Infran taju Hankkeet, Sähköverkot

Destia rakentaa tehokkaampaa sähköverkkoa Sinimäessä

Destia rakentaa Espoon Sinimäkeen uutta sähköasemaa, joka vastaa edeltäjäänsä Nuijalan asemaa paremmin kaupungin kasvavaan energiantarpeeseen. Uusi sähköasema vastaa suoraan noin 15 000 ja välillisesti noin 140 000 Carunan asiakkaan sähkönjakelusta alueella toimivat yritykset mukaan lukien.

Liikenteen sähköistyminen, kasvavat digitaaliset palvelut sekä uusiutuvan energian tuotanto kasvattavat tarvetta vahvalle sähköverkolle. Sinimäen asema parantaa kokonaisvaltaisesti sähkönjakelun luotettavuutta alueella ja mahdollistaa sähkönkulutuksen ja -jakelun kasvun myös tulevaisuudessa. Lisäksi isolta avokentältä sisätiloihin siirtyvä sähköasema vapauttaa alueen muuhun käyttöön Espoon kaupungille.

”Uuden sähköaseman suunnittelussa on varauduttu tulevaisuudessa entisestään kasvavaan energiantarpeeseen. Asemassa ja kaapeleissa on aiempaa isompi siirtokyky ja kapasiteetti käsitellä energiaa ja siksi niissä on mahdollisuus myös kasvattaa käyttöastetta ilman uusia muutostöitä. Erilaiset skenaariot, kuten Espoon laajentuminen, voidaan toteuttaa tämän saman aseman kautta”, Sähköjärjestelmän asennusta valvova Rami Tuovinen kertoo.

Urakka etenee aikataulussa

Keväällä 2021 käynnistynyt hanke on saavuttanut puolivälin, ja muuntajien ja reaktorien ympärillä kulkevat maakaapelointityöt alkavat kevään ja alkukesän aikana. Tavoiteaikataulussa sähköt saadaan uudella asemalla osittain käyttöön jo syksyllä ja koko hanke valmistuu alkuvuonna 2023.

Vaikka urakka on Destialle ensimmäinen kokoluokkansa sähköverkkourakka, Destialta löytyy sähköaseman rakentamisessa vaadittavaa vahvaa pohja-, sähköverkko- ja talonrakentamisen osaamista. Siksi se pystyy toimittamaan urakan tilaajalle Carunalle tehokkaasti koko kokonaisuuden. Destia vastaa koko kokonaisuudesta maanrakennustöistä uusien kaapeleiden asennukseen ja kytkentään sekä aseman käyttöönottoon asti.

Urakan talotekniset työt ovat pääosin valmistuneet, ja seuraavaksi vuorossa on prosessisähkölaitteiston asennus. Tuovisen mukaan työt ovat edenneet hyvässä tahdissa.

”Kojeistojen asennustyöt ovat alkaneet alkuvuoden aikana ja ne jatkuvat hyvällä vauhdilla tälläkin hetkellä. Juuri nyt asennamme ohjauskaapeleita sekä teemme kytkentätöitä ja erilaisia maadoitustöitä. Lähiaikoina keväällä aloitamme muuntajia ja reaktoreita ympäröivien maakaapeleiden kaapelointityöt.”

Urakkaan sisältyy itse sähköaseman rakentamisen lisäksi muuntaja- ja kojeistorakennuksen maa- sekä pihatyöt. Destia toimittaa, asentaa ja käyttöönottaa 110 kV:n ja 20 kV:n järjestelmät ja rakentaa noin kuuden kilometrin mittaisen suurjännitteisen 110 kV maakaapeliyhteyden Leppävaaran ja Nuijalan välille.

Urbaanissa urakkaympäristössä huomioidaan luonto ja asukkaat

Sinimäen sähköaseman rakennustyöt muodostavat merkittävän kokoluokan urakan urbaanissa ympäristössä. Kaapelireittien läheisyydessä liikkuu autoja, pyöräilijöitä ja kävelijöitä ja esimerkiksi koululaisia kulkee alueella paljon. Urakan vaikutusalueella on myös suojeltu puro sekä lohipuroja, jotka huomioidaan urakalla päivittäin, jotta voidaan varmistaa luontoalueiden säilyminen ennallaan ja hyvälaatuisina.

”Sähköaseman ympäristö on urbaania ja siksi kiinnitämme erityistä huomiota alueella kulkijoihin päivittäisessä tekemisessämme. Asiakkaamme Caruna on pitänyt alueella myös asukastilaisuuksia, joissa alueen asukkaat ovat saaneet hyödyllistä tietoa urakan etenemisestä sekä mahdollisuuden esittää kysymyksiä. Ohjaamme ja suojaamme myös sekä hanketta että alueella liikkujia erilaisilla opasteilla ja työmaa-aidoilla, joilla estämme kulkemisen kaapelireittien välittömään läheisyyteen. Sijaintinsa vuoksi työskentelyalueet ovat kapeita ja toisinaan hankalia, mutta ennakoimalla ja kattavalla suunnittelulla olemme pystyneet etenemään turvallisesti ja aikataulun mukaan”, kertoo työmaapäällikkö Teijo Viinikainen.