Tiedotteet

Kehitymme yhdessä

07.06.2017 07:06:00

Destia panostaa strategiansa mukaisesti yhtiön osaamisen hyödyntämiseen ja kehittämiseen.

Eläköityminen ja 1990-luvulla alkanut noin 15 vuoden tauko rakennusmestareiden koulutuksessa näkyvät rakennus- ja infra-alalla. Työvoimaa kaivataan erityisesti suurten kasvukeskusten suunnittelu- ja työnjohtotehtäviin. Niihin keskittyvän rakentamisen lisäksi tie- ja rataverkon kunnossapito tarjoaa runsaasti työmahdollisuuksia ympäri Suomea. Elpyvä talous tukee koko rakennus- ja infra-alan hyviä työllisyysnäkymiä.

Oman harjoitteluohjelman avulla Destia auttaa tulevia alan ammattilaisia kehittymään ja oppimaan työn ohessa. Harjoittelijoiksi valitaan ensisijaisesti rakennusalan opiskelijoita ammattikorkeakouluista tai korkeakouluista. Haalariharjoittelusta alkava kehityspolku etenee taitojen karttuessa kohti työnjohdon ja työmaapäällikön tehtäviä. Harjoittelu tapahtuu aina esimiehen tai kokeneemman Destian työntekijän opastuksessa.

Destia kannustaa henkilöstöään kehittämään päivittäisiä työtehtäviä miettimällä niihin entistä parempia toimintatapoja. Tätä tukee vuonna 2016 Destiassa toteutettu OTE-valmennus. Vuosina 2017–2019 toteutettavan Destian Osaajien talo -hankkeen yhteydessä suunnitellaan roolikohtaisia ja modulaarisia kehityspolkuja. Niiden myötä koulutusta on mahdollista tarjota vastaamaan kunkin henkilökohtaista tarvetta.

Osaajien talo -hankkeen lisäksi Destia pyrkii edistämään rakennus- ja infra-alan houkuttelevuutta kesäkuun alkuun ulottuvalla Siltatimpuri-rekrykoulutushankkeella. Siltojen korjausrakentamiseen ja siltarakentamiseen keskittyvä koulutus pitää sisällään kuukauden teoriakoulutuksen sekä kahden kuukauden harjoittelujakson. Koulutuksen suorittaneilla on mahdollisuus työllistyä Destiaan.

Destian henkilöstö pystyy suorittamaan työn ohessa tutkintotavoitteista täydennyskoulutusta, johon lukeutuvat muun muassa johtamisen ja työmaapäällikön erikoisammattitutkinnot. Koulutusta toteutetaan alueellisen tarpeen mukaan. Destia järjestää myös omaa sisäistä koulutusta asiantuntijapalveluidensa voimin. Kattavasta valmennusohjelmasta löytyy esimerkiksi kaikille avoimia webinaareja.

Rakennusteollisuus RT ry:n muuntokoulutus tarjoaa väylän infra-alan työnjohtotehtäviin niille, joilla on teknillinen korkeakoulututkinto. Hankkeessa on Destian lisäksi mukana muita infra-alan suuria toimijoita. Neljä Metropolia Ammattikorkeakoulussa teoriaopintoja suorittavaa opiskelijaa tekee Destiassa palkallisen puolen vuoden työharjoittelun.

Destian johtoryhmätason työskentelyä kehitetään muun muassa syväjohtamisen valmennuksella sekä yhdessä yhdysvaltalaisen Harvard Business Schoolin kanssa. Intensiiviseen johtamisvalmennukseen osallistuu yksi johtoryhmän jäsen kerrallaan. Hän viettää kahdeksan viikon jakson kyseisessä oppilaitoksessa. Koulutuksessa työskennellään living groupeissa. Niissä käsitellään kuluneen päivän opit sekä perehdytään seuraavan päivän sisältöihin.


< Palaa takaisin