Tiedotteet

Vähäjoen silta valmistui valtatiellä 12 – katso rakennusvaiheet videolta

26.11.2019 09:00:00

Näyttävä silta otetaan käyttöön, kun eteläinen kehätie avautuu liikenteelle syksyllä 2020.

Lahden eteläisellä kehätiellä rakentaminen sujuu hyvin valtatien 12 parissa. Hankkeessa valtatie 12 rakennetaan kokonaan uuteen maastokäytävään Lahden ja Hollolan välille, ja se on jaettu kolmeen urakkaan. Destia on urakoitsijana hankeosassa 1A, joka toteutetaan suunnittele ja toteuta -urakkana.

Syksyllä valmistunut Vähäjoen silta on yksi Destian rakentamasta 18 sillasta, joiden lisäksi Destia myös korjaa kaksi vanhaa siltaa. Destian hankeosuus sisältää valtatie 12 rakentamisen Soramäen ja Okeroisten välille. Lisäksi Soramäkeen, Nostavaan ja Okeroisiin tehdään uudet eritasoliittymät. Hankkeessa myös parannetaan melusuojausta ja kevyen liikenteen yhteyksiä.

Vähäjoen sillan rakentaminen aloitettiin kesällä 2018 sillan paalutuksilla, jonka jälkeen vuorossa olivat sillan alusrakenteet sekä myöhemmin teräsrakenteen koonti ja tunkkaus välitukien päälle. Seuraavia töitä olivat laakerointityöt, kannen muotti ja raudoitus, joiden jälkeen tehtiin kannen valu. Viimeisinä silauksina kannelle tehtiin vielä vesieristys, suojabetonointi, liikuntasaumalaitteiden asennukset sekä asfaltointi. Korkea silta on myös vaatinut kaidetöitä sekä kosketussuojaseinien asentamista. Katso videolta, miltä sillan moninaiset rakennusvaiheet ovat näyttäneet.

Näyttävän näköinen, 230 metriä pitkä silta otetaan käyttöön, kun eteläinen kehätie avautuu liikenteelle syksyllä 2020. Kokonaisuudessaan hankkeella parannetaan alueen asumisviihtyvyyttä, tehostetaan maankäyttöä sekä sujuvoitetaan liikennettä.


< Palaa takaisin