Tiedotteet

Koskenkylän kiviainesalueella yhteistyö toimii saumattomasti

21.06.2016 09:56:18

Destian Koskenkylän kiviainesalueella Loviisassa käy kova hyörinä, kun kiviainesta murskataan asiakkaan mobiilin asfalttiaseman käyttöön. Destian kiviaines-yksikkö on voittanut ELY Etelä 2016 -nimisen päällysteurakan kiviainestoimitukset NCC Roads Oy:ltä ja urakkaan liittyvät työt ovat parhaillaan käynnissä.  Solmittu sopimus on kiviaines-yksikölle arvoltaan huomattava.

Parastaikaa käynnissä on sekä kiviainesten louhinta ja murskaus että päällysteiden valmistustyöt. Päällystetöissä on taloudellisesti erityisen kannattavaa, jos kiviaines ja päällysteen valmistus voidaan tehdä samalla alueella samanaikaisesti, kiviaineksen kuljetuskustannukset minimoiden. Koskenkylässä tämä on onnistunut hienosti, vaikka usein samalle alueelle ei edes mahdu yhtä aikaa sekä murskauskalusto että asfalttiasema.

Koskenkylän kivi on erityisen kovaa ja se täyttää Suomessa päällystemassoihin tarvittavan kiviaineksen kovimmatkin laatuvaatimukset. Kivi on ns. parasta 1 luokkaa, joka vaaditaan, kun päällystemassa päätyy mm. valtatie 6 välille Koskenkylä–Pukaro. Koskenkylän kivi asettaa omat erityisvaatimuksensa myös murskaustöihin ja vaatii Suomen parhaat murskaurakoitsijat sitä valmistamaan, jotta valmis murske ja sepelit ovat laadultaan ja muodoltaan vaativimpaan päällystekiveen kelpaavaa.

Koskenkylän urakassa Destian tositoimijat yhdistävät voimansa. Destian kalliorakentamisen yksikkö toteuttaa kallion poraamisen sekä louheen räjäytykset. Myös räjäytysten aikaiset, valtatie 7 liikenteen pakollisten pysäytyksien vaatimat väliaikaiset liikenteenohjaukset järjestetään alueellisen yksikön voimin. Destian kiviaines-yksikkö toteuttaa varsinaiset murskaustyöt alueella.
– Urakan murskaustyöt jatkuvat kesäkuun loppuun saakka ja valmista kiviainesta tuotetaan noin 70 000–80 000 tonnia, kertoo sopimuksesta vastaava kiviaines-yksikön eteläisen alueen myyntipäällikkö Kyösti Jauhiainen

Projektin avainhenkilöillä on jokaisella tärkeä rooli työn sujuvuuden varmistamisessa. Työmaapäällikkö Matti Laaksonen valvoo ja huolehtii mm. murskaustöiden aikataulutuksesta, logistiikasta sekä kiviainesalueella toimivan henkilöstön perehdytyksestä ja turvallisuusvaatimuksista.
– Murskausurakkasopimuksen allekirjoituksen jälkeen teimme koemurskauksen, minkä jälkeen pääsimme tositoimiin. Koemurskaukset asettuivat lähes heti kohdilleen, joten varsinainen tuotanto pääsi erityisen nopeasti käyntiin. Meillä työskentelee kahdeksan henkilöä neljässä vuorossa ja itse päivystän arkisin aamuseitsemästä iltakymmeneen, joten kiviainesalue hiljenee vain viikonloppuisin, Laaksonen kertoo.

Koskenkylän kiviainesalueen ympäristöasioita valvova työmaapäällikkö Ilkka Rantala kehuu asioiden sujuvan alueella esimerkillisesti.
– Melu- ja pölymittauksien arvot ovat olleet erittäin hyvät ja tärinämittauksien arvot eivät ole koskaan Koskenkylässä ylittyneet, Rantala iloitsee.
Parhaillaan käynnissä olevan urakan lisäksi Ilkka vastaa myös muiden eteläisellä alueella käynnissä olevien toteutusprojektien työnjohdosta ja pyrkii osaltaan saamaan kiviainesten lisämyyntiä alueelle. Kevät on kiviaineskaupassa aina sitä kiireisintä tarjousaikaa ja murskausurakat painottuvat pääosin kesäkaudelle.

Kiviainesurakoissa laatuun tulee kiinnittää erityisen paljon huomiota. Pienikin päivän aikana tapahtunut laatupoikkeama aiheuttaa mittavia lisäkustannuksia laadun alittuessa. Mitta Oy:n laborantille, entiselle destialaiselle Pekka Variselle Koskenkylän kiviainesalue on tuttu paikka. Alue avattiin vuonna 1987 ja jo seuraavana vuonna Varinen vieraili alueella ensimmäistä kertaa. Hän vastaa Destian aliurakoitsijana kiviaineksen laadunvarmistuksesta sekä -ohjauksesta. Varinen kerää kiviainesnäytteitä analysoitavaksi päivittäin ja raportoi mittaustulokset eteenpäin murskauksesta vastaavalle.
– Asfalttimassoissa kiviaineksen laatu on erittäin tärkeää ja sen on vastattava täydellisesti laatuvaatimuksia. Tässä urakassa laatuvaatimukset ovat täyttyneet hienosti, Varinen kertoo.

Murskauksesta tässä päällystekivisopimuksessa vastaa Destian pitkäaikainen aliurakoitsija Veljekset Mäkitalo Oy, jonka kanssa Destia on tehnyt tiivistä yhteistyötä jo vuodesta 1989 asti. Destialla on Mäkitalon kanssa voimassa myös useampivuotinen murskausurakkasopimus.
– Mäkitalo alihankkijana on erityisen kiinnostunut tekemänsä työn laadusta, mikä näkyy luotettavuudessa sekä tuotetun kiviaineksen laadussa ja myös murskaustehoissa. Yritys on erittäin luotettava kumppani, Kyösti Jauhiainen kehuu. Mäkitalolla on käytössään erikoiskalusto, jolla on mahdollista tuottaa tiukkoja laatuvaatimuksia vastaavaa mursketta. Käynnissä olevan murskausurakan vaatima nelivaiheinen murskausprosessi on tarkkaa hommaa ja yrityksellä on työhön tarvittava osaava henkilöstö. Myös työturvallisuusasiat ovat kunnossa.
– Yhteistyö Destian kanssa sujuu vaivattomasti ja huumori kukkii työmaalla. Meillä on mukavaa yhdessä, murskausurakan työpäällikkö Mikko Mäkitalo toteaa lopuksi.

Lisätietoja: Kyösti Jauhiainen, p. 0400 605 867, kyosti.jauhiainen(a)destia.fi

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin