Tiedotteet

Tuplavastuu

29.12.2015 12:12:00

Mäki sai väistyä ja rantaviiva siirtyä Äänekosken biotuotetehtaan rautatiepohjan 
urakassa.

Mäki sai väistyä ja rantaviiva siirtyä Äänekosken biotuotetehtaan rautatiepohjan 
urakassa.

Destia voitti Äänekosken biotuotetehtaan murskaus- ja louhintatyön kilpailutuksen ja sai tehtäväkseen myös rannan ruoppaus- ja täyttötyön. Tehdas sijaitsee jyrkän mäen vieressä. Urakassa mäki sai väistyä biotuotetehtaan rautatien edestä, mikä tiesi koko 360 000 kuution kokoisen mäen kaivamista, louhimista ja kuljettamista.

Destian työpäällikön Harri Korhosen mukaan yhden yrityksen kantaessa vastuun sekä louhinnasta että rannan täyttämisestä säästetään aikaa ja rahaa. Ensin otetaan kalliota rautatien tieltä pois ja sitten tehdään kiviaineksesta leveämpi ranta samalle rautatielle.

– Kun sama yritys tekee molempia urakoita, kokonaisuus on selkeä hallita. Samalla kun yhdessä päässä louhitaan, toisaalla jo päästään täyttämään ruopattua rantaa, Korhonen sanoo.

Kalliomäen tasaamisessa urakkaan kuului pintamaan kaivamista ja siirtoa 
60 000 kuutiota sekä kallion louhintaa 300 000 kuutiota. Destian kalliorakentamisen yksikölle kalliomäen tasaaminen on tavallista työarkea: Poravaunuilla tehdään reiät, panostajat räjäyttävät, louhitut kivet kuormataan kyytiin ja viedään raskailla dumppereilla eteenpäin. Tietyömailla ei tosin yleensä ole, kuten nyt, lähimmillään 40 metrin päässä ympärivuorokautisesti toimivaa sellutehdasta.

”Sellutehtaan läheisyys oli haaste.”

– Tehdas oli tietynlainen haaste turvallisuuden ja tehtaan tuotannon varmistamisen kannalta. Mutta ongelmia ei ollut.

Destia sai urakan kesäkuussa, työt alkoivat vielä saman kuukauden aikana. Ensimmäiseksi ryhdyttiin pintamaiden poistamiseen. Kun maata tuntui riittävän, mäkeä tutkittiin tarkemmin. Toisin kuin aivan vieressä oleva, aiemmin sivustaan louhittu kalliomäki, tämä mäki olikin sellainen, jossa maata oli 300 000 kuutiota ja kalliota 50 000 kuutiota.

– Antoihan se uuden perspektiivin. Porauskalusto saatiin uusille työmaille, mutta nyt mäestä ei saatukaan rannan täytössä tarvittavaa kiveä, Korhonen kuvailee.

Onneksi Destialla on myös oma kiviainesottoalue, minkä ansioista rannan rakentaminen pääsi alkamaan aikataulussa, vielä kun tuotantoa sopivasti kiritettiin.

Urakan toisen osan, rannan ruoppaamisen ja täyttämisen, ympäristölupa tuli voimaan heinäkuussa.

– Pehmeiden massojen kanssa ollaan tekemisissä lähes aina kun rakennetaan, ja vesistörakentaminen on tuttua edelleen, Harri Korhonen sanoo ja muistuttaa naurahtaen Destian kaukaisista, historiallisista juurista Kuninkaallisessa koskenperkausyksikössä.

Ruoppaus tehtiin Destian omalla pitkäpuomisella kaivinkoneella. Ympäristölupa edellytti sulkeutuvaa kauhaa, sillä sedimentissä oli jäämiä aiemmasta öljyvahingosta. Destian konekalustoyksikkö valmisti juuri oikeanlaisen kauhan. Korhosen mukaan ruoppaustapa vaati myös tuotantotavan hiontaa, mutta yhteistyössä tilaajan kanssa työ saatiin tehtyä asiakasystävällisellä hinnalla ja sujuvalla aikataululla.

– Kun kaikki infrarakentamiseen liittyvät liiketoimintamuodot ovat omassa talossa, eikä olla markkinatilanteen armoilla, yllättäviinkin tilanteisiin voidaan vastata nopeasti, Harri Korhonen sanoo.

Tuhansia kuutioita

Metsä Fibren biotuotetehdas oli vuoden 2015 suurimpia talousuutisia, sillä kyseessä on metsäteollisuuden historian suurin investointi. Tehdas rakennetaan nykyisen sellutehtaan alueelle, mikä on tuonut omat haasteensa myös infrarakentamiselle.

  • Uuden sukupolven biotuotetehdas voi tuottaa jopa 1,3 miljoonaa tonnia sellua vuosittain.
  • Laajennetulla rantatöyräällä kulkeva rautatie tulee kovaan käyttöön. Biotuotetehdas käyttää vuosittain 6,5 miljoonaa kuutiometriä pääosin kotimaista puuraaka-ainetta.
  • Biotuotetehdas tuottaa sähköä enemmän kuin käyttää sitä. Sivuvirtojen sähkö ja muut sivutuotteet, kuten mäntyöljy ja tekstiilikuidut, hyödynnetään tehdasalueen yrityksissä.
  • Ympäristölupa edellytti erityistä ruoppaustapaa, joka toteutettiin Destiassa kehitetyllä ja valmistetulla kauhalla.


< Palaa takaisin