Tiedotteet

Patokangas, Kemijärvi

26.11.2015 14:29:00

Destia voitti Patokankaan raakapuuterminaalin rakennusurakan Kemijärvellä.

Destia voitti Patokankaan raakapuuterminaalin rakennusurakan Kemijärvellä.

Hanke sisältää raakapuuterminaalin maanrakennustyöt kahden kilometrin alueella. Noin kilometrin matkalta on purettu vanhaa rataa, jonka viereen uusi raidepenkka rakennetaan.

Työt hankkeella aloitettiin heinäkuun loppupuolella puiden kaadolla. Sen jälkeen on tehty pintamaiden sekä pilaantuneiden maiden poisto sekä maaleikkaukset. Parhaillaan käynnissä on kallion pinnan puhdistus, sitten vuorossa ovat louhintatyöt. Maaleikkausta on tehty jo yli 100 000 kiintokuutiometriä ja kallion louhintaa 
80 000 m3.

Hankkeen tilaaja on Liikennevirasto. Urakka valmistuu lokakuussa 2016.


< Palaa takaisin