Tiedotteet

Destian työ korvaavan elinympäristön luomisesta kalliosinisiivelle huomioitiin tunnustuksella

18.11.2016 15:30:00

Destia on saanut tunnustuksen Euroopan kiviainesjärjestön UEPG:n Kestävän kehityksen –kilpailussa. Tunnustus annettiin sarjassa Environmental Best Practise Destian tekemästä työstä kalliosinisiiven korvaavan elinympäristön luomiseksi louhinta-alueella Ristenin kallioalueella Lohjalla.

Kerran kolmessa vuodessa järjestettävän kilpailun palkinnoilla halutaan kannustaa yrityksiä ja organisaatioita kestävän kehityksen saralla. Palkitsemisen tavoitteena on levittää hyviä, kestävää kehitystä tukevia käytäntöjä ympäri Euroopan. Palkintojen jako järjestettiin Brysselissä 16.11.2016 ja Destian palkinnon kävi vastaanottamassa INFRA ry:n ympäristöpäällikkö Juha Laurila.

– Olen äärettömän iloinen, että työmme luonnon monimuotoisuuden varmistamiseksi sai huomiota, ja vielä eurooppalaisella tasolla! Ympäristön huomioiminen on kiviainestoiminnassa erityisen tärkeää. Kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti toimiminen on infra-alalla keskeinen asia, kun luodaan vuosikymmeniä käytössä olevia rakenteita. Kuten Ristenissä, joskus pienikin apu voi olla tärkeää – luonto hoitaa itse loput, iloitsee Destian kiviainesyksikön johtaja Pia Rämö.

Louhosalueelle syntynyt harvinaisen perhosen elinympäristö

Kallion louhinta Ristenin kallioalueella on aloitettu 1990-luvulla ja Destian louhoksen lisäksi läheisyydessä on kolme muuta louhosta. Kesällä 2012 Ristenin viereisten louhosten kalliolta löydettiin kalliosinisiiven (Scolitantides orion) esiintymä. Kalliosinisiipi on uhanalainen, erityisesti suojeltava ja Suomessa rauhoitettu laji. Sen elinympäristöjä ovat metsissä sijaitsevat avoimet, aurinkoiset kalliomaastot ja se tarvitsee lisääntyäkseen isomaksaruohoa. Perhosesiintymiä tunnetaan vain muutamalla alueella Etelä-Suomessa.

Louhintojen suunnitteluvaiheessa havaittiin, että kaksi erittäin hyvälaatuista isomaksaruohon esiintymää ja samalla kalliosinisiiven elinympäristöä sijoittuivat alueelle. Isomaksaruohon kasvupaikkojen ja samalla perhosen säilyminen päätettiin turvata. Isomaksaruohot siirrettiin louhinnan tieltä toiseen hyvälaatuiseen kasvupaikkaan louhosalueen sisäpuolella.

Destia on sitoutunut seuraamaan kalliosinisiiven elinympäristön tilaa ja siirron onnistumista vuosittain. Jo yhden kasvukauden jälkeen voidaan todeta, että siirretyt isomaksaruohot ovat lähteneet kasvamaan hyvin, joka lupaa hyvää myös kalliosinisiiven säilymiseksi alueen ihastuttajana.

Lisätietoja: Destian kiviainesyksikön johtaja Pia Rämö, p.040 543 6410, pia.ramo(at)destia.fi,
Destian kiviaineksen ympäristöpäällikkö Maarit Salonoja, p. 040 866 8615, maarit.salonoja(at)destia.fi

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin