Tiedotteet

Kiviholvisilta

03.10.2017 13:00:00

Pomarkun vanha silta puretaan kivi kiveltä, jotta se voidaan rakentaa entisen kaltaiseksi.

Ikä ei tule yksin. Vuonna 2011 Satakunnassa Pomarkussa havaittiin, että kirkonkylän historiallisen, tuolloin jo lähes satavuotiaan kivisillan rakenteet olivat alkaneet liikkua huolestuttavasti.

– Varsinais-Suomen ELY-keskus ryhtyi tarkkailemaan liikkeitä antureiden avulla. Sillalle annettiin painorajoitus ja sille tehtiin muun muassa koekuormitus. Siltaa oli tarkkailtu jo aikaisemmin sen keskiaukon muutosten takia, Destian työpäällikkö Eetu Väisänen kertoo.

Seuraavaksi painorajoitusta tiukennettiin; sitten silta suljettiin kokonaan. Sillan liike kuitenkin jatkui ja myös kivien kiinnitykset alkoivat höllentyä.

Varsinais-Suomen ELY-keskus ryhtyi tutkimaan eri vaihtoehtoja yhdessä Liikenneviraston, Satakunnan museon, Museoviraston ja Pomarkun kunnan kanssa. Lopulta päädyttiin siihen, että vanha silta puretaan ja uusi rakennetaan vanhoja kiviä käyttäen, mutta betonisydämellä. Liikenne joen yli hoidetaan väliaikana Liikenneviraston varasiltakalustoon kuuluvan terässillan avulla.

"Kokonaan uuden sillan rakentaminen olisi tullut edullisemmaksi, mutta vanha kivisilta on pomarkkulaisille tärkeä."

Destia sai tehtäväkseen haastavan urakan, jonka kaltaisista Suomesta on vain vähän kokemuksia.

– Kokonaan uuden sillan rakentaminen olisi tullut lopulta paljon edullisemmaksi, mutta vanha kivisilta on pomarkkulaisille tärkeä. Silta itsessään ei ole suojeltu, mutta se, joki ja rannan rakennukset muodostavat kokonaisuutena kulttuurihistoriallisesti arvokkaan ympäristön, Varsinais-Suomen ELY-keskuksen siltainsinööri Jari Nikki kertoo.

Purkua valmistelevat työt alkoivat heinäkuussa 2017, kun Destia rakensi Pomarkunjoen uomaan porapaalujen varaan työsillan.

– Työsillalta käsin rakennettiin kivisillan kaarien alle tukirakenne teräspalkeista, puuristikoista ja vanereista. Vanerien ja kiviaineksen väliin ruiskutettiin uretaania – näin kivet pysyvät paikoillaan purkuvaiheessa, Destian työmaapäällikkö Jaakko Vanha-Kuitti kertoo.

Varsinainen purku aloitettiin poistamalla sillan kannen paksu asfaltti- ja mursketäyttö sekä kaiteet ja reunakivet. Paljastuneet kivet laserskannattiin.Näin sillasta voitiin tehdä 3D-malli, joka auttaa osaltaan uuden sillan suunnittelussa.

– Jokainen kivi varustettiin numeroidulla metallilaatalla, josta käy ilmi, missä ja miten päin kivi on ollut sillassa. Lisäksi kivet valokuvataan, Vanha-Kuitti kertoo.

Kivet poistettiin yksitellen ja niiden säilytyspaikka on Pomarkun kunnan varastolla. Viimeinen kivi matkasi väliaikaismajoitukseensa syyskuussa. Tämän jälkeen joesta poistetaan vielä purkuvaiheen työ-ja tukirakenteet. Työsilta jätetään paikoilleen uuden sillan rakentamista varten.

– Kuntalaisille tärkeä kivisilta palaa takaisin tutulle paikalleen entisen kaltaisena. Tarkasta ajankohdasta ei ole kuitenkaan vielä tietoa. Paljon riippuu siitä, miten Liikennevirastolta kohdennetaan hankkeeseen erillisrahoitusta. ELY-keskuksen perussiltarahoituksesta uutta siltaa ei ole mahdollista rahoittaa, Jari Nikki kertoo.


< Palaa takaisin