Tiedotteet

Destia-konsernin osavuosikatsaus 1.1.–30.6.2013: TILAUSKANNAN KASVU JATKUI JA KASSA SÄILYI VAHVANA, LIIKEVAIHTO LASKI

29.08.2013 09:00:00

Liikevaihto laski 12 prosenttia ja oli 190,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto jäi vertailukaudesta ja oli 0,2 miljoonaa euroa. Tilauskanta vahvistui edellisvuoden tasolle ja oli 753,4 miljoonaa euroa.

  • Liikevaihto laski 12 prosenttia ja oli 190,4 miljoonaa euroa.
  • Liikevoitto jäi vertailukaudesta ja oli 0,2 miljoonaa euroa.
  • Tilauskanta vahvistui edellisvuoden tasolle ja oli 753,4 miljoonaa euroa.
  • Yhtiö on nettovelaton, lisäksi pitkäaikaisia lainoja lyhennettiin ennenaikaisesti 20 miljoonalla eurolla.
  • Omavaraisuusaste oli yli 40 prosenttia.
  • Poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä jatkui ennätyksellisen pienenä.
  • Destia-konserni arvioi vuoden 2013 liikevaihdon jäävän edellisvuodesta ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla.

Avainluvut

(IFRS) Milj. EUR 4-6/2013 4-6/2012 1-6/2013 1-6/2012 1-12/2012
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot 112,3 118,4 190,4 216,5 507,3
Liiketulos, jatkuvat toiminnot 2,5 3,9   0,2  4,1 14,0
% liikevaihdosta 2,2 3,3 0,1 1,9 2,8
Katsauskauden tulos, jatkuvat toiminnot 1,3 2,1 -0,7 2,0 11,1
% liikevaihdosta 1,1 1,8  -0,4 0,9  2,2
Katsauskauden tulos 1,3 2,7 1,0 1,9 10,8
Omavaraisuusaste, % 40,6 34,2 35,2
Nettovelkaantumisaste, % -18,6 6,4 -40,5
Henkilöstö keskimäärin 1 510 1 605 1 591
Tilauskanta katsauskauden lopussa 753,8 751,2 600,8

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen kommentoi katsauskautta:

"Talouden epävarmuus syveni kesän aikana. Vaikka julkinen infrakysyntä on pysynyt vakaana, on yksityisen sektorin investointien määrä vähentynyt. Kilpailu on ollut tiukkaa uusien isojen hankkeiden määrän vähentyessä ja edellisten vuosien aikana alkaneiden projektien valmistuessa.

Vuoden ensimmäisen puoliskon liikevaihto kehittyi kiristyneessä kilpailutilanteessa edellisvuotta hitaammin, minkä johdosta myös liiketuloksemme jäi viime vuodesta. Panostuksemme henkilöstön koulutukseen on jatkunut, minkä uskomme kehittävän projektinhallintaa ja näkyvän asiakaspalvelun sekä kannattavuuden parantumisena.

Olemme tyytyväisiä siihen, että tilauskantamme suotuisa kehitys jatkui toisella vuosineljänneksellä. Tilauskanta saavutti edellisvuoden tason ja suuri osa siitä ulottuu vuosille 2014 ja 2015. Vahva tilauskanta yhdessä projek-tinhallinnan parantamiseksi tekemiemme toimenpiteiden kanssa antavat hyvän perustan kannattavuuden para-nemiselle ja hyvälle kassavirralle myös jatkossa. Arvioimme Destia-konsernin vuoden 2013 liikevaihdon jäävän edellisvuodesta ja liikevoiton olevan edellisvuoden tasolla."

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Hannu Leinonen, p. 020 444 4000 ja talous- ja rahoitusjohtaja Pirkko Salminen, p. 050 3022 485

Taloudellinen tiedottaminen 2013

Destia julkaisee osavuosikatsauksen tammi-syyskuulta 29.10.2013 ja vuoden 2013 tilinpäätöksen 13.2.2014.

Lue Destia-konsernin osavuosikatsaus Q2 2013 (PDF)


< Palaa takaisin