Tiedotteet

DESTIAN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT, TILAUSKANTA VAHVA

26.10.2016 09:00:00

Destia Group OyjPÖRSSITIEDOTE26.10.2016 kello 9.00Tämä on tiivistelmä Destian...

Destia Group Oyj

PÖRSSITIEDOTE

26.10.2016 kello 9.00

Tämä on tiivistelmä Destian osavuosikatsauksesta tammi-syyskuulta 2016. Täydellinen osavuosikatsaus taulukoineen on tämän tiedotteen liitteenä sekä saatavilla osoitteesta www.destia.fi.

Destian osavuosikatsaus tammi-syyskuulta 2016

DESTIAN LIIKEVAIHTO JA LIIKETULOS KASVOIVAT, TILAUSKANTA VAHVA

  • Liikevaihto kasvoi 6,1 prosenttia, 352,1 (331,8) miljoonaan euroon.
  • Liiketulos kasvoi yli 30 prosenttia, 10,2 (7,9) miljoonaan euroon.
  • Tilauskanta oli 749,0 (753,0) miljoonaa euroa.
  • Työturvallisuus jatkaa erinomaisella tasolla: tapaturmataajuus oli 7,5 (7,1).
  • Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.

Markkinaohjeistusta vuodelle 2016 muutettu

  • Uusi ohjeistus: Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.
  • Aiempi ohjeistus: Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta, koska liiketoiminnan muiden tuottojen arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmiksi.
Avainluvut (IFRS), Milj. EUR 7-9/2016 7-9/2015 1-9/2016 1-9/2015 1-12/2015
Liikevaihto 152,0 152,2 352,1 331,8 462,8
Liiketulos 11,4 11,5 10,2 7,9 12,9
% liikevaihdosta 7,5 7,6 2,9 2,4 2,8
Katsauskauden tulos 8,4 8,3 6,7 3,6 6,7
% liikevaihdosta 5,5 5,5 1,9 1,1 1,5
Sijoitetun pääoman tuotto, % 10,7 8,2 9,4
Tulos/osake EUR 65,90 24,49 56,14
Omavaraisuusaste, % 30,6 29,2 31,2
Nettovelkaantumisaste, % 48,6 83,5 32,6
Henkilöstö keskimäärin 1 485 1 505 1 505
Poissaoloon johtaneet työtapaturmat *) 7,5 7,1 7,6
Tilauskanta katsauskauden lopussa 749,0 753,0 717,4
*) Työtapaturmat miljoonaa työtuntia kohden

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

”Destian liikevaihto ja liiketulos kasvoivat edellisvuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna piristyneen infra-markkinan mukana. Olen tyytyväinen tilauskantamme kehitykseen tiukasta kilpailutilanteesta huolimatta. Suurien hankkeiden määrän vähentyessä olemme onnistuneet kasvattamaan yksityisasiakkaiden määrää asiakastyöhön tekemiemme panostusten johdosta. Kuluneen kesän aikana Destiassa on työskennellyt ennätysmäärä harjoittelijoita ja kesätyöntekijöitä tositoimijoidemme tukena, mikä osoittaa alan kiinnostavan tulevaisuuden osaajia.  

Destian vuoteen 2022 ulottuva strategia on jaettu kolmeen kolmivuotiseen liiketoimintakauteen. Kuluva vuosi päättää ensimmäisen kolmivuotisen liiketoimintasuunnitelmakauden. Päättyvänä kautena olemme onnistuneet kasvattamaan osuuttamme liiketoimintakauden kasvukärjissämme ratarakentamisessa ja -kunnossapidossa sekä kalliorakentamisessa. Energiainfran osalta jatkamme valmistelua kasvun aikaansaamiseksi.

Katsauskaudella toteutetun vuosittaisen ulkopuolisen tahon suorittaman henkilöstötutkimuksen tulokset ovat positiiviset. Tutkimuksen kokonaiskeskiarvo asteikolla 1-5 oli 3,91, jatkaen jo useamman vuoden noususarjaansa. Myös arvio Destiasta yrityksenä ja työnantajana sai hyvät arvosanat. Kokonaisuutena tulokset olivat myös selvästi parempia kuin vertailuyrityksissä. Henkilöstötutkimuksen tulokset osoittavat, että tehdyt toimenpiteet henkilöstön kehittämiseksi kantavat hedelmää.

Katsauskaudella asetimme uuden kolmivuotiskauden tavoitteet ja valitsimme painopistealueet niihin pääsemiseksi.”

Näkymät vuodelle 2016

Suomen talouden arvioidaan kasvavan tänä vuonna hieman pääasiassa rakennusinvestointien tukemana. Infra-rakentamisen kysyntä säilynee suunnilleen samanlaisena kuin alkuvuonna. Alueellisesti rakentaminen painottuu pääkaupunkiseudulle, mutta hallituksen kevään kehysriihessä tekemä toimenpideohjelma tasapainottaa tilannetta sisältämällä hankkeita ympäri Suomen. Infran suurhankkeiden vähentyessä kilpailuun on tulossa lukumäärällisesti monia pienempiä hankkeita. Tämän arvioidaan pitävän inframarkkinan tilanteen ennallaan.

Infra-alan näkymät ja Destian useammalle vuodelle ulottuva tilauskanta antaa hyvän perustan liikevaihdon positiiviselle kehitykselle. Myös asiakastyön ja projektienhallinnan parantamiseksi tehdyt toimenpiteet tukevat liiketoiminnan volyymien ja kassavirran säilymistä kohtuullisella tasolla kireästä kilpailusta huolimatta.

Markkinaohjeistus vuodelle 2016

Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.

Markkinaohjeistusta vuodelle 2016 muutettu:

  • Uusi ohjeistus: Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.
  • Aiempi ohjeistus: Destian vuoden 2016 liikevaihdon arvioidaan nousevan ja liikevoiton jäävän edellisvuodesta, koska liiketoiminnan muiden tuottojen arvioidaan jäävän edellisvuotta pienemmiksi.

Vantaalla 25.10.2016

Destia Group Oyj

Hallitus

Lisätietoja
Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 302 2485

Taloudellinen tiedottaminen
Destia julkaisee vuoden 2016 tilinpäätöksen 10.2.2017.

JAKELU:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.destia.fi

Destia: Destia on infra- ja rakennusalan palveluyhtiö, joka rakentaa, ylläpitää ja suunnittelee liikenneväylien ja ratojen sekä liikenne- ja teollisuusympäristöjen lisäksi kokonaisia elinympäristöjä. Vuonna 2015 yhtiön liikevaihto oli yli 460 miljoonaa euroa. Toteutamme toimivampaa maailmaa pala palalta 1 500 destialaisen voimin ympäri Suomen.

Destia-konsernin osavuosikatsaus Q3 2016


< Palaa takaisin