Tiedotteet

Destia organisoituu 1.4.2019 alkaen uudelleen – Yhteistoimintaneuvottelut saatu päätökseen

25.02.2019 09:00:00

Destian yhteistoimintaneuvottelut on saatu päätökseen 21.2.2019. Yhteistoimintaneuvottelut käynnistettiin tammikuussa merkittävän rakenteellisen organisaatiouudistuksen johdosta. Organisaatiouudistuksen tavoitteena on tukea yrityskulttuurin kehittämistä ja uuden strategian toteuttamista.

Päättyneiden yhteistoimintaneuvottelujen päätöksenä Destia vähentää enintään 34 henkilötyövuotta yhtiön 1 600 henkilön kokonaishenkilöstömäärästä. Neuvottelujen alkaessa arvioitiin neuvottelujen johtavan noin 60 henkilötyövuoden vähennykseen. Eläköitymiset, toisiin työtehtäviin ja työmaille siirtymiset pienensivät henkilöstön vähennystarvetta.

Destia tukee irtisanottavia tarjoamalla muutosvalmennusta, jonka tavoitteena on edistää uuden työpaikan löytymistä. Irtisanomiset toteutetaan 30.4.2019 mennessä.

Uusi organisaatiorakenne voimaan 1.4.2019

Destia aloittaa toiminnan uudella arvoihin – rehdisti, yhdessä, uudistuen ja menestyen – perustuvaa yrityskulttuuria ja uudistettua strategiaa tukevalla organisaatiorakenteella 1. huhtikuuta 2019 alkaen. Uusi organisoituminen mahdollistaa maantieteellisen laajentumisen ja uusien liiketoimintojen sekä huippuosaamisen kehittämisen, yhteistyön tiivistämisen ja kilpailukyvyn varmistamisen. Keskeisenä muutoksena on siirtyminen alueellisesta organisaatiosta palvelukohtaiseen organisaatioon.

Destian organisaatio koostuu jatkossa kuudesta valtakunnallisesta liiketoimintaryhmästä sekä tukitoiminnoista. Väyläpalvelut keskittyy väylä- ja katurakentamiseen, Kunnossapitopalvelut teiden ja katujen kunnossapitoon, Ratapalvelut ratojen rakentamiseen ja kunnossapitoon, Maa- ja kalliopalvelut alue-, pohja-, kallio- ja kaivosrakentamiseen sekä kiviainekseen ja kiertotalouteen, Rakennustekniset palvelut teollisuusrakentamiseen, energiaverkkoihin, uusiutuvaan energiaan ja siltoihin sekä Palvelukonseptit ja kaupunkikehitys konsepti- ja hankekehitykseen sekä suunnittelu- ja tiestötietopalveluihin.

Tukitoiminnot ovat ryhmittyneet Talous ja rahoitus, Henkilöstöpalvelut sekä Liiketoiminnan tuki ja kehittäminen -yksiköihin.

Destian johtoryhmän muodostavat 1.4.2019 alkaen toimitusjohtaja Tero Kiviniemi, Väylät-liiketoimintaryhmän johtaja Pasi Kailasalo, Kunnossapito-liiketoimintaryhmän johtaja Seppo Ylitapio, Rata-liiketoimintaryhmän johtaja Mikko Mäkelä, Maa- ja kalliopalvelut -liiketoimintaryhmän johtaja Annina Peisa, Palvelukonseptit ja kaupunkikehitys -liiketoimintaryhmän johtaja Timo Räikkönen 10.6.2019 alkaen ja myöhemmin nimitettävä Rakennustekniset palvelut -liiketoimintaryhmän johtaja sekä talous- ja rahoitusjohtaja Sanna Karvonen, henkilöstöjohtaja Taru Salo ja kehitysjohtaja Minna Heinonen sekä henkilöstön edustaja Jouko Korhonen.

 

Lisätietoa: toimitusjohtaja Tero Kiviniemi ja henkilöstöjohtaja Taru Salo Haastattelupyynnöt ystävällisesti Destian viestinnän kautta: viestintäpäällikkö Johanna Otranen, p. 040 641 5810, johanna.otranen@destia.fi

Tiedostot

release.html


< Palaa takaisin