Tiedotteet

Matalakin torjuu melua

08.03.2017 02:45:00

Kehäradan matalat meluesteet ovat nykyaikainen, tehokas tapa torjua melua.

Matala melueste voidaan muista meluesteistä poiketen asentaa suoraan ratapenkkaan ilman erillisiä perustustöitä. Lähellä raidetta se torjuu hyvin junan pyörän ja kiskon kosketuspinnasta tulevaa melua. Verrattuna kauas radasta rakennettaviin korkeisiin meluaitoihin ja -valleihin, matalat meluesteet vapauttavat radanvarsimaata rakennuskäyttöön. Matalilla meluesteillä vaikutetaan myös maisemakuvan säilymiseen ja junamatkustajien viihtyvyyteen.

Destian rakentamat matalat meluesteet ovat 100-prosenttisesti kierrätettäviä. Ne ovat kaadettavissa miesvoimin esimerkiksi huolto-, erikoiskuljetus- tai onnettomuustilanteessa. ­Nopeasti ja kustannustehokkaasti rakennettavat matalat meluesteet eivät edellytä raideliikenteeltä pitkiä liikennekatkoksia. Näin ollen ne ovat helposti toteutettavissa myös vilkkaasti liikennöidyillä rataosuuksilla lyhyissäkin liikennekatkoissa.

Matalien meluesteiden olematon tilantarve ja hyvät vaimennusominaisuudet helpottavat joukkoliikenneyhteyksien läheisyyteen tehtävää täydennysrakentamista. Matala melueste ei edellytä perinteisten meluaitojen vaatimaa radan ulkopuolista tilaa ja työnaikaisia kulkuteitä. Mahdollisuus rakentaa esteitä jo rakennetuille alueille onkin yksi keskeisimmistä meluntorjunnan lähtökohdista.

Destia on rakentanut matalia meluesteitä vuonna 2015 käyttöönotetulle Kehäradalle yhteensä
2 400 metriä. Tässä kohteessa melusuojausta vaikeuttivat lukuisat poistumis- ja huoltotyöaukot sekä siltapaikat, joiden suunnitteluun kiinnitettiin erityistä huomiota. Valtaosa rakennetusta meluesteestä on asennettu ratapenkkaan. Osa asennuksesta on tehty suoraan siltarakenteisiin erillisillä asennuselementeillä.

Raideliikenteen melua torjutaan junakaluston teknisillä ratkaisuilla sekä erilaisilla rakenteellisilla keinoilla, kuten meluvalleilla ja meluesteillä. Näistä yleisimpiä ovat korkeat meluaidat, jotka eivät kuitenkaan ole kustannustehokkain lääke meluongelmaan. Destia tekee selvitystä heti kiskon viereen rakennettavien matalien meluesteiden vaikuttavuudesta. Selvityksessä hyödynnetään kattavasti muun muassa melumittaustuloksia.

Matalien meluesteiden yleistymistä hidastaa suunnitteluohjelmistona käytettävä 3D-melumallinnusohjelma, joka ei ota huomioon matalien meluesteiden todellista meluntorjuntakykyä. Melumittauksissa saavutetut tulokset osoittavat kuitenkin matalan meluesteen olevan vaimennus-, imu- ja eristyskyvyltään tehokas vaihtoehto korkealle meluaidalle. Laboratoriokokeissa aitaelementti on sijoittunut B3-äänieristysluokkaan ja absorptiokyvyltään parhaaseen A4-luokkaan.


< Palaa takaisin