Usein kysyttyä

Teiden kunnossapito - Kuka vastaa Suomessa teiden hoidosta?

Alueelliset ELY-keskukset (Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset) vastaavat Väylän ohjaamina maantieliikenteen sujuvuudesta ja turvallisuudesta sekä mm. kunnossapidosta alueillaan, katujen osalta ko. kunta tai kaupunki. Destia Oy urakoitsijana vastaa toteuttamissaan väylien hoitourakoissa laatuvaatimusten toteutumisesta em. tilaajatahojen asettamien laatuvaatimusten mukaisesti.

Suomen tiestö on jaettu yli 80 urakka-alueeseen. Alueurakoitsijat kuten Destia vastaavat maanteiden hoidosta Liikenneviraston määrittelemän palvelutason mukaan. Tiet on jaettu käytön mukaan hoitoluokkiin, joilla toimenpideajat esimerkiksi lumen auraamisen suhteen vaihtelevat. Lisätietoa hoitoluokista Liikenneviraston sivuilta. Kts kartta Destian hoitamista yleisten teiden alueurakoista.

Kaupunkien ja kuntien urakoiden osalta tulee olla yhteydessä ao. kaupunkiin tai kuntaan. 

Keneen otan yhteyttä?

Kaikista maanteiden liikenteen ongelmista sekä välittömästi toimenpiteitä vaativista kohteista ilmoitetaan Traffic Management Finland Groupin tuottamalle tienkäyttäjän linjalle p. 0200 2100, joka päivystää 24 tuntia vuorokaudessa vuoden jokaisena päivänä. Tienkäyttäjän linjan 0200 2100 kautta häiriöt välitetään suoraan maantietä hoitaville urakoitsijoille. Tarvittaessa tieto välitetään myös muille viranomaisille. Liikkumista vaarantavat ja merkittävästi haittaavat puutteet korjataan heti.

Liikenteen asiakaspalveluun voit antaa palautetta, esittää kysymyksiä ja kehitysehdotuksia ja tehdä ilmoituksia maanteihin, rata- ja vesiväyliin liittyen. Yhteydenotot verkossa https://liikenne.palautevayla.fi/ tai numeroon 0295 020 600 (palvelun tuottaa ELY-keskus).

Mihin otan yhteyttä vahingonkorvausasioissa, jotka ovat aiheutuneet kuopasta tiessä, yksittäisestä esineestä, jääpaakuista tiellä sekä yksittäisistä irtokivistä?

Tienkäyttäjällä on mahdollisuus hakea korvausta, jos tien huonon kunnon lisäksi tienhoito on tehty virheellisesti tai tienpitotehtäviä on laiminlyöty. Pelkästään tien huono kunto ei automaattisesti oikeuta korvaukseen. Oleellista on, onko maantien ja siihen kuuluvien laitteiden hoito tehty laatuvaatimusten mukaan ja onko vaarallisista paikoista varoitettu. Lisäksi tienkäyttäjän oma tuottamus / myötävaikutus voi vaikuttaa ratkaisuun.

Vahinkotapahtuman jälkeen kannattaa mahdollisimman pian tutustua www.ely-keskus.fi/liikenne/vahingonkorvaukset, josta saa tietoja, mitä selvityksiä vahinkopaikalta pitää tehdä mahdollista korvaushakemusta varten. Sivulta löytyvät myös ohjeet vahingonkorvaushakemuksiin ja tarvittavat lomakkeet.

Onko Destia viranomainen?

Ei, viranomaistehtävät eivät kuulu Destia Oy:lle.

Tielaitoskausi Suomen yleisten teiden historiassa päättyi vuonna 2001, jolloin tuotanto ja hallinto erotettiin lopullisesti kahdeksi erilliseksi organisaatioksi. Tielaitoksen tehtävää vastuullisena tienpitäjänä ja tienpidon tilaajana jatkoi Tiehallinto, joka vuoden 2010 alusta organisoitui uudelleen Liikennevirastoksi ja vuoden 2019 alusta lähtien Väylävirastoksi. Entinen Tielaitoksen tuotanto siirtyi Tieliikelaitoksen nimellä kilpailemaan tiealan urakoista muiden maarakennusyrittäjien kanssa. Kilpailu avautui asteittain, kunnes 1.1.2005 Tieliikelaitos astui täysin avoimeen kilpailuun.

Vuoden 2008 alussa Destiasta tuli valtion kokonaan omistama osakeyhtiö, joka perustettiin jatkamaan Tieliikelaitoksen liiketoimintaa.

Ahlström Capitalin ja Suomen valtion 26.5.2014 solmittu kauppasopimus Destian koko osakekannan ostamisesta toteutui 1.7.2014. Destia Oy jatkaa infra-alan toimijana yksityisessä omistuksessa.

Miksi päällystettyjä teitä suolataan ja kuka määrittelee suolan määrän? Mitä on teillä käytettävä suola?

Suolauksella estetään liukkautta. Aina kun mahdollista pääteiden liukkaudentorjunta tehdään ennakkosuolauksena, siis estetään tienpinnan jäätyminen ennakkoon. Suolaus tehdään aina mahdollisimman puhtaalle eli auratulle pinnalle suolamäärän minimoimiseksi.

Levitettävä suolamäärä mitoitetaan ja työn toteutusaika määritetään lähituntien tienpinnan lämpötilaennusteen ja tien pinnalla olevan tai siihen satavan/tiivistyvän kosteuden perusteella. Myös tien liikennemäärä liukkauden torjunnan ajoituksessa otetaan huomioon, koska vilkas liikenne osaltaan auttaa riittävän kitkatason saavuttamisessa kuivattamalla muutoin jäätyvää kosteutta tien pinnasta. Vilkkaimmilla pääteillä lämpötilan ollessa nollan tuntumassa suolaa joudutaan käyttämään myös lumen kiinnitarttumisen estämiseksi, levitys tehdään silloinkin joko ennen lumisateen alkua tai juuri auratulle tienpinnalle.

Talvihoidossa käytetään pääosin natriumkloridia. Kalsiumkloridia käytetään ainoastaan liuosmuodossa hyvin pienissä määrin esimerkiksi mustan jään torjunnassa syksyisin tai vaikeimmissa pakkasliukkaustilanteissa. Natriumkloridi levitetään raemuodossa ns. kostutettuna suolana tai liuoksena. Natriumkloridin puhtaus on vähintään 97 prosenttia eli liukenemattomia aineita esimerkiksi kalkkia esiintyy suolassa pieni määrä.

Päättääkö Destia teiden/katujen rakentamisesta tai nopeusrajoituksista?

Destia Oy on urakoitsija eikä päätä rakennuskohteista tai nopeusrajoituksista. Tilaaja voi olla joko kunta / kaupunki tai ELY-keskus (elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus). Lisätietoa: http://www.ely-keskus.fi/.

Miten piki- ja maalitahrat saa pois auton kyljistä? Kuka korvaa auton pesun?

Tiestä ei normaalisti irtoa autoa likaavia bitumi- tai maalitahroja. Tietyömaalla on noudatettava ilmoitettuja nopeusrajoituksia ja liikennejärjestelyjä, näin välttyy auton tahriintumisen bitumiin tai maaliin. Maalin kuivuttua haihtuvat vaahtohattarat tai tielle asetetut muovikeilat varoittavat autoilijaa ajamasta vastamaalatun tiemerkinnän päälle. Tuoreen merkinnän päällä ei saa ajaa.

Mikäli auto edellä mainituista varotoimenpiteistä huolimatta tahriintuu bitumiin tai maaliin, ota mahdollisimman pian yhteyttä Liikenteen asiakaspalveluun, puh. 0295 020 600 (klo 9-16), josta saa tietoja, mitä selvityksiä vahinkopaikalta pitää tehdä mahdollista korvaushakemusta varten. Ohjeet vahingonkorvaushakemuksiin ja tarvittavat lomakkeet löytyvät myös ELY-keskusten sivuilta osoitteesta
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/vahingonkorvaukset.

Bitumitahrat voit poistaa itsekin tarkoitukseen sopivalla liuotinpesuaineella, jota myydään suihkupulloissa muun muassa huoltoasemilla. Bitumitahra lähtee helpoiten pois, kun liuotinpesuaine suihkutetaan suoraan tahraan.

Mitä Destia-nimi tarkoittaa?

Destia-nimi voidaan juontaa latinan päättäväisyyttä tarkoittavasta destinatus-sanasta tai englannin määränpäätä tarkoittavasta sanasta destination.
Destian yritysilmeen vihreä väri viestii kasvusta, uudistumisesta ja ympäristön arvostuksesta. Keltainen väri on jatkuvuudesta kertova linkki Destian menneisyyteen ja samalla se viestii aktiivisuudesta ja dynaamisesta uusien ratkaisujen etsimisestä ja löytämisestä.

Kuka päättää tienvarsien niitosta?

Tienvarsien niitot on tarkoin määritelty hoidon alueurakoiden sopimuksissa. Urakkakohtaisissa työselityksissä on eri viheralueille annettu vaatimukset, joiden mukaan toimimme.

Lisätietoa vaatimuksista voi tiedustella ELY-keskuksesta: http://www.ely-keskus.fi/.

Mikäli et löytänyt vastausta kysymykseesi, ota meihin yhteyttä verkkosivuillamme olevalla lomakkeella.