Tiedotteet

Destia urakoi Soljan kaava-alueen rakentamistyöt Pirkkalassa

10.11.2015 14:36:42

Urakassa rakennetaan Pirkkalan kunnalle uuden kaava-alueen katuja ja kunnallistekniikkaa sekä tasataan kahden korttelin alueet louhimalla ne tavoitetasoon. Louhittavat kalliot murskataan paikan päällä ja murskeet hyödynnetään katujen rakentamisessa.

– Ylijäämämaista rakennetaan kunnalle meluvallia, joten materiaalien hyödyntäminen sekä rakennetun ympäristön ympäristöolosuhteiden parantaminen ovat huomioitu vahvasti rakentamisessa, kertoo urakan työpäällikkö Juha Syvänen.

Erikoisen urakasta tekee sen sijainti. Vaikka urakka-alueen työt tehdään neitseellisessä maastossa, sijaitsee alue kuitenkin keskellä asutusta. Lähin talo louhintakohteesta sijaitsee vain 35 metrin päästä, joten louhintatyöt toteutetaan eritystä suunnitelmallisuutta noudattaen.

Työt hankkeella aloitettiin lokakuun lopussa työmaatien ja väliaikaisen työmaaliittymän rakentamisella. Lisäksi alueella on tehty pintamaiden poistoa sekä maaleikkausta. Työt valmistuvat vuoden 2016 syksyllä. Urakkaan sisältyy myös optiotöitä, joista osa tehdään mahdollisesti vielä vuonna 2017.

Lisätietoa: työpäällikkö Juha Syvänen, p. 040 648 5607, juha.syvanen(a)destia.fi

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin