Tiedotteet

Destia taistelee koronavirusta vastaan yhdessä työntekijöiden ja kumppaneiden kanssa

25.03.2020 11:11:00

Viime aikoina myös Destiassa on ponnisteltu koronaviruksen leviämisen ehkäisemiksi johtavina teemoina ihmisten terveyden ja turvallisuuden sekä töiden jatkuvuuden varmistaminen.

”Destiassa olemme vahvasti sitoutuneet arvoihimme: rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen. Ne ohjaavat toimintaamme myös näinä poikkeuksellisina aikoina. Erityiseen arvoon tällä hetkellä nousee yhteistyö ja esimiestyö. Vain hyvällä yhteistyöllä ja asenteella selviämme vaikeiden aikojen yli”, toimitusjohtaja Tero Kiviniemi toteaa.

1700 destialaisesta merkittävä osa työskentelee muissa kuin toimisto-oloissa. He työskentelevät erilaisilla infratyömailla, teiden ja radan kunnossapidossa. Destialla on merkittävä rooli Suomen huoltovarmuuden kannalta teiden ja ratojen kunnossapitäjänä.

Fyysisen terveyden ja turvallisuuden ohella kiinnitetään nyt erityistä huomiota myös destialaisten henkiseen hyvinvointiin. Esimiehiä onkin kannustettu pitämään huolta tiimiläisistään entistäkin paremmin, vaikka sitten virtuaalisesti.

Toimitusjohtajan sanoin ”töiden jatkuvuuden varmistaminen on sekä yhteiskunnan että jokaisen destialaisen etu”. Terveysriskien lisäksi on varauduttu myös muihin riskeihin. Jokaiselle merkittävälle projektille on tehty varautumissuunnitelma, jota päivitetään tarvittaessa. Aliurakoitsijoilla on suuri rooli siinä, että Destia suoriutuu asiakaslupauksistaan. Yhteistyötä tehdäänkin niin aliurakoitsijoiden kun materiaalitoimittajienkin kanssa häiriöiden minimoimiseksi.

Destian varautumisryhmä seuraa tilanteen kehittymistä herkeämättä. Ohjenuorana kaikelle toiminnalle ovat viranomaisohjeet ja -määräykset sekä yhtiön arvot.


< Palaa takaisin