Tiedotteet

Destia mukaan Ahlström Collective Impact -vastuullisuushankkeeseen, joka tukee UNICEFin työtä lasten hyvinvoinnin edistämiseksi

19.08.2020 10:00:00

Destia on mukana uudessa Ahlström Collective Impact (ACI) -vastuullisuuhankkeessa, jonka tavoitteena on kohdentaa strategisia investointeja valikoituihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin.

Destia on mukana uudessa Ahlström Collective Impact (ACI) -vastuullisuuhankkeessa, jonka tavoitteena on kohdentaa strategisia investointeja valikoituihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin. Tänä vuonna ACI sijoittaa 240 000 euroa UNICEFin koronapandemian vastaiseen työhön. Eva Ahlström säätiön aloitteesta syntynyt hanke tuo yhteen säätiön ja Ahlström-verkoston yritykset Ahlstrom-Munksjön, Ahlström Capitalin, Antti Ahlströmin Perilliset, Destian ja Glastonin. Destia on sitoutunut pitkäjänteiseen Suomen UNICEFia tukevaan yhteistyöhön ACI:n kanssa.

Tänä vuonna Ahlström Collective Impact keskittyy tukemaan koronaviruspandemian takia kriisiapua tarvitsevia lapsia. Pandemialla on sekä lyhyen että pitkän aikavälin vaikutuksia lasten terveyteen, hyvinvointiin ja kehitykseen, ja UNICEF pyrkii vastaamaan näihin haasteisiin tukemalla hallituksia maailmanlaajuisesti niiden pyrkimyksissä turvata perusterveydenhuolto ja koulutus jokaiselle lapselle.

”Rakennamme, ylläpidämme ja suunnittelemme liikenne- ja kaupunkiympäristöjä, joten toimintamme vaikuttaa merkittävästi ja pitkäjänteisesti yhteiskuntaan, ympäristöön ja sidosryhmiimme. Yritysvastuutyötämme ohjaavat arvomme, eettiset ohjeemme ja strategiamme. Vaikka toimintamme on keskittynyt Suomeen ja Pohjoismaihin, kestävän tulevaisuuden rakentaminen vaatii globaalin näkökulman. Olemme mukana Ahlström Collective Impact -aloitteessa tukeaksemme UNICEFiä ja maailman lapsia rakentaessamme huomisen infraa”, kommentoi Minna Heinonen, Destian liiketoiminnan tuesta ja kehittämisestä vastaava johtaja ja ACI:n ohjauskomitean jäsen.

Ahlström Collective Impactin tavoitteena on myös saada yritysten työntekijät mukaan lasten oikeuksien edistämiseen maailmanlaajuisesti.

Destia
Destia on yksityinen suomalainen infra- ja rakennusalan palveluyhtiö. Toteutamme asiakkaillemme, yhteiskunnalle ja ihmistä varten huomisen infraa. Luomme kestävälle perustalle kaupunkirakentamisen innovaatioita ja älykkäitä infraratkaisuja, jotka mahdollistavat ihmisten, tavaroiden, palveluiden ja energian liikkumisen luontevana osana pohjoista elämää. 1 700 destialaisen ainutlaatuinen infran taju tekee huomisen infrasta totta. Palvelumme kattavat infran koko elinkaaren suunnittelusta toteutukseen ja ylläpitoon. Vuonna 2019 yhtiön liikevaihto oli noin 570 milj. euroa. Destian omistaa Ahlström Capital. www.destia.fi

Lisätietoja tiedotusvälineille:
Johanna Harjula, viestintäpäällikkö
Sähköposti: johanna.harjula@destia.fi


< Palaa takaisin