Urakat somessa

Destian urakat somessa

Infraurakoista viestiminen on perinteisesti ollut työmaakylttien ja tiedotteiden varassa. Uudet helppokäyttöiset mobiilisovellukset tarjoavat uudenlaisia mahdollisuuksia alueen asukkaiden ja kulkijoiden tavoittamiseen. Destiassa sosiaalista mediaa hyödynnetään jo useassa eri urakassa.

Hyvinkään hoidonjohtourakka

Hyvinkään hoidonjohtourakka

Destia hoitaa ELY-Keskuksen tilaamaa Hyvinkään hoidonjohtourakan tiestöä vuosina 2018-2023 alkaen 01.10.18.

Facebook-sivulle

Vt 12 Tillola – Keltti

Vt 12 Tillola – Keltti

Vt 12 Tillola–Keltti -hankkeessa parannetaan valtatieosuuden liikenneturvallisuutta ja tieliikenteen sujuvuutta. Hankkeessa valtatielle 12 rakennetaan mm. keskikaiteellinen ohituskaistatieosuus ja sen rinnalle tehdään uusi rinnakkaistie.

Facebook-sivulle

Vt 14 Laitaasalmen kohta, Savonlinna

Vt 14 Laitaasalmen kohta, Savonlinna

Hankkeessa Kyrönsalmen syväväylä siirretään helpommin navigoitavaan Laitaatsalmeen. Laitaatsalmen syväväylän ylittävistä silloista tehdään kiinteät, mikä sujuvoittaa alueen vilkasta tieliikennettä.

Facebook-sivulle

Vt 4 Oulu-Kemi, Oulun kohta

Vt 4 Oulu-Kemi, Oulun kohta

Destia työskentelee Suomen nopeimmin kasvavan kaupungin kohdalla vt 4:n perusparannusten parissa 16 kilometrin matkalla.

Facebook-sivulle

Vt 12 Lahden eteläinen kehä

Vt 12 Lahden eteläinen kehä

Destia työskentelee Vt 12 Lahden eteläinen kehätie -hankkeen Hollolan pään -projektissa. Kyseessä on suunnittele ja toteuta -urakka, jossa Destia toteuttaa rakennussuunnitelman sekä parantaa ja rakentaa suunnitelman mukaisesti uutta valtatietä ja kolme eritasoliittymää. Lisäksi projektissa rakennetaan 18 uutta ja korjataan kahta vanhaa siltaa.

Facebook-sivulle

Vt 5 Mikkeli-Juva

Vt 5 Mikkeli-Juva

Destia on työskentelee Vt 5 Mikkeli-Nuutilanmäki -hankkeen, suunnittele ja toteuta (ST) -urakan parissa. Kyseessä on kahteen jaetun Mikkeli-Juva -hankkeen ensimmäinen urakka.

Facebook-sivulle

Vt 4 Kirri-Tikkakoski

Vt 4 Kirri-Tikkakoski

Valtatie 4 parantaminen moottoritienä välillä Kirri-Tikkakoski Jyväskylä ja Vehniä Laukaa. Tavoitteena taata liikenteellinen palvelutaso ja turvallisuus, tasalaatuiset ajo-olosuhteet, matka-aikojen ennakoitavuus sekä kuljetusten toimintavarmuus.

Facebook-sivulle

Destian Jyväskylän eteläinen kaupunkiurakka

Destian Jyväskylän eteläinen kaupunkiurakka

Vastaamme Jyväskylän kaupungin eteläisen kaupunginosan katu- ja viheralueiden ylläpidon hoitourakasta 15.10.2012 alkaen seitsemän vuoden ajan.

Facebook-sivulle

E18 Turun kehätie

E18 Turun kehätie

Turun kehätie on osa E18-väylää. Kehätien parantamisen tavoitteena on korjata puutteita tien laatutasossa, liikenteen sujuvuudessa ja turvallisuudessa sekä tukea kaupunkiseudun kasvuedellytyksiä.

Facebook-sivulle

Herttoniemen alueurakka

Herttoniemen alueurakka

Destia hoitaa Helsingin Herttoniemen kaupunkikunnossapidon alueurakkaa vuosina 2018-2023

Facebook-sivulle

Lauttasaaren alueurakka

Lauttasaaren alueurakka

Destia hoitaa Helsingin Lauttasaaren kaupunkikunnossapidon alueurakkaa vuosina 2018-2023

Facebook-sivulle