Tiedotteet

DESTIAN VARSINAISEN YHTIÖKOKOUKSEN JA HALLITUKSEN PÄÄTÖKSET 2019

27.05.2019 09:20:25

Destia Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 22.5.2019 yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2018 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2018 päättyneeltä tilikaudelta jaetaan pääoman palautusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 10 miljoonaa euroa.

Hallituksen kokoonpano

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pitkäkoski. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Lasse Heinonen, Pasi Koota ja Juha Nurmi. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Soile Kankaanpää. Soile Kankaanpäällä on vahva kansainvälinen kokemus myynnin johtotehtävistä. Hän toimii ISS Palveluiden kaupallisena johtajana, ja on työskennellyt aiemmin muun muassa Uponorilla, Konecranesilla ja Nokialla. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen omistajasta seuraavin poikkeuksin: Lasse Heinonen ja Pasi Koota eivät ole riippumattomia omistajasta.

”Destia on uuden strategiansa mukaisesti kasvattamassa itsestään vahvempaa kaupunkikehittäjää sekä kartoittamassa uusia liiketoimintamahdollisuuksia Pohjois-Ruotsista ja Pohjois-Norjasta. Innostavan päämäärään ’Pohjoisen elämän yhdistäjän’ saavuttamiseksi uudistumme ja kehitämme yhtiötä yhdessä destialaisten kanssa”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Juhani Pitkäkoski.

”Destia on hieno ja kehittyvä yhtiö. Destiassa on nyt tehty merkittävät muutokset johdossa, strategiassa ja organisaatiossa. On hyvä aika tuoda uutta ajattelua myös hallitukseen”, toteaa hallituksen jättävä edellinen puheenjohtaja Arto Räty.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetty

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 22.5.2019. Kokouksessa päätettiin hallituksen varapuheenjohtaja sekä tarkastusvaliokunnan ja palkitsemisvaliokunnan kokoonpanot. Hallituksen varapuheenjohtajana jatkaa Lasse Heinonen. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koota sekä jäseniksi Marcus Ahlström ja Juha Nurmi. Palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Juhani Pitkäkoski sekä jäseniksi Lasse Heinonen ja Soile Kankaanpää.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, p. 020 444 4000

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin