Tiedotteet

Vt 4 Kirri-Tikkakoskella työt käynnistyneet toden teolla

30.07.2019 10:00:00

Destian viestintäharjoittelija Venla Vuosalmi vieraili valtatie 4 Kirri-Tikkakosken työmaalla.

Destian viestintäharjoittelija Venla Vuosalmi vieraili valtatie 4 Kirri-Tikkakosken työmaalla oppaanaan työmaan turvallisuuspäällikkö Reijo Kuisma. Hankkeessa parannetaan valtatietä 4 Kirri-Tikkakosken ja Vehniän välillä. Projekti aloitettiin talvella 2018 kehitysvaiheella ja varsinaiset työt alkoivat huhti-toukokuun vaihteessa 2019. Hanke valmistuu viimeistelytöineen vuonna 2023, ja sen asiakkaana on Väylä.

Projektissa parannetaan nykyistä valtatietä 4 kaksikaistaiseksi moottoritieksi Makkarajoen ja Vehniäntien liittymän välillä. Kirristä Makkarajokeen rakennetaan moottoritietä uuteen maastokäytävään, ja moottoritien lisäksi koko välille rakennetaan myös rinnakkaistie. Kirrin nykyistä eritasoliittymää parannetaan ja uudet eritasoliittymät sijoitetaan Lintukankaalle, Puuppolaan, Tikkakoskelle, Jyväskylän lentokentän liittymän kohdalle sekä Vehniälle.

Pitkään odotettu hanke tähtää alueen liikenneruuhkien vähentämiseen ja turvallisuuden parantamiseen. Projekti on merkittävä Jyväskylän kaupungin elinkeinoelämän ja asuinrakentamisen maankäytön kannalta. Uudet liittymät, uusi rinnakkaisväylä ja uudet kevyen liikenteen väylät antavat hyvät edellytykset lisääntyvälle liikenteelle.

Kuvassa S10-silta.

Monipuolisia töitä

Viime aikoina työmaalla on tehty paljon maanleikkauksia, massanvaihtoa ja louhintaa. S10-sillalla on tehty louhintojen lisäksi kaivuuta, perustuksia ja telinerakenteita. Makkarajoen ylittävällä S8-sillalla taas on tehty teräsputkipaalutuksia ja massanvaihtoja.

Projektin ensimmäiset työt liittyivät liikennejärjestelyihin.

”Liikennejärjestelyt olivat aika mittavia, ensimmäinen työ oli S10-kohdalla kiertotien rakentaminen. Se tehtiin jo huhtikuun puolella”, Kuisma kertoo.

Tärkeimmiksi töiksi Kuisma listaa rinnakkaistien rakentamisen ja maanleikkaukset. Laajassa hankkeessa aikataulussa pysyminen on erityisen tärkeää, jotta seuraava työvaihe pääsee etenemään.

Kuvassa S8-silta.

Ympäristö otetaan huomioon

Työmaalla on pidetty mielessä kestävä kehitys, sillä kaikki työmaalla ja -toimistolla syntyvä muovijäte pyritään kierrättämään.

”Esimerkiksi toimistolta kaikki muovi erotellaan erikseen”, Kuisma lisää.

Muovia tulee työmaalle erilaisten materiaalien mukana: muoviin pakattuja suodatinkangaspaketteja tulee satoja rullia ja rumpuja taas satoja kappaleita. Rumpujen lyhentäminen lisää myös kierrätettävän muovin määrää.

Hankkeessa on otettu huomioon myös alueella elävät eläimet. Liito-oravien asuinalueet kartoitettiin jo tiesuunnitelmavaiheessa, ja viitasammakot löydettiin hieman myöhemmin lammen läheisyydestä Vehniän suunnilta. Liito-oravien ja viitasammakoiden lisääntymispaikkoja ei saa hävittää tai heikentää, jonka vuoksi niiden tarkka kartoittaminen ennen projektin alkua oli tärkeää.

Kuvassa taustalla liito-oravien asuttama metsä.

Hanke lukuina:

• Hanke käynnissä 2018-2023
17 km moottoritietä
• yli 25 km kevyen liikenteen väylää
6 eritasoliittymää
30 siltapaikkaa
• Kustannusarvio 139 milj. euroa
• Ennustetaan lähes 21 000 ajoneuvoa/vrk vuonna 2040


< Palaa takaisin