Tiedotteet

Destian tilinpäätös ja vuosikertomus vuodelta 2020 julkaistu

03.03.2021 09:00:21

Destian liikevaihto oli 563,8 miljoonaa euroa vuonna 2020, laskien hieman vuoden 2019 liikevaihdosta (569,9). Vertailukelpoinen liikevoitto vuonna 2020 oli 16,4 miljoonaa euroa, joka puolestaan nousi edellisvuoteen verrattuna (11,2).

Vuoden 2020 tulosta paransivat Kunnossapitopalvelut-liiketoiminnan onnistuneet hankkeet sekä vahva kehitys Kaupunkikehitys ja asiantuntijapalvelut -liiketoiminnassa.

Uusien kansainvälisten strategisten avauksien edistäminen vuonna 2020 oli suunniteltua maltillisempaa muun muassa COVID-19-pandemian tuomien hidasteiden takia.

Toimitusjohtaja Tero Kiviniemi kommentoi vuotta 2020

”Destian tulos vuonna 2020 oli vakaa. COVID-19-pandemian vaikutus näkyi toimialallamme elvytyspäätöksistä huolimatta, mutta sen suorat vaikutukset Destian liiketoimintaan ja projekteihin olivat kuitenkin suhteellisen maltilliset.

Tulos ei kuitenkaan syntynyt haasteitta: sitä värittivät muun muassa varautuminen koronapandemiaan sekä ponnistelut projektinhallinnan kehittämiseksi. Jouduimme myös sopeuttamaan toimintaamme vastaamaan laskenutta liikevaihtoamme.

Jatkoimme strategiamme toimeenpanoa vuonna 2020. Tavoitteenamme on kansainvälistyä sekä varmistaa ydinliiketoimintamme kilpailukyky ja entistä suurempi lisäarvo asiakkaillemme erityisosaamista vaativissa suunnittelun, rakentamisen ja ylläpidon projekteissa. Pyrimme myös kasvamaan entistä vahvempana kaupunkikehittäjänä.”

Avainluvut (IFRS), Milj. EUR

1-12/2020

1-12/2019

1-12/2018

1-12/2017

1-12/2016

           

Liikevaihto

563,8

569,9

550,3

478,7

493,2

Liiketulos

14,6

12,3

16,7

13,1

14,1

% liikevaihdosta

2,6

2,2

3,0

2,7

2,9

Liiketulos, vertailukelpoinen

16,4

11,2

16,7

15,1

12,5

% liikevaihdosta

2,9

2,0

3,0

3,2

2,5

Katsauskauden tulos

10,9

9,1

12,8

12,6

5,7

% liikevaihdosta

1,9

1,6

2,3

2,6

1,2

Oman pääoman tuotto, % **)

13,6

11,4

15,8

15,9

7,6

Omavaraisuusaste, %

34,5

32,8

32,7

34,5

33,5

Sijoitetun pääoman tuotto, % **)

11,2

9,6

13,4

10,7

11,1

Nettovelkaantumisaste ***)

5,6

41,8

4,6

28,5

35,3

Henkilöstö keskimäärin

1 693

1 703

1 658

1 572

1 492

Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *)

13,1

5,6

5,8

10,5

5,9

Tilauskanta katsauskauden lopussa

708,6

763,6

732,7

696,2

708,0

*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden. Vuodesta 2017 alkaen luku sisältää Destia Engineering Oy:n.

**) Vuoden 2018 oman pääoman alkusaldo on oikaistu mutta vuoden 2018 tunnuslukujen laskentakaavassa käytetty vuoden 2017 loppusaldoa eikä oikaistua alkusaldoa vuodelle 2018.

***) Destia Group – konserni on vuoden 2019 alusta noudattanut IFRS16 standardia vuokrasopimuksien osalta. Standardin käyttöönotto kasvatti konsernin taseen varoja ja velkoja 14,1 miljoonaa euroa, jonka johdosta nettovelkaantumisaste nousi merkittävästi vertailuvuodesta.

 

Näkymät

Destian toimintaympäristö on muuttumassa mm. kaupungistumisen, digitalisaation, ilmastonmuutoksen, väestön ikääntymisen ja luonnonvarojen ehtymisen seurauksena. Suomessa infrarakentamisen markkinoiden arvioidaan laskevan vuonna 2021. Positiivisen kasvukehityksen jatkuminen myös vuonna 2021 edellyttäisi COVID-19-pandemian lisäelvytystoimia esimerkiksi EU:n elvytysrahan suuntaamisen myötä.

Valtion valmistelussa oleva 12-vuotinen liikennejärjestelmäsuunnitelma tuo pidemmän aikavälin näkyvyyttä merkittävien liikenneväylien investointeihin Suomessa. Ruotsissa ja Norjassa infrarakentamisen markkinoiden odotetaan jatkavan vahvaa kasvuaan myös vuonna 2021.  

Destian projektinhallinnan parantamisen toimet, kasvustrategia uusilla palvelualueilla sekä laadukas asiakastyö antavat hyvän perustan yhtiön kannattavuuden parantamiselle myös vuonna 2021. 

Destian tilinpäätös, selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä vuosikertomus vuodesta 2020 on julkaistu yhtiön verkkosivuilla: https://www.destia.fi/vuosiraportointi-2020

Lisätietoja tiedotusvälineille: Johanna Harjula, viestintäpäällikkö Puh. 040 – 750 7989 Sähköposti: johanna.harjula@destia.fi

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin