Strategia

pohjoisen elämän yhdistäjä

Infra ja sen suunnittelu, rakentaminen ja kunnossapito ovat ydinliiketoimintaamme. Tukevan perustan strategiamme toteutukselle muodostavat monipuolinen osaamisemme, vahvat arvomme sekä yhtenäinen, eettisesti kestävä ja vastuullinen tapamme toimia.

Strategian 2021-2025 mukaisesti Destia kasvattaa itsestään vahvempaa kaupunkikehittäjää muuttuvassa ja entistä vaativammassa toimintaympäristössä. Yhtiö tavoittelee entistä laajempaa roolia toimialan arvoketjussa.

Destian strategiana on varmistaa ydinliiketoiminnan kilpailukyky, kasvaa uusissa palveluissa ja kaupunkikehittämisessä yhdessä kumppaneiden kanssa sekä kasvaa kansainvälisesti valituilla strategisilla alueilla. Yhtiö kartoittaa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta.

Destian päämääränä on olla Pohjoisen elämän yhdistäjä.