Tiedotteet

Suunnitelma Lounais-Pirkanmaan liikenneturvallisuustilanteen parantamiseksi valmistunut

03.05.2018 12:32:21

Lounais-Pirkanmaan muuta maata selvästi heikomman liikenneturvallisuuden parantamiseksi on valmistunut viisaan ja turvallisen liikkumisen suunnitelma. Uusi suunnitelma on laadittu yhteistyössä Punkalaitumen ja Vesilahden kuntien, Sastamalan kaupungin, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, Liikenneturvan ja Sisä-Suomen poliisilaitoksen kanssa. Suunnitelman laadinnasta on vastannut Destia Oy.

Lounais-Pirkanmaalla tapahtuneissa henkilövahinkoon johtaneissa onnettomuuksissa kuolee vuosittain keskimäärin kolme henkilöä ja loukkaantuu keskimäärin 48 henkilöä. Asukaslukuun suhteutettuna henkilövahinko-onnettomuuksia tapahtuu merkittävästi enemmän kuin koko maassa keskimäärin, vaikka kuolemaan tai loukkaantumiseen johtaneiden onnettomuuksien kokonaismäärä on vuodesta 2006 lähtien vähentynyt. Onnettomuuksissa loukkaantuneista tai kuolleista nuoria 15–24-vuotiaita on ollut noin kolmannes.

Neljännes loukkaantumiseen tai kuolemaan johtaneista onnettomuuksista tapahtuu taajama-alueilla. Tapahtuneista onnettomuuksista 72 % on ollut jalankulku-, pyörä- tai mopo-onnettomuuksia. Lounais-Pirkanmaalla on vahva hirvi- ja valkohäntäpeurakanta, mikä näkyy myös onnettomuustilastoissa.

Alueen asukkaat kokevat liikenneturvallisuuden kuitenkin hyvällä tasolla. Suurimmiksi haasteiksi asukkaat kokevat jalankulun ja pyöräteiden olosuhteet, maanteiden huonon kunnon, liikennesääntöjen noudattamisen sekä muiden liikkujien huomioimisen.

Liikennejärjestelyjen parantaminen ei yksin riitä - asenteiden on muututtava

Lounais-Pirkanmaan kunnat ja viranomaiset ovat ottaneet alueen heikon liikenneturvallisuuden parantamisen vakavasti. Punkalaitumen ja Vesilahden kunnat, Sastamalan kaupunki, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Liikenneturva ja Sisä-Suomen poliisilaitos sekä suunnittelutyön aikana perustetut kuntien liikenneturvallisuusryhmät ovat sitoutuneet tekemään pitkäjänteistä työtä liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Lisäksi liikenneturvallisuustyötä on kunnissa palkattu tukemaan liikenneturvallisuuskoordinaattori.

Liikenneturvallisuuden parantamiseksi tarvitaan fyysisen liikenneympäristön parantamista sekä asenteisiin ja liikennekäyttäytymiseen vaikuttamista. Liikenneonnettomuuksien määrää pyritään vähentämään seudulla panostamalla erityisesti jalankulun ja pyöräilyn suosion kasvattamiseen sekä turvalaitteiden käytön lisäämiseen.

Erityisesti lapsille ja nuorille suunnattu turvallisuustyö on tärkeässä roolissa.Vastuullisiksi liikkujiksi oppiakseen ja liikenteessä selviytyäkseen lapset ja nuoret tarvitsevat aikuisten esimerkkiä ja kannustusta. Kunnat osallistuvat liikennekasvatustyöhön jo varhaisessa vaiheessa neuvolassa, päivähoidossa, kouluissa ja oppilaitoksissa sekä nuorisotyössä.

Lisätiedot:

Kuntakohtaiset suunnitelmat löytyvät kuntien www-sivuilta sekä Pirkanmaan ELY-keskuksen sivuilta: www.ely-keskus.fi

Jutta-Leea Ylönen, Destia Oy etunimi.sukunimi@destia.fi, p. 040 844 6164 Leena-Maria Mäntylä, Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi, p. 0295 036 317 Pasi Lähteenmäki, Sastamalan kaupunki etunimi.sukunimi@sastamala.fi, p. 050 351 2216 Seppo Rytky, Punkalaitumen kunta etunimi.sukunimi@punkalaidun.fi, p. 0500 123 878 Sari Juuti, Vesilahden kunta etunimi.sukunimi@vesilahti.fi, p. 050 389 5224

Tiedostot

release.html

Kuvat


< Palaa takaisin