Tiedotteet

Meluselvitysten mestari

08.03.2017 02:46:00

Taina Mattila on perehtynyt melu- sekä asiantuntijaselvityksiin.

Taina Mattila tuli töihin Destiaan vuonna 2002 vastavalmistuneena ympäristötekniikan AMK-insinöörinä. Hän pääsi heti paneutumaan Destian infrasuunnittelun meluselvityksiin, aluksi avustavissa tehtävissä ja vuosien myötä yhä haastavammissa kohteissa suunnittelijana ja asiantuntijana.

Projektipäällikkönä Mattilan toimenkuva on keskittynyt kaupunkiympäristöihin ja tiivistyvään kaupunkirakenteeseen sijoittuvien asemakaavojen melu- sekä asiantuntijaselvityksiin.

– Kaikkein mielenkiintoisinta on päästä tekemään innovatiivisia hankkeita, joilla edistetään teknisten ratkaisujen yhteensovittamista ja niiden kustannustehokkuutta, Taina Mattila sanoo.

Soitellaan!
Meluasiantuntija Taina Mattila
puh. +358 400 497 586


< Palaa takaisin