Kolmansien osapuolten tiedotteet Destiaan liittyen

kesäkuu 2021

01.06.2021 − Sähköisen liikenteen ohjelmisto-startup eMabler keräsi 630 000 euron rahoituksen

Destia tehostaa hallinnoimiensa sähköajoneuvojen latauslaitteiden ylläpitoa eMablerilla, mikä parantaa niiden käyttöastetta.

toukokuu 2021

11.05.2021 − Fint­raf­fic kil­pai­lut­ti ra­ta­pi­ha­lii­ken­tee­noh­jaus­pal­ve­lut: VR-Yh­ty­mä Oy ja Des­tia Rail Oy kump­pa­neik­si

Destia Rail Oy on valittu ratapihaliikenteenohjauspalveluiden (RLO) sopimuskumppaniksi RLO-alueelle 2. Alue kattaa Joensuun, Kuopion ja Pieksämäen. Sopimus astui voimaan 1.5.2021 ja on voimassa toistaiseksi.

helmikuu 2021

16.02.2021 − Espoon Sinimäkeen rakennettava sähköasema vastaa kasvavaan sähkönkulutukseen ja parantaa sähkönjakelun luotettavuutta Espoossa

Destia toimii pääurakoitsijana Carunan projektissa, jossa rakennetaan Espoon Sinimäkeen uusi sähköasema. Sähköaseman rakentaminen vaatii vahvaa pohja-, sähköverkko- ja talonrakentamisen osaamista, jota Destialta löytyy, ja voimmekin toimittaa tehokkaasti koko urakkakokonaisuuden.

joulukuu 2020

3.12.2020 − 8.12.2020 avattava Lahden eteläinen kehätie luo Suomeen uuden logistiikkavyöhykkeen ja tuo huomattavia parannuksia liikenneturvallisuuteen

Lahden eteläinen kehätie avataan liikenteelle 8.12.2020 noin vuoden etuajassa, mikä hyödyttää sekä liikenneturvallisuutta että logistiikkaa. Destia toimii hankeosan 1A suunnittelun ja rakentamisen pääkumppanina.