Uusi Hämeentie

tervetuloa seuraamaan hämeentien hankkeemme viestintää

LIIKENNE- JA MUUT TYÖMAATIEDOTTEET

VIIKOLLA 15.7.-19.7 TEHTÄVÄT TYÖT

 • Hämeentien varrella kaivuu- ja putkityöt jatkuvat useassa työkohteessa.
 • Työt jatkuvat Ympyrätalon ja Siltasaarenkadun välissä sekä samalla kohdalla Siltasaarenkadun toisella puolella jalkakäytävän päässä.
 • Haapaniemenkadulla kaivuu- ja putkitöitä.
 • Käenkujan ja kurvin välissä Hämeentiellä louhintaa.
 • Kurvissa sekä Vilhonvuorenkadulla kaivuu- ja putkitöitä.
 • Helsinginkadulla putkitustöitä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - Haapaniemi

 • Ajorataan Hämeentiellä tulee mutka 4. ja 5. linjan välillä
 • Järjestely tulee voimaan tiistaina 16.7 aamuruuhkan jälkeen.

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - kurvi

 • Kulku väliaikaiselle bussipysäkille kulkee jatkossa vain pysäkin päädyistä.
 • Pysäkin keskikohdalta poistuva kulkuyhteys laajenee työalueeksi.
 • Järjestely on jo voimassa.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - Viides linja

 • Työalue Viidennellä linjalla on siirtynyt ajoradan keskelle.
 • Muu ajoliikenne pääsee kulkemaan työalueen molemmin puolin.
 • Jalankulkuun tai esteettömään reittiin ei muutoksia.
 • Järjestely on jo käytössä.

VIIKOLLA 8.7.-12.7. TEHTÄVÄT TYÖT

 • Hämeentien varrella kaivuu- ja putkityöt jatkuvat useassa työkohteessa.
 • Kaivuutyöt jatkuvat Ympyrätalon ja Siltasaarenkadun välissä sekä samalla kohdalla Siltasaarenkadun toisella puolella jalkakäytävän päässä.
 • Haapaniemenkadulla kaivuu- ja putkitöitä.
 • Työt Viidennellä linjalla pääsevät alkamaan kunnolla.
 • Käenkujan ja kurvin välissä Hämeentiellä louhintaa.
 • Kurvissa sekä Vilhonvuorenkadulla kaivuu- ja putkitöitä.
 • Helsinginkadulla putkitustöitä.

YLEINEN TIEDOTE

Useiden yhteydenottojen ja palautteiden sekä omien havaintojemme vuoksi, haluamme muistuttaa parista asiasta.

Liikenne:

Läpiajo Hämeentiellä, välillä Sörnäinen-Hakaniemi, on kielletty. Myös liikenne poikkikaduilta Hämeentielle ja toisinpäin on rajattua. Autoilijan kannattaa siis välttää ajoa Hämeentiellä, mikäli mahdollista. Esimerkiksi Hakaniemen torille pääsee kätevästi Sörnäisten rantatien sekä Siltasaarenkadun kautta.

Lain mukaan jalkakäytävällä saavat pyöräillä vain alle 12-vuotiaat. Tämä pätee myös Hämeentiellä. Pyörällä liikkuville suositellaan muutenkin Hämeentien kiertämistä esim. Sörnäisten rantatien pyörätien kautta.

Aikuinen, olethan esimerkkinä liikenteessä.

Viides linja:

Urakkasopimuksemme mukaan Hämeentien perusparantamisen urakka-alue siirtyy urakoitsijan(=Destian) haltuun aloituskatselmuksessa, joka tämän urakan tiimoilta pidettiin 1.3. 2019. Olemme tietoisia ja myös tiedostaneet alueen hankalat parkkiolosuhteet sekä remontista yrittäjille mahdollisesti aiheutuvan haitan. Juurikin tämän vuoksi emme ottaneet vielä 5. Linjan kohtaa heti keväällä työalueeksemme, vaikka olisimme siihen olleet oikeutettuja, koska aikataulutuksessamme työt oli suunniteltu alkavaksi myöhäisemmässä vaiheessa kesää.

Työt olisi kyllä haluttu aloittaa Viidennellä linjalla tällä viikolla, mutta siinä ei valitettavasti onnistuttu sairaustapauksen ja kesälomakauden takia. Parkkialueiden palautus ja uudelleen poisvienti ei tapahdu nopealla aikataululla eikä täten siirtokehotusta poistettu.

Työt 5. Linjalla alkavat ensi viikolla.

Jakeluautojen lastaus ja purku:

Jakeluautoille on osoitettu työmaa-alueella omat erilliset lastaus- ja purkupaikat. Ne on sijoitettu erillisille alueille tai katujen leveimmille kohdille. Jo valmiiksi ahtaassa tilassa on lähes mahdotonta päästä etenemään lastenrattaiden tai esimerkiksi pyörätuolin kanssa, jos jalkakäytävä on blokattu. Väliaikaiset lastausalueet on merkitty tämän julkaisun yhteydessä olevaan kuvaan.

Lopuksi vielä:

Meille tulee usein aikatauluihin liittyviä kysymyksiä. Antamamme ’’väliaikataulut’’ ovat hyvin karkeita, emmekä pysty lupaamaan niiden toteutumista jatkuvista ennakoimattomista muuttujista johtuen. Kuten muissakin työkohteissa, myös tässä remontissa, maan alle mentäessä ei voi ikinä olla täysin varma mitä eteen tulee.

Toivomme kärsivällisyyttä ja ymmärrystä, vaikka remontti aiheuttaa päänvaivaa myös kaupunkilaisille.

Kiitos!

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Kurvi

 • Jalankulku kurvin kohdalla siirtyy takaisin Vilhonvuorenkadun yli.
 • Järjestely tulee voimaan illan aikana (ke 3.7.2019) tai viimeistään huomenaamulla (4.7.2019).

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - Haapaniemenkatu

 • Haapaniemenkadulla, Sörnäisten rantatien päädyssä sijaitsevalla suojatiellä, otetaan normaali järjestely takaisin käyttöön aikaisemman "mutkan sijaan".

VIIKOLLA 1.7.-5.7. TEHTÄVÄT TYÖT

 • Hämeentien Hakaniemen puoleisessa päässä kaivuutyöt jatkuvat useassa työkohteessa.
 • Kaivuutyöt jatkuvat Ympyrätalon ja Siltasaarenkadun välissä sekä samalla kohdalla Siltasaarenkadun toisella puolella jalkakäytävän päässä.
 • Haapaniemenkadulla kaivuutöitä.
 • Haapaniemenkadun Sörnäisten rantatien päädyssä suojatie siirtyy vanhaan kohtaansa mahdollisesti jo tämän päivän aikana 1.7.
 • Työt Viidennellä linjalla alkavat, välillä Porthaninkatu-Pengerkatu.
 • Hämeentiellä välillä Viides linja - Kurvi kaivuutöitä tehdään kahdessa kohdassa ja louhinta jatkuu yhdessä työkohteessa.
 • Vilhonvuorenkadulla kaivuu- ja putkityöt jatkuvat.
 • Louhinta loppuu Sörnäisten metroaseman kohdalla.
 • Helsinginkadulla putkitustöitä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Toinen linja, Hakaniemen torikatu

Ensi maanantaista, 1.7 alkaen tulee voimaan ajokielto Hämeentieltä Toiselle linjalle ja Hakaniemen torikadulle sekä näiltä kaduilta Hämeentielle. Lisäksi ajokielto koskee läpiajoa Toisen linjan ja Hakaniemen torikadun välillä.

Ainoastaan bussit kääntyvät Hakaniemen torikadulta oikealle Hämeentielle.

Järjestelyiden perusteluna on: jalankulkijoiden turvallisuus, palaute liikenteen määrästä sekä työtilan lisääntyminen tuleville työvaiheille.

Muutoksia tulee linjoille 23, 51 ja 502. Tarkemmat tiedot bussireiteistä HSL:n nettisivuilta: https://www.hsl.fi/liikennetiedotteet/2019/bussien-reitit-hakaniemessa-muuttuvat-17-alkaen-17666

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE – Viides linja

Työt alkavat Viidennellä linjalla ensi maanantaina 1.7.

Kaivuutyöt alkavat Porthaninkatu-Pengerkatu välillä ja etenevät myöhemmin myös Pengerkatu-Hämeentie välille. Työalue on oikea kaista Hämeentieltä katsottuna. Samalla käytöstä poistuu kaikki parkkipaikat Viidennellä linjalla, välillä Porthaninkatu-Hämeentie. Tällöin vapautunut tila saadaan toiseksi ajokaistaksi.

Yksi suojatie poistuu käytöstä, joka kulkee Viidennen linjan yli, juuri ennen Porthaninkatua.

Töistä aiheutuu pieni muutos näkövammaisten esteettömään reittiin. Jatkossa esteetön reitti kulkee Viidettä linjaa pitkin Porthaninkadun yli.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - Hämeentielle Kurviin jalankulkijoille kiertotie

Kurvissa Vilhonvuorenkadulla oleva työmaa-alue laajennetaan Hämeentien vierustan jalkakäytävän yli (ks alla oleva kartta). Jalankulkijoille on rajattu aidoin kiertotie hämeentietä pohjoiseen päin menevien bussien pysäkin kautta. Järjestely tulee voimaan tiistaina 25.6.

 

 

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - Hämeentiellä Kurvissa illalla ke 13.6. liikenteenpysäytyksiä

Liikenteenohjaajat pysäyttävät tänään illalla hetkittäin liikenteen noin viideksi minuutiksi kerrallaan Hämeentiellä Kurvissa.
Pysäytykset liittyvät Kurvin varasillan kansilevyjen kiinnikkeiden jälkikiristysten työvaiheeseen. Tämä toimenpide toivottavasti hiljentää myös sillasta autojen yliajaessa kuuluvaa ääntä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - HELSINGINKADULLA SULJETAAN SUOJATIE ALKUVIIKOSTA

Helsinginkadun ja Pengerkadun risteysalueella on kaksi Helsinginkadun ylittävää suojatietä. Suljemme näistä kahdesta Pengerkadulta päin katsottaessa Kurvin puoleisen suojatien alkuviikosta. Pengerkadulta katsoen vasemmanpuolinen suojatie on nyt suljettuna ja se avataan samalla uudelleen käyttöön.

Järjestely ei vaikuta pyöräilijöiden kiertoreittiin eikä sovittuun näkövammaisten esteettömään reittiin.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 6.6. - Haapaniemenkatu, jalankulkijat ja pyöräilijät

Aloitamme tänään iltapäivällä kaivuutyöt Haapaniemenkadun ja Sörnäisten rantatien risteyksen kohdalla. Sörnäisten rantatien suuntaisesti menevällä, Haapaniemenkadun ylittävällä suojatiellä keskustan puoleinen osuus suojatiestä on normaalisti käytössä ja Sörnäisen puoleinen osuus suojatiestä tekee pienen mutkan työmaa-alueen ympäri. Kiertoreitti yhdistyy Haapaniemenkadun Sörnäisen puoleiseen jalkakäytävään. Kiertoreitillä jalankulkijat kulkevat turvallisesti työmaa-aitojen sisäpuolella.

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 6.6. klo 9:10 - Hakaniemen alueella liikennevalot eivät ole toiminnassa

Hakaniemessä Siltasaarenkadun ja Hämeentien risteyksen liikennevalo-ohjaus ei toimi. Korjaaviin toimenpiteisiin on ryhdytty.

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 4.6. klo 17:45 - Kurvin liikennevalot eivät ole toiminnassa

Kurvin alueella liikennevaloissa on toimintahäiriö. Korjaaja on kutsuttu paikalle, ja tämänhetkisen tiedon mukaan korjaus saadaan tehtyä ennen aamuruuhkaa.

Noudattakaa varovaisuutta liikkuessanne Kurvissa.

PÄIVITYS: Liikennevalot on korjattu aikaisin aamulla keskiviikkona.

 

LIIKENNEJÄRJESTELYMUUTOS – Kurvissa su-ma välisenä yönä 2.-3.6.

Sunnuntain ja maanantain välisenä yönä 2.-3.6. otetaan Kurvissa käyttöön uudet liikennejärjestelyt. Nykyiset ajokaistat ja työmaa-alueet vaihtavat paikkaa. Muutokset ovat nähtävissä alla olevassa kuvassa.

• Uusi pohjoiseen päin menevien bussien pysäkki sijaitsee Hämeentien keskiosassa ajokaistojen ja työmaa-alueen välissä.

• Hakaniemeen ja keskustaan päin menevien bussien pysäkki siirtyy paikalleen, missä se oli ennen Hämeentien remontin aloittamista.

• Kurvin alueella Hämeentien ylittävät suojatiet säilyvät nykyisellä kohdallaan.

• Liikennejärjestelymuutos ei vaikuta sovittuun näkövammaisten esteettömään reittiin eikä työmaan ajaksi sovittuun pyöräilijöiden kiertoreittiin.

• Ajoneuvoilla on käytössään yksi ajokaista suuntaansa, kuten tähänkin asti remontin aikana

Liikkukaa varovasti ja noudattakaa liikennemerkkejä sekä liikennevalo-ohjeistusta.

 

 LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - Uusi työnaikainen suojatie Hämeentien yli Hakaniemen puoleiseen päähän

Aamupäivällä perjantaina 24.5. avataan uusi työnaikainen Hämeentien ylittävä suojatie. Ylityskohta on Toisen linjan kohdalta parikymmentä metriä kohti Sörnäistä. Suojatie ei ole valo- eikä ääniohjattu.

 

PUTKIRIKKO - Hämeentie 9n kohdalla

300 mm vesijohto on mennyt rikki Hämeentie 9n kohdalla.

HSY on paikalla sulkemassa venttiileitä, ja tilanne on hallinnassa.

Päivitys klo 17:10: Vedentulo on katkaistu vauriokohdalta, ja korjaavat toimenpiteet on aloitettu.

Päivitys klo 20:05: Vesiputki rikkoontui kaivinkoneen kauhan osuttua siihen. Putken todellinen sijainti poikkesi suunnitelmasta. Arvioitu tilapäisen vesihuollon käyttöönotto on noin klo 22.

Päivitys perjantaina: HSYn tiedotteen mukaan vedentulonhäiriö saatu korjattua klo 2:41 viime yönä.

Lisätiedot mahdollisen korvaavan vedenjakelun osalta HSY:
https://www.hsy.fi/fi/asiointi/vikailmoitukset/vesikatkot/Sivut/default.aspx

Päivitys lauantaina 25.5.: Destia on ollut loppuviikosta yhteydessä isännöitsijöihin vahinkoalueella. Ohjeistus kiinteistöjen asukkaille ja yrittäjille saapuu isännöitsijöiltä. 

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE - HELSINGINKADULLA SULJETAAN SUOJATIE VIIKOKSI 16.5. ALKAEN

Helsinginkadun ja Pengerkadun risteysalueella on kaksi Helsinginkadun ylittävää suojatietä. Suljemme näistä kahdesta Pengerkadulta päin katsottaessa vasemmanpuoleisen suojatien torstaina 16.5. Suojatie on noin viikon poissa käytöstä. Kurvinpuoleinen Helsinginkadun ylittävä suojatie risteyksessä on käytössä normaalisti.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 8.5. – Hämeentien ylitys Kaikukujan kohdalla ja Kolmas linja

Tänään teemme liikennejärjestelymuutoksen jalankulkijoiden Hämeentien ylitykseen Kaikukujan kohdalla. Suojatie säilyy aikaisemmalla paikallaan ääni- ja valo-ohjauksineen. Työmaan läpi päästään molemmista päistään auki olevan työmaakontin läpi kulkien. Konttiratkaisun avulla saamme käyttöömme laajemmat työalueet, ja jalankulkijat kulkevat turvallisesti kontin seinien sisäpuolella.

Ajoneuvoliikenneyhteys Kolmannelta linjalta Hämeentielle ja Hämeentieltä Kolmannelle linjalle on jo suljettu. Kolmannen linjan päästä tullaan molemmilta puolilta poistamaan pysäköintipaikkoja, jotta kääntyminen autolla kadun päässä onnistuu. Tilanne tulee siten vastaamaan jo työn aikana lopullista tilannetta.

Kuvassa viimeistellään Hämeentien ylitystä Kaikukujan kohdalla. Pian on avajaiset!

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 2.5. – HAKANIEMI JA KOLMAS LINJA

Hakaniemi - jalankulkijat

 • Metron sisään- ja uloskäynti Ympyrätalon ja Siltasaarenkadun välissä suljetaan putkitöiden vuoksi. Sisäänkäynti on suljettuna alustavasti useamman kuukauden ajan. Metron muut sisäänkäynnit alueella palvelevat normaalisti.
 • Jalkakäytävä Siltasaarenkadun eteläpäässä otetaan työmaakäyttöön. Putkityöt kestävät alustavasti useamman kuukauden.
 • Hämeentien ylittävä suojatie Hakaniemessä suljetaan toistaiseksi (ks kartta).

Huom. Pääsemme avaamaan Hämeentien ylittävän suojatien Toisen linjan kohdalla ennen kesäkuun alkua. Tämä tulee helpottamaan jalankulkijoiden tilannetta.

Kolmas linja - ajoneuvoliikenne

 • Ajoyhteys katkaistaan Kolmannelta linjalta Hämeentielle ja Hämeentieltä Kolmannelle linjalle, jotta kohdalla päästään tekemään kaivuutöitä. Ajoyhteys katkaistaan lopullisesti, koska myös lopullisessa tilanteessa Kolmas linja on päättyvä katu.

Vappu - kevään ja helsinkiläisen katutyön juhla

Hämeentien työmaalla ei työskennellä vappupäivänä 1. toukokuuta aamu- ja iltapäivällä lainkaan.

Yötyötiedotteemme on voimassa, eli työskentelemme myös yöaikaan klo 22-07 välillä:

 • keskiviikon ja torstain välisenä yönä 1.-2.5.
 • torstain ja perjantain välisenä yönä 2.-3.5.

 HYVÄÄ VAPPUA!

TYÖMAATIEDOTE 29.4. - VESIKATKO HAAPANIEMENKATU 1-5

Hämeentien urakassa kaivinkone rikkoi vanhan tulpatun vesijohdon Haapaniemenkadulla hieman ennen klo 10 tänään. Paikassa ei johtokartan mukaan olisi pitänyt olla vesijohtoa. Vettä tuli vaurioituneesta kohdasta, ja se ohjautui samassa kaivannossa olleeseen sadevesilinjaan.

Pelastuslaitos saapui paikan päälle ja luovutti tilannevastuun HSY:lle.

Destia on aloittanut korjaustyöt, ja ne haittaavat Haapaniemenkadun liikennettä.

Vesi on katkaistu Haapaniemenkatu 1-5 kiinteistöistä korjaustöiden ajaksi. Väliaikainen vedenjakelu on osoitteessa Vetehisenkuja 4.

Lisätietoja:

HSY:n sivuilla

PÄIVITYS klo 16:15 Putkirikko on saatu korjattua ja vesikatko on ohi.

 

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 24.4. - HÄMEENTIEN YLITTÄVÄT SUOJATIET

Kaikukujan kohdalla Hämeentien ylittävän suojatien jatko Hämeentien toisella puoliskolla 

Otamme Kaikukujan suojatien kohdalla, Hämeentien toisella puoliskolla olevan alueen työmaakäyttöön torstaina 25.4. Jalankulkijoille on valmisteltu esteetön reitti, jota pitkin he pääsevät kiertämään tämän alueen. Kävelymatkaa Hämeentien ylittämiseen tulee lisää noin 20 m. Kaikukujan kohdan suojatie säilyy järjestelyssä ennallaan valo- ja ääniohjauksineen.

Tällä kiertoreitillä huomioitavaa: Useamman kerran työpäivän aikana jalankulku kiertoreitillä katkaistaan muutaman minuutin ajaksi. Ennen katkoa asetetaan aidat jalankulun eteen ja 2 työmaan henkilöä valvovat, että kaikki jalankulkijat jäävät paikoilleen odottamaan. Kun järjestely on kunnossa, kuorma-auto pääsee ajamaan tämän alueen läpi. Tämän jälkeen aidat laitetaan takaisin paikoilleen ja jalankulkijat voivat jatkaa matkaansa.

Neljännen linjan ja Vetehisenkujan välillä Hämeentien ylittävä suojatie

Parhaillaan valmistellaan suojatien paikan siirtämistä noin 15m kohti Hakaniemeä. Valmisteluvaiheessa suojatielle johtava, työmaan poikki menevä aidattu alue ei kulje kohtisuorassa Hämeentietä kohti vaan kaartaen.

Molemmissa kohteissa jalankulkijat pääsevät liikkumaan turvallisesti työmaa-aitojen välissä.

LIIKENNEJÄRJESTELYTIEDOTE 5.4.2019

Kurvin alueella tulevat voimaan seuraavat järjestelyt jalankulkijoille maanantaina 8.4.:

 • Työmaa-alue laajenee Vaasanpuistikossa olevan metron sisäänkäynnin vierelle
 • Pohjoisen suunnasta, Kurvista tullessa jalankulkijat ohjataan kiertoreitille Vaasanpuistikon kautta Helsinginkadulle
 • Helsinginkadun pohjoispuolta tullessa jalankulkijat ohjataan Vaasanpuistikon kautta metron sisäänkäynnin hisseille sekä kohti pohjoista
 • Metron sisäänkäynnin hisseille tehdään toimenpiteitä, mutta toinen hisseistä on aina käytössä
 • Lastenvaunujen kanssa ja pyörätuolilla on pääsy hissille

Liikennejärjestelyllä ei ole vaikutusta näkövammaisten kanssa sovittuun reittiin Helsinginkadun toisella puolella.

Liikennejärjestely tehdään, koska metron lippuhallin katto kaivetaan esiin maan alta. Lisäksi tehdään hissien korjaustöitä.

YLEISTÄ - Autoilijat

 • Yksityisautojen läpiajo Hämeentiellä on kielletty. 
 • Bussit, taksit, tontille ajo, huolto- ja pelastusajo sekä jakeluliikenne pääsevät Hämeentielle myös työmaan aikana.
 • Helsinginkatu Kurvissa, väli Hämeentie-Pengerkatu on suljettu kaikelta ajoneuvoliikenteeltä.
 • Hämeentiellä on käytössä yksi ajokaista suuntaansa.
 • Viidennellä linjalla on käytössä yksi ajokaista suuntaansa.
 • Haapaniemenkadulla on käytössä yksi ajokaista suuntaansa.
 • Alla olevassa kartassa esitetty sallitut ajosuunnat.

Vaikutus kadunvarsipysäköintiin:

  • Kadunvarsipysäköinti poistuu Hämeentieltä (väli Hakaniementori-Sörnäinen).
  • Kadunvarsipysäköinti poistuu Haapaniemenkadun molemmilta puolilta.
  • Kadunvarsipysäköinti poistuu Vilhovuorenkadulta Pääskylänrinteen kohdalta aina päättyvän Vilhovuorenkadun (=Hämeentien) päähän saakka molemmilta puolilta
  • Kadunvarsipysäköinti väistyy bussipysäkkien tieltä Hakaniemen torikadulla
  • Kadunvarsipysäköinti poistuu 1.7. Viidenneltä linjalta

 

YLEISTÄ - JALANKULKIJAT

Hämeentien ylittäviä suojateitä on vähitellen työmaan alettua suljettu, ja suljettujen suojateiden kohdilla on maastossa työmaa-aidat sekä opastuskyltti lähimmälle suojatielle. Valitettavasti työnaikaisessa tilanteessa suojateiden välit seuraavalle ovat normaalitilannetta pidemmät. Tarkoituksena on alusta asti vakiinnuttaa suojatiet, jotka pystymme töiden puolesta pitämään mahdollisimman pitkään käytössä. Näin sekä jalankulkijat että autoilijat tottuvat sijainteihin. 

Työmaan aikana kumpaankiin suuntaan Hämeentietä on vain yksi ajokaista. Tässä muuttuneessa tilanteessa Hämeentiellä edelleen jatkava bussi- sekä huoltoajoliikenne sujuvoituvat kun suojateitä on vähemmän. Toisena syynä suojateiden vähentämiseen on se, etteivät työalueet pirstaloidu liian pienikokoisiksi isoja koneita ja kuorma-autoliikennettä ajatellen. Viidennen linjan kohdalla suojateiden poistolla saadaan risteykseen tilaa - autojen kääntymiset helpottuvat tilanteessa, jossa kuhunkin ajosuuntaan on enää vain yksi kaista aiemman kahden rinnakkaisen lisäksi.

Remontti ei vaikuta metron liikennöintiin eikä aseman hissien toimintaan (aina on toinen hisseistä käytössä).

Kaikkiin työmaan vaikutusalueen rakennuksiin ja sisäpihoille järjestetään pääsy.

Linja-autopysäkit

 • Kurvista keskustaan päin menevien bussien pysäkki sijaitsee samalla paikallaan kuin ennen Hämeentien remontin alkamista. Pohjoisen suuntaan menevien bussien pysäkit Kurvissa on siirretty vanhojen raitiotiekiskojen kohdalle eli keskemmälle tiealuetta.
 • Alli Tryggin puiston kohdalla oleva keskustan suuntaan menevien bussien pysäkki säilyy toistaiseksi ennallaan. Pohjoiseen päin menevien bussien pysäkki Haapaniemen kentän kohdalla on siirretty vanhojen raitiotiekiskojen kohdalle eli keskemmälle tiealuetta.

Helsingin kaupunki, Destia ja Helsingin Polkupyöräilijät ry suosittelevat pyöräliikenteelle Hämeentien työmaan kiertämistä.

Hämeentiellä on kadun peruskorjauksen vuoksi Hakaniementorin ja Kurvin välillä erittäin ahtaat kaistat. Pyöräily Hämeentien ajoradalla on sallittua myös remontin aikana, mutta pyöräilijän ohittaminen on busseille monin paikoin mahdotonta. Hämeentiellä kulkee päivittäin noin 3000 bussia.

Paras työmaan kiertävä Hämeentien suuntainen yhteys on Sörnäisten rantatie. Turvallisin pyöräliikenteen reitti Hämeentien poikki työmaan aikana puolestaan kulkee totutun Haapaniemenkadun ja Viidennen linjan sijaan Vetehisenkujan ja Neljännen linjan kautta.

Helsinginkatu on poikki Kurvissa, ja pyöräliikenteen kiertoreitti on ohjattu Vaasanpuistikon ja Kinaporinkadun kautta.

Poikkeusreitit on opastettu, ja ne on myös merkitty oheiseen karttaan.

Jos liikkuu Hämeentietä pitkin, on muistettava että jalkakäytävällä ajaminen on kiellettyä.

Viikolla 24.-28.6. tehtävät työt

 • Hämeentien Hakaniemen puoleisessa päässä kaivuutyöt jatkuvat useassa työkohteessa.
 • Kaivuutyöt jatkuvat Ympyrätalon ja Siltasaarenkadun välissä sekä samalla kohdalla Siltasaarenkadun toisella puolella jalkakäytävän päässä.
 • Haapaniemenkadulla kaivuutöitä.
 • Haapaniemenkadulla mahdollisesti liikennejärjestelymuutoksia loppuviikosta.
 • Hämeentiellä välillä Viides linja - Kurvi kaivuutöitä tehdään kahdessa kohdassa ja louhinta jatkuu yhdessä työkohteessa.
 • Vilhonvuorenkadulla kaivuu- ja putkityöt jatkuvat.
 • Kurvissa jatkuu metron lippuhallin kannen piikkaus.
 • Helsinginkadulla putkitustöitä.

Työajat

Töitä tehdään pääsääntöisesti arkisin ma-pe kahdessa vuorossa klo 6-22 välisenä aikana, meluavaa työtä arkisin ma-pe klo 7-22. Jaamme paperitiedotetta töiden alkamisesta maanantaista 11.3. lähtien niihin koteihin, jotka ovat lähellä työkohteita.

Em. töitä on mahdollista tehdä Helsingin kaupungin Ympäristöpalveluiden antaman päätöksen mukaisesti viikonloppuisin, ja meluavan työn osalta perustelluissa ja pakottavissa tilanteissa myös öisin klo 22-7 välisenä aikana. Yöaikaan tehtävistä välttämättömistä meluavista töistä jaetaan koteihin erillinen tiedote.

Aikavälillä 6-7 voimme siten tehdä normaalia maanrakennustyötä ilman että lähetämme tästä erillistä tiedotetta. Normaalia maanrakennustyötä ovat esimerkiksi putkityöt ja kiveystyöt. Meluavaa työtä puolestaan ovat esimerkiksi purkutyö ja louhintaan liittyvät työvaiheet: poraus, kiilaus, rammerointi ja louheen kuormaus.

Pahoittelemme työstä asukkaille aiheutuvaa haittaa.

Hämeentien hanke vaikuttaa tuhansien helsinkiläisten päivittäiseen liikkumiseen: 1 km pituisella urakka-alueella on yli 20 risteyskohtaa. Vuorovaikutukseen alueen asukkaiden, toimijoiden ja läpikulkijoiden kanssa kiinnitetään erityistä huomiota ajantasaisen informaation tavoittamiseksi.

Haluatko antaa palautetta? Palautteenanto onnistuu sähköpostitse osoitteeseen uusihameentie@destia.fi. Projektin päivystysnumero on 040 480 9002.

HUOM! Mikäli olet alueen yrittäjä, ilmoitathan palautesähköpostiimme yhteystietonne, niin saamme teidät sähköpostitiedotuksen piiriin.

TYÖMAAPÄIVYSTYS

Järjestämme säännöllisesti tapaamisia työmaan edustajien kanssa. Tarkkaile ilmoitustaulujamme, tätä sivua ja Facebookia, niin saat tiedon, missä työmaapäivystys kulloinkin pidetään.

Seuraavat työmaapäivystykset (paikat täydentyvät tähän pian)

 • torstaina 18.7. klo 13-14, Torikahvila Kaffeli
 • keskiviikkona 31.7. klo 15-16, päivitämme paikan tähän lähempänä

Tervetuloa poikkeamaan ja keskustelemaan urakoitsijan Destian sekä kaupungin edustajien kanssa hankkeen ajankohtaisista asioista!

TAPAHTUMAT

 Hämeentien remontti on iso kadun peruskorjaus

 • Katupinnat uusitaan, mutta eniten tapahtuu kadun alla: yli 2 km uutta vesijohtoa, 4 km viemäriä ja 50 km kaapelisuojaputkea. Vanhin uusittava vesijohto on vuodelta 1889.
 • Vanhaa maata poistetaan jopa 3 metrin syvyydestä, eikä yllätyksiltä varmasti vältytä.
 • Ajokaistat tulevat muuttumaan läpiajoliikenteen siirtyessä alueelta pois.
 • Uudistuksessa vaihdetaan 6 km raitiotiekiskoa. Jatkossa ratikat matkaavat Kurvista Hakaniementorille 3 minuutissa nykyisen 5 minuutin sijaan.
 • Uudistuksella tehdään käelystä ja pyöräilystä turvallisempaa, kun autoliikenteen vähentymisen lisäksi rakennetaan uutta pyöräkaistaa lähes 4 km.
 • Lisäksi tehdään sähkö- ja teleliikennekaapelien sekä muiden kunnallisteknisten järjestelmien saneeraus.
 • Sörnäisten metroasemalla työskennellään metroaseman porrasmuutosten ja lippuhallin kannen vesieristyksen uusimisen parissa.

Töiden arvioidaan olevan valmiit viimeistään loppuvuonna 2020.

Aiheesta muualla

Haluatko antaa palautetta?

Palautteenanto onnistuu sähköpostitse osoitteeseen uusihameentie@destia.fi. 

HUOM! Mikäli olet alueen yrittäjä, ilmoitathan palautesähköpostiimme yhteystietonne, niin saamme teidät sähköpostitiedotuksen piiriin.