Okto-tuotteet

Kiinnostuitko?
Ota yhteyttä

OKTO-rakennustuotteet, koko Suomi, aluepäällikkö, Pohjois-Suomi
Jukka Salovaara
jukka.salovaara@destia.fi
+358 40 550 7111

OKTO-rakennustuotteet, koko Suomi, myyntipäällikkö, Pohjois-Suomi
Kati Marttinen
kati.marttinen@destia.fi
+358 40 183 5995

Okto®-rakennustuotteet - uusiomateriaaleista valmistetut kiviainekset

Destia toimittaa luonnonkiviaineksen ohella myös korkealuokkaisia teollisesti valmistettuja kiviaineksia, OKTO®-rakennustuotteita. Outokumpu Oy:n Tornion tehtailla ferrokromikuonasta valmistetut OKTO-tuotteet soveltuvat erinomaisesti päällys- ja alusrakenteisiin. Tuotteiden erityisominaisuuksiin sisältyvät muun muassa hyvä eristävyys sekä kantavuus ja ne soveltuvat vaativimpiinkin olosuhteisiin.

Infrarakentamisessa hyödynnettäviin OKTO-tuotteisiin kuuluvat OKTO-eriste ja OKTO-murske. Croval-runkoaine on pääasiassa takkateollisuudessa käytetty tuote. Tuotteet ovat ympäristölle turvallisia uusiomateriaaleja, joita käyttämällä säästetään myös ehtyviä luonnonmateriaaleja. OKTO-tuotteet ovat tuotevastuulain alaisia CE-merkittyjä rakennustuotteita, eikä niiden käytölle tarvita ympäristölupaa tai -ilmoitusta.

OKTO-tuotteita on käytetty muun muassa Oulun, Kemi-Tornion ja Rovaniemen päällysteiden runkoaineena sekä tie- ja katurakenteissa.

OKTO–eriste

OKTO-eristeen hyvän lämmöneristyskyvyn, kantavuuden sekä routimattomuuden ansiosta teiden ja katujen rakenteista voidaan tehdä ohuempia, jolloin rakentaminen on helpompaa ja nopeampaa. OKTO-eriste on kevyempää kuin luonnonkiviaines sekä noin kolme kertaa eristävämpää kuin luonnonhiekka. OKTO-eristettä on valmistettu ja käytetty vuodesta 1969 alkaen pienissä sekä suurissa käyttökohteissa muun muassa tien-, kadun-, ja talonrakentamisessa.

OKTO-eriste valmistetaan granuloimalla. Granuloinnissa sula ferrokromikuona juoksutetaan sulatusuunista valutusastioiden kautta suoraan paineelliseen vesisuihkuun, mikä rakeistaa sulan kuonan raekooltaan 0–11 mm tuotteeksi. Tuote on pesuseulottu, joten hienon lajikkeen osuus on hyvin pieni – materiaalista johtuvaa pölyämistä ei käytännössä esiinny eikä sen torjuntaa tarvita.


OKTO-eristeen etuja rakentamisessa:

 • hyvä lämmöneristävyys ja kantavuus, mikä mahdollistaa ohuemmat rakenteet ja tuotavien materiaalien sekä leikkausmassojen määrien vähenemisen
 • rakentaminen helpottuu ja nopeutuu kaivantosyvyyden pienentyessä
 • kaivannon työnaikainen kuivatus helpottu
 • alhainen veden imeytymiskorkeus – hyvä soveltuminen salaojatäyttöihin ja kapillaarikatkoksi
 • ei kovetu rakenteessa, voidaan käyttää uudelleen
 • soveltuu maanalaisten rakenteiden ympärystäyttömateriaaliksi
 • säästää neitseellisiä luonnonmateriaaleja

Käyttökohteita:

 • tie- ja katurakenteet
 • piha- ja kenttärakenteet
 • kaatopaikkarakenteet
 • perustusten alustäytöt
 • alapohjan alustäytöt
 • perusmuurin vierustäytöt
 • putki-, johto- ja salaojakaivantojen täytöt
 • kapillaarikatkot

OKTO-murske

OKTO-murskeet ovat lujia, kantavia ja eristäviä teollisesti valmistettuja kiviaineksia, jotka vastaavat kovuudeltaan I-luokan luonnonkiviainesta. Murskeet soveltuvat erinomaisesti päällysteiden runkoaineksiksi. Hyvän vedenläpäisevyytensä ansiosta OKTO-murskeita voidaan käyttää myös kapillaarikatkoina, salaojasorana sekä täyttönä vaativissa suodatinkerrosrakenteissa.

OKTO-murske valmistetaan ilmajäähdyttämällä ja tuotteistamalla erillisessä prosessissa. Ilmajäähdytetty materiaali murskataan ja pesuseulotaan. OKTO-murskeet eivät sisällä hienoainesta eivätkä pölyä ja niillä on alhainen veden imeytymiskorkeus. OKTO–murskeiden käyttö säästää neitseellisiä luonnonmateriaaleja.

OKTO–murskeiden raekoot ovat 0/4, 4/8, 8/11, 11/16, 16/22.

Käyttökohteita:

 • asfaltin runkoaine
 • kapillaarikatkokerrosten rakentaminen
 • betonin ja lämmönkestävän betonin runkoaine

Croval–runkoaine

Croval-runkoaine on takkateollisuudelle valmistettu, lämmönkestäviin rakenteisiin tarkoitettu tuote. Korkean kiteytymisasteen johdosta materiaalin rakenne on erittäin kestävä. Materiaali omaa korkean sulamispisteen ja on rapautumaton sekä elämätön. Tuotetta on käytetty yli 30 vuoden ajan runkoaineena takkojen ja tulisijojen valmistuksessa.

OKTO-rakennustuotteiden suunnittelu- ja mitoitusohjeet

OKTO®-rakennustuotteiden suunnittelu- ja rakentamisohje tie-, katu- ja maarakenteissa

Perinteisen tierakenteen ja OKTO-tuoterakenteen hiilijalanjälkivertailu

CO2-ekv. päästölaskentavertailu − Case Valtatie 4 välillä Viantie-Maksniemi, Simo

CE-merkit ja DoP:it

CE-merkki Suoritustasoilmoitus (DoP)
OKTO-eriste CE EN 13242 OKTO-eriste DoP EN 13242
OKTO-hiekoitus CE EN 13242 OKTO-hiekoitus DoP EN 13242
OKTO-murske 0/4 mm CE EN 13043 OKTO-murske 0/4 mm DoP EN 13043
OKTO-murske 0/4 mm CE EN 13242 OKTO-murske 0/4 mm DoP EN 13242
OKTO-murske 4/8 mm CE EN 13043 OKTO-murske 4/8 mm DoP EN 13043
OKTO-murske 4/8 mm CE EN 13242 OKTO-murske 4/8 mm DoP EN 13242
OKTO-murske 8/11 mm CE EN 13043 OKTO-murske 8/11 mm DoP EN 13043
OKTO-murske 8/11 mm CE EN 13242 OKTO-murske 8/11 mm DoP EN 13242
OKTO-murske 11/16 mm CE EN 13043 OKTO-murske 11/16 mm DoP EN 13043
OKTO-murske 11/16 mm CE EN 13242 OKTO-murske 11/16 mm DoP EN 13242
OKTO-murske 16/22 mm CE EN 13043 OKTO-murske 16/22 mm DoP EN 13043
OKTO-murske 16/22 mm CE EN 13242 OKTO-murske 16/22 mm DoP EN 13242