Tiedotteet

Tulevaisuuden ammatti: turvalaiteasentaja

06.06.2018 14:00:00

Destian kehittämispäällikkö Riku Kettu on tyytyväinen yhteistyöhön Elinkeinoelämän koulutuspalvelujen kanssa.

Voimakkaasti kehittyvä turvalaiteala tarvitsee päteviä osaajia. Destia Rail Oy kouluttaa kiskoliikenteen turvalaiteasentajia oppisopimuskoulutuksella.

Ratatoimijat tuntevat tämän tuskan: rataverkolla ilmenee vika, mutta pitkien etäisyyksien maassa korjaajia ei välttämättä saada paikalle kovin nopeasti.

– Jos vikaa ei saada korjattua, junat eivät liiku. Radalle ei päästetä liikennettä, jos turvallisuudesta ei ole varmuutta, selvittää Destian kehittämispäällikkö Riku Kettu.

Valtaosa radan vioista johtuu turvalaitetekniikasta. Viat pitäisi hoitaa viipymättä, mutta osaavista turvalaiteasentajista on kova puute.

Destia otti härkää sarvista ja järjesti pitkän tauon jälkeen yhteistyössä AEL:n eli Elinkeinoelämän koulutuspalvelujen kanssa kiskoliikenteen turvalaiteasentajien ammattitutkintoon tähtäävän oppisopimuskoulutuksen.

Viime vuonna tutkinnon suoritti kymmenen destialaista.

Vuoden 2017 lopussa turvalaiteasentajan ammattitutkinnon suoritti kymmenen destialaista. Heidän ammattitaitonsa takaa sen, että rataverkon vaihteet, tasoristeyslaitokset, opastimet ja muu turvalaitetekniikka pysyvät toiminnassa ympäri Suomen.

Toinen ammattitutkinnon koulutuskierros starttasi vuodenvaihteessa. Kahdentoista uuden oppijan on määrä valmistua ensi vuoden keväällä.

Hyvin itsenäiseen työskentelyyn kykenevien turvalaiteosaajien työnäkymät ovat valoisat.

– Turvalaiteasentajat ovat viihtyneet talossa hyvin. He ovat antaneet hyvää palautetta työyhteisön toiminnasta, Kettu toteaa.

Turvalaiteasentajilta vaaditaan sähköalan peruskoulutus ja kahden vuoden työkokemus ennen kuin he voivat saada pätevyyden alalle. Pätevyyksiä seurataan vastaisuudessa entistä tiukemmin, sillä vuonna 2018 otetaan käyttöön Liikenneviraston uudet työpätevyyskoulutusohjelmat.

Destialle omien asentajien kouluttaminen avaa myös uusia bisnesnäkymiä. Infrarakentaja voi tarjota jatkossa urakkatarjousten yhteydessä myös turvalaiteasennuksia, mikä ei aiemmin ole ollut mahdollista. Asentajilta luonnistuvat myös rataliikenteen sähkörakentamisessa tarvittavat pienimuotoiset muutostyöt.

– Voimme esimerkiksi tarjota jännitekatkoja valtakunnallisesti. Se on uusi aluevaltaus. Voimme myös tehdä siltatyömaat jännitteettömäksi, jolloin sähköratamuutokset voidaan tehdä turvallisesti, kertoo Destian työpäällikkö Markus Fisher.

– Omien asentajien käyttö lisää liiketoiminnan kustannustehokkuutta, Fisher lisää.

Destian kannalta on myös kannattavampaa, kun asentajat ovat omasta takaa ja pysyvät talossa sen sijaan, että kaikki olisivat aliurakoitsijoita.


< Palaa takaisin