Infran taju Infra nyt

Allianssijohtajalta vaaditaan avoimuutta, yhteistyötä ja kykyä kuunnella

Allianssimallinen urakointi on osoittautunut toimivaksi ja tehokkaaksi tavaksi viedä läpi isoja infrahankkeita. Projektijohdolta se vaatii hyviä tiimityötaitoja, kannustavaa ja vastuuta jakavaa työotetta, kykyä kuunnella erilaisia näkemyksiä sekä oivaltaa niissä itäviä innovaatioita, listaavat Destian kokeneet allianssiammattilaiset.

Kaikki viisaus ei ole yhdessä päässä, muistuttaa vanha kansanviisaus.

Destian projektijohtaja Janne Korkalaisen ja Maa- ja kalliopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Pekka Ruutin mielestä se on oivallinen ohjenuora kuvaamaan myös allianssimallisen projektin perusfilosofiaa.

”Allianssimallissa olemme lähteneet kääntämään perinteistä johtamiskolmiota ylösalaisin. Ylhäältäpäin annettavien ohjeiden sijaan johtajan roolina on luoda edellytykset ja ilmapiiri, jotta koko projektiorganisaatio yltää mahdollisimman hyvään suoritukseen. Samalla innovointia ja toteutusvastuuta viedään sinne, missä siihen on parasta osaamista eli työpöytien ääreen ja työmaille”, Korkalainen tiivistää.

Ruuti puolestaan korostaa eri osapuolten avoimen yhteistyön, hyvän keskusteluyhteyden ja siitä syntyvän positiivisen kehityskierteen merkitystä.

”Allianssissa kaikki istuvat saman yhteisen pöydän ääressä ja myös tavoite on yhteinen: viedä hanke mahdollisimman tehokkaasti ja laadukkaasti läpi. Se vaatii mukana olevilta kykyä tuoda esiin oma kanta, mutta kuunnella avoimin korvin myös muiden näkemyksiä. Johtoryhmän ja projektinjohtajan vastuulla on tehdä koko hanketta parhaiten edistävät isommat linjanvedot ja päätökset tilaajan näkökulma huomioiden. Muuten päätösvastuu on mahdollisimman pitkälti työmaatasolla”, Ruuti tiivistää.

Avoimuus on kaiken perusta

Destian johtajakaksikko tietää mistä puhuu, sillä heille on kertynyt alliansseista vahvaa kenttäkokemusta.

Molemmat ovat mukana mittavassa Kalasatamasta Pasilaan -raitiotiehankkeessa, jossa Korkalainen vetää Sörkan spora -allianssia. Hankkeessa rakennetaan yhteensä 4,5 kilometriä raitiotietä. Sen lisäksi uusitaan katuja ja kevyen liikenteen väyliä sekä tehdään esirakentamista asuntotuotantoa varten. Hanke on jaettu kahteen osaan, jossa Sörkän spora -allianssi vastaa kolmesta kilometristä raitiotietä ja siihen liittyvistä hankkeista.

Vaikka mittavissa rakennushankkeissa hyödynnetään jo lähes poikkeuksetta monia perinteisiä Lean-johtamisen ja jatkuvan parantamisen oppeja, korostuu alliansseissa myös avoin, keskusteleva ja kannustava johtamiskulttuuri. Sen luomisessa esihenkilöillä ja projektinjohdolla on keskeinen rooli.

”Samalla on ymmärrettävä, että henkilöstön sisällä voi olla eroja totuteltaessa uusiin toimintatapoihin. Toisilta se käy luontevasti, toiset taas tarvitsevat enemmän ohjausta, opastusta ja kannustusta. Tämä on nähty korona-aikana myös etätyössä”, Korkalainen muistuttaa.

Projektin etu aina päällimmäisenä

Oman ulottuvuutensa allianssin johtamiseen tuo sekin, että saman pöydän ääressä istuvat tilaajat, suunnittelijat ja rakentajat. Kilpailijoiden kanssa työskennellessä kaikille on oltava selvää, että työtä tehdään aina koko hankkeen, ei vain oman yrityksen tai tiimin eduksi.

”Tässä kohtaa korostuu huolellinen valmistelutyö ja luottamuksen rakentaminen heti ensimmäisistä yhteisistä tapaamisista lähtien. Vaikka isot linjat ovat usein yhteneväisiä, on jokaisella yrityksellä hieman omanlaisensa tapa ja kulttuuri tehdä asioita. Nämä on käytävä avoimesti läpi heti alussa, jotta yhteistyö sujuu koko projektin ajan”, Korkalainen lisää.

Myös Ruuti tähdentää, että huolellisesta pohjatyöstä versoo koko allianssin yhteishenki, tapa toimia sekä halu kehittyä ja kehittää. Esimerkiksi Kalasatamasta Pasilaan -allianssissa luotiin ensimmäiseksi yhdessä hankkeen arvot: asiakkaita arvostaen, tekijöitä tukien ja vastuullisuutta vaalien.

”Projektijohdon on huolehdittava alusta lähtien, että sama ajantasainen tieto on jokaisen ulottuvilla. Esimerkiksi Sörkan Spora -allianssissa kokoukset ovat avoimessa tilassa, jossa jokainen voi pysähtyä kuulemaan missä mennään. Rakentajillekin on huomattavasti palkitsevampaa ja motivoivampaa, kun he saavat äänensä kuuluviin, huomaavat olevansa aidosti mukana, voivat toimia parhaaksi katsomallaan tavalla – ja vieläpä niin, että se edistää ja hyödyttää koko hanketta”, Ruuti toteaa.

”Isommassa porukassa syntyy aina enemmän innovaatioita ja toimintatapoja, jotka vievät koko toimialaa eteenpäin ja joita voidaan hyödyntää myös seuraavissa projekteissa. Hyvin johdetussa allianssissa onkin vain voittajia. Tilaajalle onnistunut hanke tarkoittaa aikataulu- ja kustannussäästöjä, toteuttajille puolestaan bonuksia, kun asetetut tavoitteet täyttyvät jopa odotettua paremmin”, Korkalainen lisää.