Uusi Hämeentie

Tervetuloa seuraamaan hämeentien hankkeemme viestintää

LIIKENNE- JA MUUT TYÖMAATIEDOTTEET

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - Uusi työnaikainen suojatie Hämeentien yli Hakaniemen puoleiseen päähän

Aamupäivällä perjantaina 24.5. avataan uusi työnaikainen Hämeentien ylittävä suojatie. Ylityskohta on Toisen linjan kohdalta parikymmentä metriä kohti Sörnäistä. Suojatie ei ole valo- eikä ääniohjattu.

 

PUTKIRIKKO - Hämeentie 9n kohdalla

300 mm vesijohto on mennyt rikki Hämeentie 9n kohdalla.

HSY on paikalla sulkemassa venttiileitä, ja tilanne on hallinnassa.

Päivitys klo 17:10: Vedentulo on katkaistu vauriokohdalta, ja korjaavat toimenpiteet on aloitettu.

Päivitys klo 20:05: Vesiputki rikkoontui kaivinkoneen kauhan osuttua siihen. Putken todellinen sijainti poikkesi suunnitelmasta. Arvioitu tilapäisen vesihuollon käyttöönotto on noin klo 22.

Päivitys perjantaina: HSYn tiedotteen mukaan vedentulonhäiriö saatu korjattua klo 2:41 viime yönä.

Lisätiedot mahdollisen korvaavan vedenjakelun osalta HSY:
https://www.hsy.fi/fi/asiointi/vikailmoitukset/vesikatkot/Sivut/default.aspx

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - HELSINGINKADULLA SULJETAAN SUOJATIE VIIKOKSI 16.5. ALKAEN

Helsinginkadun ja Pengerkadun risteysalueella on kaksi Helsinginkadun ylittävää suojatietä. Suljemme näistä kahdesta Pengerkadulta päin katsottaessa vasemmanpuoleisen suojatien torstaina 16.5. Suojatie on noin viikon poissa käytöstä. Kurvinpuoleinen Helsinginkadun ylittävä suojatie risteyksessä on käytössä normaalisti.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 8.5. – Hämeentien ylitys Kaikukujan kohdalla ja Kolmas linja

Tänään teemme liikennejärjestelymuutoksen jalankulkijoiden Hämeentien ylitykseen Kaikukujan kohdalla. Suojatie säilyy aikaisemmalla paikallaan ääni- ja valo-ohjauksineen. Työmaan läpi päästään molemmista päistään auki olevan työmaakontin läpi kulkien. Konttiratkaisun avulla saamme käyttöömme laajemmat työalueet, ja jalankulkijat kulkevat turvallisesti kontin seinien sisäpuolella.

Ajoneuvoliikenneyhteys Kolmannelta linjalta Hämeentielle ja Hämeentieltä Kolmannelle linjalle on jo suljettu. Kolmannen linjan päästä tullaan molemmilta puolilta poistamaan pysäköintipaikkoja, jotta kääntyminen autolla kadun päässä onnistuu. Tilanne tulee siten vastaamaan jo työn aikana lopullista tilannetta.

Kuvassa viimeistellään Hämeentien ylitystä Kaikukujan kohdalla. Pian on avajaiset!

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 2.5. – HAKANIEMI JA KOLMAS LINJA

Hakaniemi - jalankulkijat

 • Metron sisään- ja uloskäynti Ympyrätalon ja Siltasaarenkadun välissä suljetaan putkitöiden vuoksi. Sisäänkäynti on suljettuna alustavasti useamman kuukauden ajan. Metron muut sisäänkäynnit alueella palvelevat normaalisti.
 • Jalkakäytävä Siltasaarenkadun eteläpäässä otetaan työmaakäyttöön. Putkityöt kestävät alustavasti useamman kuukauden.
 • Hämeentien ylittävä suojatie Hakaniemessä suljetaan toistaiseksi (ks kartta).

Huom. Pääsemme avaamaan Hämeentien ylittävän suojatien Toisen linjan kohdalla ennen kesäkuun alkua. Tämä tulee helpottamaan jalankulkijoiden tilannetta.

Kolmas linja - ajoneuvoliikenne

 • Ajoyhteys katkaistaan Kolmannelta linjalta Hämeentielle ja Hämeentieltä Kolmannelle linjalle, jotta kohdalla päästään tekemään kaivuutöitä. Ajoyhteys katkaistaan lopullisesti, koska myös lopullisessa tilanteessa Kolmas linja on päättyvä katu.

Vappu - kevään ja helsinkiläisen katutyön juhla

Hämeentien työmaalla ei työskennellä vappupäivänä 1. toukokuuta aamu- ja iltapäivällä lainkaan.

Yötyötiedotteemme on voimassa, eli työskentelemme myös yöaikaan klo 22-07 välillä:

 • keskiviikon ja torstain välisenä yönä 1.-2.5.
 • torstain ja perjantain välisenä yönä 2.-3.5.

 HYVÄÄ VAPPUA!

TYÖMAATIEDOTE 29.4. - VESIKATKO HAAPANIEMENKATU 1-5

Hämeentien urakassa kaivinkone rikkoi vanhan tulpatun vesijohdon Haapaniemenkadulla hieman ennen klo 10 tänään. Paikassa ei johtokartan mukaan olisi pitänyt olla vesijohtoa. Vettä tuli vaurioituneesta kohdasta, ja se ohjautui samassa kaivannossa olleeseen sadevesilinjaan.

Pelastuslaitos saapui paikan päälle ja luovutti tilannevastuun HSY:lle.

Destia on aloittanut korjaustyöt, ja ne haittaavat Haapaniemenkadun liikennettä.

Vesi on katkaistu Haapaniemenkatu 1-5 kiinteistöistä korjaustöiden ajaksi. Väliaikainen vedenjakelu on osoitteessa Vetehisenkuja 4.

Lisätietoja:

HSY:n sivuilla

PÄIVITYS klo 16:15 Putkirikko on saatu korjattua ja vesikatko on ohi.

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 24.4. - HÄMEENTIEN YLITTÄVÄT SUOJATIET

Kaikukujan kohdalla Hämeentien ylittävän suojatien jatko Hämeentien toisella puoliskolla 

Otamme Kaikukujan suojatien kohdalla, Hämeentien toisella puoliskolla olevan alueen työmaakäyttöön torstaina 25.4. Jalankulkijoille on valmisteltu esteetön reitti, jota pitkin he pääsevät kiertämään tämän alueen. Kävelymatkaa Hämeentien ylittämiseen tulee lisää noin 20 m. Kaikukujan kohdan suojatie säilyy järjestelyssä ennallaan valo- ja ääniohjauksineen.

Tällä kiertoreitillä huomioitavaa: Useamman kerran työpäivän aikana jalankulku kiertoreitillä katkaistaan muutaman minuutin ajaksi. Ennen katkoa asetetaan aidat jalankulun eteen ja 2 työmaan henkilöä valvovat, että kaikki jalankulkijat jäävät paikoilleen odottamaan. Kun järjestely on kunnossa, kuorma-auto pääsee ajamaan tämän alueen läpi. Tämän jälkeen aidat laitetaan takaisin paikoilleen ja jalankulkijat voivat jatkaa matkaansa.

Neljännen linjan ja Vetehisenkujan välillä Hämeentien ylittävä suojatie

Parhaillaan valmistellaan suojatien paikan siirtämistä noin 15m kohti Hakaniemeä. Valmisteluvaiheessa suojatielle johtava, työmaan poikki menevä aidattu alue ei kulje kohtisuorassa Hämeentietä kohti vaan kaartaen.

Molemmissa kohteissa jalankulkijat pääsevät liikkumaan turvallisesti työmaa-aitojen välissä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - Pyörällä liikkuville suositellaan Hämeentien työmaan kiertämistä

Helsingin kaupunki, Destia ja Helsingin Polkupyöräilijät ry suosittelevat pyöräliikenteelle Hämeentien työmaan kiertämistä.

Hämeentiellä on kadun peruskorjauksen vuoksi Hakaniementorin ja Kurvin välillä erittäin ahtaat kaistat. Pyöräily Hämeentien ajoradalla on sallittua myös remontin aikana, mutta pyöräilijän ohittaminen on busseille monin paikoin mahdotonta. Hämeentiellä kulkee päivittäin noin 3000 bussia.

Paras työmaan kiertävä Hämeentien suuntainen yhteys on Sörnäisten rantatie. Turvallisin pyöräliikenteen reitti Hämeentien poikki työmaan aikana puolestaan kulkee totutun Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan sijaan Vetehisenkujan ja Neljännen linjan kautta.

Helsinginkatu on poikki Kurvissa, ja pyöräliikenteen kiertoreitti on ohjattu Vaasanpuistikon ja Kinaporinkadun kautta.

Poikkeusreitit on opastettu, ja ne on myös merkitty oheiseen karttaan.

Jos liikkuu Hämeentietä pitkin, on muistettava että jalkakäytävällä ajaminen on kiellettyä.

Peruskorjauksen yhteydessä Hämeentielle rakennetaan pyörätiet. Remontti valmistuu loppuvuonna 2020.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 5.4.2019

Kurvin alueella tulevat voimaan seuraavat järjestelyt jalankulkijoille maanantaina 8.4.:

 • Työmaa-alue laajenee Vaasanpuistikossa olevan metron sisäänkäynnin vierelle
 • Pohjoisen suunnasta, Kurvista tullessa jalankulkijat ohjataan kiertoreitille Vaasanpuistikon kautta Helsinginkadulle
 • Helsinginkadun pohjoispuolta tullessa jalankulkijat ohjataan Vaasanpuistikon kautta metron sisäänkäynnin hisseille sekä kohti pohjoista
 • Metron sisäänkäynnin hisseille tehdään toimenpiteitä, mutta toinen hisseistä on aina käytössä
 • Lastenvaunujen kanssa ja pyörätuolilla on pääsy hissille

Liikennejärjestelyllä ei ole vaikutusta näkövammaisten kanssa sovittuun reittiin Helsinginkadun toisella puolella.

Liikennejärjestely tehdään, koska metron lippuhallin katto kaivetaan esiin maan alta. Lisäksi tehdään hissien korjaustöitä.

YLEISTÄ - Autoilijat

 • Yksityisautojen läpiajo Hämeentiellä on kielletty. 
 • Bussit, taksit, tontille ajo, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne pääsevät Hämeentielle myös työmaan aikana.
 • Helsinginkatu Kurvissa, väli Hämeentie-Pengerkatu on suljettu kaikelta ajoneuvoliikenteeltä.
 • Hämeentiellä on käytössä yksi ajokaista suuntaansa.
 • Viidennellä linjalla on käytössä yksi ajokaista suuntaansa.
 • Haapaniemenkadulla on käytössä yksi ajokaista suuntaansa.
 • Alla olevassa kartassa esitetty sallitut ajosuunnat.

Vaikutus kadunvarsipysäköintiin:

  • Kadunvarsipysäköinti poistuu Hämeentieltä (väli Hakaniementori-Sörnäinen).
  • Kadunvarsipysäköinti poistuu Haapaniemenkadun molemmilta puolilta.
  • Kadunvarsipysäköinti poistuu Vilhovuorenkadulta Pääskylänrinteen kohdalta aina päättyvän Vilhovuorenkadun (=Hämeentien) päähän saakka molemmilta puolilta
  • Kadunvarsipysäköinti väistyy bussipysäkkien tieltä Hakaniemen torikadulla

YLEISTÄ - JALANKULKIJAT

Hämeentien ylittäviä suojateitä on vähitellen työmaan alettua suljettu, ja suljettujen suojateiden kohdilla on maastossa työmaa-aidat sekä opastuskyltti lähimmälle suojatielle. Valitettavasti työnaikaisessa tilanteessa suojateiden välit seuraavalle ovat normaalitilannetta pidemmät. Tarkoituksena on alusta asti vakiinnuttaa suojatiet, jotka pystymme töiden puolesta pitämään mahdollisimman pitkään käytössä. Näin sekä jalankulkijat että autoilijat tottuvat sijainteihin. 

Työmaan aikana kumpaankiin suuntaan Hämeentietä on vain yksi ajokaista. Tässä muuttuneessa tilanteessa Hämeentiellä edelleen jatkava bussi- sekä huoltoajoliikenne sujuvoituvat kun suojateitä on vähemmän. Toisena syynä suojateiden vähentämiseen on se, etteivät työalueet pirstaloidu liian pienikokoisiksi isoja koneita ja kuorma-autoliikennettä ajatellen. Viidennen linjan kohdalla suojateiden poistolla saadaan risteykseen tilaa - autojen kääntymiset helpottuvat tilanteessa, jossa kuhunkin ajosuuntaan on enää vain yksi kaista aiemman kahden rinnakkaisen lisäksi.

Remontti ei vaikuta metron liikennöintiin eikä aseman hissien toimintaan (aina on toinen hisseistä käytössä).

Kaikkiin työmaan vaikutusalueen rakennuksiin ja sisäpihoille järjestetään pääsy.

Linja-autopysäkit

 • Kurvista keskustaan päin menevien bussien pysäkki on siirretty vanhojen raitiotiekiskojen kohdalle eli keskemmälle tiealuetta. Pohjoisen suuntaan menevien bussien pysäkit Kurvissa säilyvät toistaiseksi ennallaan.
 • Alli Tryggin puiston kohdalla oleva keskustan suuntaan menevien bussien pysäkki säilyy toistaiseksi ennallaan. Pohjoiseen päin menevien bussien pysäkki Haapaniemen kentän kohdalla on siirretty vanhojen raitiotiekiskojen kohdalle eli keskemmälle tiealuetta.

Viikolla 20.5.-24.5. tehtävät työt

 • Hämeentien Hakaniemen puoleisessa päässä kaivuutyöt ja kiilaus sekä louheen lastaus jatkuvat muutamassa työkohteessa.
 • Kaivuutyöt jatkuvat Ympyrätalon ja Siltasaarenkadun välissä sekä samalla kohdalla Siltasaarenkadun toisella puolella jalkakäytävän päässä.
 • Haapaniemenkadulla louhintatyöt jatkuvat yhdessä työkohteessa.
 • Hämeentiellä välillä Viides linja - Kurvi poistetaan edelleen pintarakenteita, kaivuutöitä tehdään neljässä kohdassa ja louhinta jatkuu yhdessä työkohteessa.
 • Vilhonvuorenkadulla kaivuu- ja putkityöt jatkuvat.
 • Kurvissa Helsinginkadun kohdalla tehdään metron lippuhallin kannen ja seinien rammerointia.
 • Kurvissa valmistaudutaan uusiin liikennejärjestelyihin. Uusissa järjestelyissä otetaan käyttöön siltarakenne, jonka anturoita valmistellaan alkavalla viikolla.

Työajat

Töitä tehdään pääsääntöisesti arkisin ma-pe kahdessa vuorossa klo 6-22 välisenä aikana, meluavaa työtä arkisin ma-pe klo 7-22. Jaamme paperitiedotetta töiden alkamisesta maanantaista 11.3. lähtien niihin koteihin, jotka ovat lähellä työkohteita.

Em. töitä on mahdollista tehdä Helsingin kaupungin Ympäristöpalveluiden antaman päätöksen mukaisesti viikonloppuisin, ja meluavan työn osalta perustelluissa ja pakottavissa tilanteissa myös öisin klo 22-7 välisenä aikana. Yöaikaan tehtävistä välttämättömistä meluavista töistä jaetaan koteihin erillinen tiedote.

Aikavälillä 6-7 voimme siten tehdä normaalia maanrakennustyötä ilman että lähetämme tästä erillistä tiedotetta. Normaalia maanrakennustyötä ovat esimerkiksi putkityöt ja kiveystyöt. Meluavaa työtä puolestaan ovat esimerkiksi purkutyö ja louhintaan liittyvät työvaiheet: poraus, kiilaus, rammerointi ja louheen kuormaus.

Pahoittelemme työstä asukkaille aiheutuvaa haittaa.

Hämeentien hanke vaikuttaa tuhansien helsinkiläisten päivittäiseen liikkumiseen: 1 km pituisella urakka-alueella on yli 20 risteyskohtaa. Vuorovaikutukseen alueen asukkaiden, toimijoiden ja läpikulkijoiden kanssa kiinnitetään erityistä huomiota ajantasaisen informaation tavoittamiseksi.

Haluatko antaa palautetta? Palautteenanto onnistuu sähköpostitse osoitteeseen uusihameentie@destia.fi. Projektin päivystysnumero on 040 480 9002.

HUOM! Mikäli olet alueen yrittäjä, ilmoitathan palautesähköpostiimme yhteystietonne, niin saamme teidät sähköpostitiedotuksen piiriin.

TYÖMAAPÄIVYSTYS

Järjestämme säännöllisesti tapaamisia työmaan edustajien kanssa. Tarkkaile ilmoitustaulujamme, tätä sivua ja Facebookia, niin saat tiedon, missä työmaapäivystys kulloinkin pidetään.

Seuraava työmaapäivystys keskiviikkona 29.5. Paikan ilmoitamme tässä myöhemmin.

Tervetuloa poikkeamaan ja keskustelemaan urakoitsijan Destian sekä kaupungin edustajien kanssa hankkeen ajankohtaisista asioista!

TAPAHTUMAT

 Hämeentien remontti on iso kadun peruskorjaus

 • Katupinnat uusitaan, mutta eniten tapahtuu kadun alla: yli 2 km uutta vesijohtoa, 4 km viemäriä ja 50 km kaapelisuojaputkea. Vanhin uusittava vesijohto on vuodelta 1889.
 • Vanhaa maata poistetaan jopa 3 metrin syvyydestä, eikä yllätyksiltä varmasti vältytä.
 • Ajokaistat tulevat muuttumaan läpiajoliikenteen siirtyessä alueelta pois.
 • Uudistuksessa vaihdetaan 6 km raitiotiekiskoa. Jatkossa ratikat matkaavat Kurvista Hakaniementorille 3 minuutissa nykyisen 5 minuutin sijaan.
 • Uudistuksella tehdään käelystä ja pyöräilystä turvallisempaa, kun autoliikenteen vähentymisen lisäksi rakennetaan uutta pyöräkaistaa lähes 4 km.
 • Lisäksi tehdään sähkö- ja teleliikennekaapelien sekä muiden kunnallisteknisten järjestelmien saneeraus.
 • Sörnäisten metroasemalla työskennellään metroaseman porrasmuutosten ja lippuhallin kannen vesieristyksen uusimisen parissa.

Töiden arvioidaan olevan valmiit viimeistään loppuvuonna 2020.

Aiheesta muualla

Haluatko antaa palautetta?

Palautteenanto onnistuu sähköpostitse osoitteeseen uusihameentie@destia.fi. 

HUOM! Mikäli olet alueen yrittäjä, ilmoitathan palautesähköpostiimme yhteystietonne, niin saamme teidät sähköpostitiedotuksen piiriin.