Strategia

pohjoisen elämän yhdistäjä

Ydinliiketoimintaamme ovat suuret, erityisosaamista vaativat väyläprojektit sekä infrastruktuurin hoito ja ylläpito. Tukevan perustan strategiamme toteutukselle muodostavat vahva osaamisemme sekä destialaisuus – yhtenäinen, eettisesti kestävä ja vastuullinen tapamme toimia.

Uuden strategian 2019-2023 mukaisesti Destia kasvattaa itsestään vahvempaa kaupunkikehittäjää muuttuvassa ja entistä vaativammassa toimintaympäristössä. Yhtiö kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta.

Destia tavoittelee nykyistä laajempaa roolia toimialan arvoketjussa. Yhtiön strategiana on varmistaa ydinliiketoiminnan kilpailukyky, kansainvälinen kasvu valituilla strategisilla alueilla sekä siirtyminen jalostuneempaan liiketoimintaan ja kaupunkikehitykseen yhdessä kumppaneiden kanssa.

Destian päämääränä on olla Pohjoisen elämän yhdistäjä.