Tiedotteet

Toimivalla rataverkolla edistetään turvallisuutta ja parempia liikenneyhteyksiä

20.01.2020 09:56:00

Suomalaisen rataverkon taustalla vaikuttaa suuri joukko ammattilaisia, jotka rakentavat ja pitävät huolta radoista vuoden jokaisena päivänä. Ratapalveluiden monipuoliseen arkeen pääsee tutustumaan Rata2020-tapahtumassa 21.-22.1.2020 Tampere-talossa, jossa Destian raideliikenteen ammattilaiset esittelevät palvelutarjontaa kahden päivän ajan. Tapahtuman teemana on monimuotoisesti raiteilla, joka kuvaa hyvin myös Destian palveluita.

Kysyimme ratapalveluiden työpäällikkö Henri Kososelta, miltä tyypillinen työpäivä kunnossapidossa näyttää ja mihin raideliikenne on matkalla. Kososen puheenvuoroa vaihteiden kunnossapidosta Rata2020-tapahtumassa pääsee seuraamaan Tampere-talon Pienessä salissa tiistaina 21.1. klo 15.40 alkaen.

Ratatöitä ympäri vuoden

Destian ratapalvelut kattavat lähes kaiken, mitä radalla tehdään. Rataliikenteen ammattilaiset muun muassa huoltavat vaihteita ja turvalaitteita, vaihtavat ja korjaavat erilaisia radan komponentteja, ylläpitävät radan geometrian kuntoa ja tekevät monipuolisesti erilaisia kunnossapidon tehtäviä lumitöistä viankorjauksiin ja radan tarkastuksiin. Kososen mukaan yhteistyöllä on tärkeä rooli, jotta Destia voi tarjota laadukkaita ratapalveluita koko Suomen alueella.

- Turvallisuus on Destian ratapalvelujen perusta. Voimme parantaa turvallisuutta ennaltaehkäisemällä riskejä ja pitämällä huolta radoista koko niiden elinkaaren ajan. Destia on jo vuosia panostanut laajasti niin ratarakentamisen ja kunnossapidon palveluiden kehittämiseen, ja yhteistyömme on sujunut saumattomasti eri yksiköiden välillä. Autamme toinen toisiamme, jotta voimme varmistaa turvalliset olosuhteet niin junaliikenteessä liikkuville kuin radalla työskenteleville ihmisille, Kosonen kertoo.

Raiteilla töitä riittää ympäri vuoden, mutta tehtävissä edetään pitkälti vuodenaikojen ehdoilla.

Destia vastaa yli puolesta Suomen kahdestatoista rataverkon kunnossapitoalueesta. Kososella on tällä hetkellä vastuullaan Ylä-Savon KP8:n ja Kainuun KP11:n alueet. Talvikausi on näillä alueilla osin vasta alkamassa, mutta tehtävät lumitöiden, turvalaitehuoltojen, viankorjausten ja muiden kunnossapidon töiden parissa ovat jo hyvässä vauhdissa. Raiteilla töitä riittää ympäri vuoden, mutta tehtävissä edetään pitkälti vuodenaikojen ehdoilla.

- Lumityöt ovat talvella isossa roolissa, kun taas kevätkaudella teemme enemmän erilaisia tarkastuksia ja määräaikaishuoltoja. Kesällä ja syksyllä korjaamme tarkastuksissa havaittuja vikoja sekä suoritamme merkittävimmät päällysrakenteeseen kohdistuvat työt kuten pölkyn- ja kiskonvaihdot sekä tuentatyöt, Kosonen selventää.

Destia ratkaisemassa rataverkon tulevaisuuden haasteita

Kosonen aloitti Destialla yli 10 vuotta sitten kesätöissä asentajana. Hän on uransa aikana edennyt työpäälliköksi ja päässyt näkemään ratapalvelujen kehityksen lähietäisyydeltä. Viime vuosina digitalisaatio on vaikuttanut paljon ratapalveluiden arkeen.

- Digitalisaatio on tullut jäädäkseen meidän alallemme, ja se näkyy entistä enemmän kunnossapidon arjessa. Olemme esimerkiksi ottaneet käyttöön Väylän kehittämän Raiku-sovelluksen, jolla on pystytty yhdenmukaistamaan raiteiden kunnossapitoon liittyviä raportointeja. Sovellusta kehitetään jatkuvasti, ja samalla panostamme myös työntekijöidemme koulutukseen, Kosonen sanoo.

Rataverkko kaipaisi investointeja, jotta sujuvaa ja turvallista liikennettä voitaisiin ylläpitää jatkossakin.

Digitalisaation lisäksi ratapalvelut ovat vahvasti mukana myös muiden tulevaisuuden haasteiden ratkaisemisessa. Kosonen näkee rataverkon korjausvelan kasvun huolestuttavana kehityksenä ratapalveluiden kannalta. Rataverkko kaipaisi investointeja, jotta sujuvaa ja turvallista liikennettä voitaisiin ylläpitää jatkossakin.

- Investoinneilla pystyttäisiin lisäämään ihmisten luottamusta raideliikenteen sujumiseen. Ratapalveluilla on tällä hetkellä rajalliset mahdollisuudet ennaltaehkäistä tai korjata vikoja, ja tämä aiheuttaa haasteita muun muassa junaliikenteen aikatauluihin. Lisärahoituksella junista saataisiin myös entistä ympäristöystävällisempi vaihtoehto autoille, Kosonen toteaa.


Henri Kosonen on työskennellyt Destiassa yli 10 vuotta ja päässyt näkemään ratapalveluiden kehityksen lähietäisyydeltä. Kuva: Henri Kosonen

Toimivan ja ympäristöystävällisen liikenteen lisäksi Kosonen painottaa toimivien ratojen merkitystä Suomen taloudelle. Junaradat ovat tärkeä väylä Suomen viennille, sillä tavaraliikenne on vilkasta Venäjän suuntaan. Tulevaisuudessa niin ihmisiä kuin rahtia voidaan kuljettaa ehkä myös Jäämeren radalla ja Tallinnan tunnelissa.

”Me haluamme tuottaa parhaat ratkaisut asiakkaillemme, ja infran tajulla meidän on mahdollista kehittää entistä parempia ratkaisuja.”

Infran tajulle olisi siis kysyntää tulevaisuudessakin. Kososen mukaan se on keskeisessä roolissa, kun hyvistä suunnitelmista muodostetaan käytännön ratkaisuja. Mutta mitä infran taju tarkoittaa raiteiden kunnossapidon arjessa?

- Mielestäni se tarkoittaa tervettä kyseenalaistamista ja maanläheisyyttä. Me haluamme tuottaa parhaat ratkaisut asiakkaillemme, ja infran tajulla meidän on mahdollista kehittää entistä parempia ratkaisuja. Usein parhaat oivallukset tulevatkin kentältä, jossa ideoita testataan päivittäin käytännössä, Kosonen kehuu.


< Palaa takaisin