Tiedotteet

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT KANNATTAVUUDEN HEIKETESSÄ

11.08.2015 09:00:00

Destia Group Oyj PÖRSSITIEDOTE 11.8.2015 kello 9.00 (CET +1) Tämä on tiivistelmä...

Destia Group Oyj

PÖRSSITIEDOTE

11.8.2015 kello 9.00 (CET +1)

Tämä on tiivistelmä Destian tammi-kesäkuun 2015 osavuosikatsauksesta. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteesta www.destia.fi

Destian osavuosikatsaus tammi-kesäkuulta 2015

LIIKEVAIHTO JA TILAUSKANTA KASVOIVAT KANNATTAVUUDEN HEIKETESSÄ

• Liikevaihto nousi 5,8 prosenttia ja oli 179,6 (169,7) miljoonaa euroa.

• Liiketulos jäi vertailukaudesta ollen -3,7 (0,0) miljoonaa euroa.

• Tilauskanta kehittyi positiivisesti ensimmäisellä vuosipuoliskolla, ja oli 821,4 (717,6) miljoonaa euroa. Kasvua edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan oli 14,5 prosenttia.

• Destia Group Oyj:n 19.6.2014 liikkeeseen laskema 65 miljoonan euron joukkovelkakirjalaina institutionaalisille sijoittajille listattiin 17.6.2015 NASDAQ OMX Helsinki Oy:n ylläpitämään Helsingin Pörssiin.

• Työturvallisuus säilyi erinomaisella tasolla: tapaturmataajuus oli 6,8 (6,8).

• Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna 2015.

Markkinaohjeistusta vuodelle 2015 muutettu liikevoiton osalta

• Uusi ohjeistus: Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna 2015.

• Aiempi ohjeistus: Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan jäävän edellisvuodesta vuonna 2015.

Destia laskee tulosohjeistustaan vuodelle 2015 liikevoiton osalta. Konsernin tulosta rasittavat osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen.

Konserni Destia Group Destia-alakonserni Destia Group Destia-alakonserni Destia Group Destia-alakonserni
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 4-6/2015 4-6/2014 1-6/2015 1-6/2014 7-12/2014 1-12/2014
             
Liikevaihto 105,3 102,0 179,6 169,7 261,8 431,5
Liiketulos 1,1 4,0 -3,7 0,0 12,5 15,1
% liikevaihdosta 1,1 3,9 -2,0 0,0 4,8 3,5
Katsauskauden tulos -0,1 2,9 -4,7 -0,4 5,5 10,5
% liikevaihdosta -0,1 2,8 -2,6 -0,2 2,1 2,4
Sijoitetun pääoman tuotto, %     6,8 21,1 9,2 20,9
Tulos/osake EUR -1,81 4,23 -58,63 -4,07 68,59 15,44
Omavaraisuusaste, %     28,2 47,8 29,4 34,3
Nettovelkaantumisaste, %     99,3 -51,3 42,4 -41,2
Henkilöstö keskimäärin     1 474 1 501 1 502 1 502
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)     6,8 6,8 9,3 9,3
Tilauskanta katsauskauden lopussa     821,4 717,6 628,2 628,2
           
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden      
           

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

"Destian ensimmäinen vuosipuolisko sujui haastavassa markkinatilanteessa kohtuullisesti. Kokonaiskysynnän ollessa suhteellisen vakaalla tasolla kilpailu hankkeista kuitenkin jatkui tiukkana. Liikevaihtomme ja tilauskantamme kasvoivat katsauskaudella. Tilauskantamme on selkeästi paremmalla tasolla edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Solmimme merkittäviä uusia sopimuksia katsauskauden aikana sekä ydinliiketoiminnoissamme että strategisen kasvun painopistealueilla.

Kannattavuutemme heikkeneminen katsauskaudella oli pettymys. Viime vuoden vastaavan ajankohdan tulosta paransivat yksittäiset erityisen onnistuneet käynnissä olleet hankkeet. Sen sijaan tänä keväänä tulosta rasittivat osissa Suomea ollut kunnossapidon kannalta keliolosuhteiltaan poikkeuksellisen haastava talvi sekä kahden ison käynnissä olevan hankkeen epäonnistuminen. Kiinnitämme erityistä huomiota riskienhallintaan ja kannattavuuteen projekteissa jo tarjouslaskennasta alkaen kannattavuuden parantamiseksi.

Olen tyytyväinen työturvallisuutemme säilymiseen hyvällä tasolla. Olemme Destiassa panostaneet työturvallisuuden parantamiseen ja olen tyytyväinen, että se myös näkyy käytännön tekemisessä. Tapaturmataajuutemme 6,8 on alallamme erinomainen."

Näkymät vuodelle 2015

Infra-alan ja koko rakennusalan toimintaympäristö on edelleen haastava talouden epävarmuuden jatkuessa. Inframarkkina supistuu kuluvana vuonna prosentin verran, kasvua on näkyvissä vasta ensi vuonna. Haastavassa markkinatilanteessa kilpailu jatkuu tiukkana. Kysyntä on vakaata, mutta kilpailtavat kohteet ovat kooltaan aiempaa pienempiä.

Destian edellisvuotta parempi tilauskanta sekä asiakastyön ja projektihallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet antavat hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Yhtiö keskittyy erityisesti toimenpiteisiin kannattavuuden parantamiseksi.

Markkinaohjeistus vuodelle 2015

Destian liikevaihdon arvioidaan kasvavan hieman, mutta liikevoiton arvioidaan laskevan merkittävästi edellisvuodesta vuonna 2015.

Vantaalla 10.8.2015

Destia Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Taloudellinen tiedottaminen 2015

Destia julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 27.10.2015.

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.destia.fi


< Palaa takaisin