Tiedotteet

Megatrendit ajureina

07.06.2016 15:53:00

Muutosten ajassa mahdollisuudet on hyödynnettävä, sanoo johtaja Heidi Erha Destiasta.

Johtaja Heidi Erha, Asiantuntijapalvelut ja liiketoiminnan kehitys, miten megatrendit vaikuttavat Destian toimintaan?

"Infra- ja rakennustoimiala elää muutosten aikaa. Megatrendien mahdollisuuksien hyödyntäminen ja ongelmien ratkaiseminen edellyttävät uusia toimintatapoja ja palveluja. Kaupungistuminen, ilmastonmuutos ja väestön ikääntyminen luovat tarpeita ja edellyttävät infrastruktuurin kehittämistä. Samoin vastuullisuuskysymykset nousevat yhä merkittävämpään asemaan ja digitalisoituminen muuttaa toimintatapojamme.

Destia reagoi jo nyt moniin mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Ehkäisemme ruuhkia ja vähennämme ilmastokuormitusta raideliikenteen ratkaisuilla. Tarjoamme tehokasta, ympäristöystävällistä, huoltovapaata energiainfraa sekä uusiutuvan energian ratkaisuja. Panostamme maanalaiseen rakentamiseen, joka lisääntyy kaupunkien tilanahtauden vuoksi. Digitaalisuuden avulla tehostamme työmaidemme toimintaa, jolloin haitat niiden ympäristössä vähenevät. Optimoimalla käyttömäärät minimoimme rakennusjätteen määrän. Päästöjä vähennämme korvaamalla tarkastuskäyntejä paikka- ja aikatietoon sidottujen valokuvien avulla.

Huolehdimme henkilöstömme ja yhteiskunnan turvallisuudesta sekä ympäristön hyvinvoinnista. Infran elinkaaren kattava palvelukokonaisuutemme, osaavat tositoimijamme ja yhtenäinen toimintatapamme luovat meille kiinnostavan pohjan kasvaa."


< Palaa takaisin