Tiedotteet

Destian tilinpäätöstiedote vuodelta 2017: DESTIAN LIIKETULOS KEHITTYI POSITIIVISESTI

07.02.2018 09:00:00

Destian tilinpäätöstiedote vuodelta 2017:
DESTIAN LIIKETULOS KEHITTYI POSITIIVISESTI

  • Liikevaihto oli 478,7 miljoonaa euroa (493,2), laskua 2,9 prosenttia.
  • Vertailukelpoinen liikevoitto oli 15,1 miljoonaa euroa (12,5).
  • Tilauskanta vuoden lopussa oli 696,2 miljoonaa euroa (708,0).
  • Sijoitetun pääoman tuotto oli 10,7 prosenttia (11,1) ja omavaraisuusaste 34,5 prosenttia (33,5).
  • Työturvallisuutta mittaava tapaturmataajuus oli 10,5 (5,9).

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR

10-12
/2017

10-12
/2016

1-12
/2017

1-12
/2016

Liikevaihto

138,8

141,1

478,7

493,2

Liiketulos

4,1

3,9

13,1

14,1

% liikevaihdosta

2,9

2,7

2,7

2,9

Liiketulos, vertailukelpoinen

4,5

2,3

15,1

12,5

% liikevaihdosta

3,3

1,6

3,2

2,5

Katsauskauden tulos

3,3

-1,0

12,6

5,7

% liikevaihdosta

2,4

-0,7

2,6

1,2

Sijoitetun pääoman tuotto, %

   

10,7

11,1

Tulos/osake EUR

   

146,60

50,13

Omavaraisuusaste, %

   

34,5

33,5

Nettovelkaantumisaste, %

   

28,5

35,3

Henkilöstö keskimäärin

   

1 572

1 492

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)

   

10,5

5,9

Tilauskanta katsauskauden lopussa

   

696,2

708,0

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuoden 2017 alusta lähtien luku kattaa myös Destia Engineering Oy:n. Vertailuluku (Destia ilman Destia Engineering Oy:tä) 8,5 tilikaudelta 2017.

Tilinpäätöstiedote perustuu tilintarkastettuun tilinpäätökseen vuodelta 2017.

Destian vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen kommentoi tilikautta:

”Destian vuosi 2017 sujui hyvin infrarakentamisen jatkuessa pirteänä. Voitimme merkittäviä isoja urakoita ja siten varmistimme kannattavan kasvun jatkossa. Edelleen onnistuimme pitämään käynnissä olleet urakat arvioitujen kustannusten puitteissa ja siksi myös liiketulos kehittyi suotuisasti.

Vuosi 2017 aloitti liiketoimintasuunnitelmakauden, jonka keskiössä on vahvan osaamisemme ja destialaisuuden kehittäminen. Kannattavaa kasvua tavoittelevaa strategiaa tehostamme mm. toimintaa digitalisoimalla sekä vahvistamalla asemaa pääkaupunkiseudulla. Tositoimi-hankkeiden avulla varmistamme parhaaksi havaittujen toimintatapojen ja uusien käytäntöjen läpiviennin koko yhtiössä sekä vahvistamme henkilöstön osaamista.

Strategisia Tositoimi-hankkeita vauhditimme syksyllä aloitetulla Aika toimia -ohjelmalla, joka keskittyy johtamiskulttuurin, sisäisen yhteistyön ja asiakastyön kehittämiseen. Ohjelman ensimmäinen osio saatiin läpivietyä syksyllä ja sama teema jatkuu tulevana keväänä. Teknisinä apuvälineinä otimme käyttöön uuden toiminnanohjausjärjestelmän ja asiakkuuden hallinnan työkalun sekä digitoimme prosessejamme. Myös työturvallisuuden kehittäminen sai uuden työkalun ottaessamme käyttöön uuden TLY-sovelluksen (turvallisuus, laatu ja ympäristö), joka tehostaa mm. työturvallisuushavaintojen tekemistä ja niiden käsittelyä mobiilisti.

Aloittaessani vt. toimitusjohtajana elokuussa tiesin, että destialaisista löytyy paljon energiaa ja potentiaalia. Puolen vuoden jälkeen voin ilokseni todeta pystyneemme yhdessä ja varsin lyhyessä ajassa vapauttamaan tätä energiaa ja kehittämään Destiaa eteenpäin. Osaavalla ja sitoutuneella porukalla jatkamme yhtiön viemistä eteenpäin ja teemme Destiasta kirkkaasti alan ykkösen.”

 

 

Vantaalla 6. helmikuuta 2018


Destia Group Oyj
HallitusLisätietoja
vt. toimitusjohtaja Arto Pohjonen, p. 020 444 4000
Taloudellinen tiedottaminen vuonna 2018
Vuosikertomus 2017, sisältäen tilinpäätöksen ja selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, julkaistaan Destian verkkosivuilla viikolla 9.
27.4.2018           Liiketoimintakatsaus 1-3/2018
9.8.2018             Puolivuosikatsaus 1-6/2018
24.10.2018         Liiketoimintakatsaus 1-9/2018

Kuvat


< Palaa takaisin