Tiedotteet

Destian varsinaisen yhtiökokouksen ja hallituksen päätökset 2018

20.06.2018 11:45:00

Destia Group Oyj:n varsinainen yhtiökokous vahvisti 20.6.2018 yhtiön tilinpäätöksen vuodelta 2017 ja myönsi hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, ettei 31.12.2017 päättyneeltä tilikaudelta jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta.

Hallituksen kokoonpano ja palkkiot

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi seitsemän. Hallituksen puheenjohtajana jatkaa Arto Räty. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Marcus Ahlström, Pasi Koota, Juha Nurmi ja Tero Telaranta. Uusiksi hallituksen jäseniksi valittiin Lasse Heinonen ja Juhani Pitkäkoski. Lasse Heinonen aloittaa 1.8.2018 Ahlström Capital Oy:n toimitusjohtajana. Juhani Pitkäkoskella on pitkä ura ylimmän johdon tehtävissä Caverionissa ja YIT:ssä. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Tilintarkastajan valinta ja palkkio

Yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KPMG Oy Ab:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT Virpi Halonen. Tilintarkastajan palkkio maksetaan hyväksytyn laskun mukaan.

Hallituksen järjestäytymiskokous pidetty

Hallituksen järjestäytymiskokous pidettiin 20.6.2018. Hallituksen varapuheenjohtajaksi valittiin Lasse Heinonen. Lisäksi päätettiin, että hallituksen työtä tukemaan perustetaan tarkastusvaliokunta. Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Pasi Koota sekä jäseniksi Marcus Ahlström ja Juha Nurmi.

 

Lisätietoa: vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen, p. 020 444 4000

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin