Tiedotteet

CE-merkintä

24.02.2016 00:31:00

on laadun tae myös kiviaineksille. Taustalla on EU:n asetus numero 305...

Työpöydälle ja tietokoneen muistiin kertyy kuukausien mittaan valtava määrä raportteja ja analyysejä. Yhdessä raportissa kuvataan kiviaineen rakeisuutta ja hienoaineksen määrää, toisessa kiintotiheyttä.

Tällaiset asiakirjat ovat tuiki tuttuja Destian kiviainesyksikön maa-ainesvastaavalle ­Tiina Ullgrenille. Hän kerää tietoa kiviainesten CE-merkintää varten. Kun riittävä määrä dokumentteja on kasassa, kiviainestuote voidaan CE-merkitä. Sitten Ullgren ”kiinnittää” merkinnän asiakkaan tilaamaan tuotteeseen: murskeisiin, soriin ja hiekkoihin.

Moni tuntee helposti erottuvan CE-merkinnän laastisäkin kupeesta tai laudan pinnalta. Betoni- ja asfalttikiviaineksiin tai vaikkapa raidesepeliin merkkiä ei voi kuitenkaan lätkäistä; kiviainesten CE-merkintä matkaakin asiakkaalle dokumenttien muodossa.

CE-merkintä tuli pakolliseksi kaikkiin markkinoille saatettaviin rakennustuotteisiin vuonna 2013 Euroopan unionin antaman rakennustuoteasetuksen numero 305 myötä. Myös kiviainekset lasketaan rakennustuotteisiin, kun ne tulevat pysyviin rakenteisiin ja käsitellään seulomalla ja murskaamalla.

– CE-merkintä on tasa-arvoistanut alan toimintaa. Kilpailutilanne on parantunut, nyt kun sekä isot että pienet toimijat ovat lain mukaan velvollisia CE-merkitsemään tuotteensa, Tiina Ullgren kertoo.

Asiakas voi entistä vankemmin luottaa laatuun. CE-merkintä nimittäin takaa, että siinä ilmoitetut ominaisuudet täyttyvät. Suurin hyötyjä on tietysti loppukäyttäjä eli kuluttaja.

Yritykseltä merkintä edellyttää monipuolista laadunvalvontajärjestelmää. Destian kiviainesyksikön CE-työskentelyn perusta on laatukäsikirja, joka on laadittu tuotestandardien vaatimusten mukaisesti. Siinä kuvataan myös tuotannon menettelyt.

Tiina Ullgren on maa-ainesvastaava, jolla on myös CE-merkintäoikeus. Kiireisintä työ on kiihkeimpään murskausaikaan: keväällä, kesällä ja syksyllä. Vuonna 2016 CE-merkintöjä tullaan tarvitsemaan todennäköisesti erityisen paljon päällystekiviin, koska asfaltit ovat huonossa kunnossa. Suomesta löytyy paljon päällystettävää.

– Prosessi menee esimerkiksi niin, että asfalttifirma tilaa meiltä kiveä, jonka laatu riippuu muun muassa asfaltoitavan kohteen liikennemääristä. Mitä vilkkaampi liikenne, sitä kovempaa kiven pitää olla. Olemme tehneet kiviainekselle alkutestauksen, jossa on tutkittu useita eri tekijöitä, muun muassa kiven nastarengaskulutuskestävyyttä, Ullgren valottaa.

Alkutestaukseen liittyy myös geologin lausunto. Niin sanottu petrografinen analyysi sisältää tiedon kivilajista ja mineraalikoostumuksesta, esimerkiksi kiven rapautumisherkkyydestä. Analyysi kertoo myös, millaisiin käyttökohteisiin kivi soveltuu.

Kun kiviaineksen laatukriteerit ovat erityisen korkeat, CE-merkintä vaatii myös kolmannen osapuolen valvonnan. Niin sanottujen 2+-luokan kiviainesten tuotantoa valvoo Destian monivuotinen yhteistyökumppani, Inspecta Sertifiointi Oy. Suuri osa kiviainestuotteista kuuluu kuitenkin luokan 4 tuotteisiin, joilla pinnoitetaan vaikkapa sorateitä.


< Palaa takaisin