Tiedotteet

Destian varsinaisen yhtiökokouksen, hallituksen päätökset

17.03.2015 13:15:11

Destia Group Oyj:n 17.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 201...

Destia Group Oyj:n 17.3.2015 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti vuoden 2014 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että 31.12.2014 päättyneeltä tilikaudelta ei jaeta osinkoa eikä pääoman palautusta, mutta maksetaan hybridilainojen lyhennyksiä 2 miljoonaa euroa ja lisäksi hybridilainojen kertyneitä korkoja 1 482 222,21 miljoonaa euroa.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi ja valitsi hallituksen puheenjohtajaksi Arto Rädyn. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Jacob af Forselles, Matti Mantere, Panu Routila ja Solveig Törnroos-Huhtamäki. Uudeksi hallituksen jäseneksi valittiin Marcus Ahlström. Kaikki hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen puheenjohtajalle maksetaan 3 300 euroa kuukaudessa, varapuheenjohtajalle 1 800 euroa kuukaudessa, valiokuntien puheenjohtajalle 1 800 euroa ja kullekin jäsenelle 1 500 euroa kuukaudessa sekä kullekin kokouspalkkioina 600 euroa hallituksen ja valiokunnan kokoukselta. Omistajan edustajille ei makseta kokous-, eikä kuukausipalkkioita.
Tilikaudeksi 2015 yhtiökokous valitsi Destia Group Oyj:n tilintarkastajaksi KHT-yhteisö KPMG Oy:n. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii Virpi Halonen.

Hallituksen järjestäytyminen

Hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan hallituksen varapuheenjohtajaksi Panu Routilan.

Hallituksen toimintaa tukemaan nimitettiin kaksi pysyvää valiokuntaa: HR-valiokunta sekä tarkastusvaliokunta. Hallitus perusti lisäksi avustavan valiokunnan, johon kuuluu kaksi hallituksen jäsentä.

HR-valiokunnan puheenjohtajaksi valittiin Arto Räty sekä jäseniksi Jacob af Forselles ja Matti Mantere.

Tarkastusvaliokunnan puheenjohtajaksi valittiin Solveig Törnroos-Huhtamäki sekä jäseniksi Marcus Ahlström ja Jacob af Forselles.

Avustavan valiokunnan jäseniksi valittiin Arto Räty ja Matti Mantere.

Hallituksen riippumattomuusarvioinnin perusteella kaikki hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä, ja Panu Routilaa sekä Jacob af Forsellesia lukuun ottamatta myös omistajasta.

Lisätietoa: toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin