Päällysteiden laadunvalvonta ja katuverkon kuntotutkimukset

PALVELUTASOMITTAUKSET − Tarkkaa tietoa tien pintakunnosta

Maanteiden kunnon hallinta perustuu enimmäkseen päällysteiden pintakunnon tarkasteluun uraisuuden, epätasaisuuden ja pintavaurioiden kautta. Käytetyt mittarit löytävät tiestöltä sellaiset kohdat, joilla uraisuus tai epätasaisuus on liian suurta. Tien pituus- ja poikkisuuntaiset profiilit ovat merkittävimmät ajomukavuuteen ja turvallisuuteen vaikuttavat tekijät.

Tien pituussuuntaisen profiilin epätasaisuus vaikuttaa ajoneuvon tärinään ja matkustajien mukavuuteen. Suuri pinnan epätasaisuus nopeuttaa ajoneuvon kulumista, aiheuttaa ympäröiviin rakenteisiin tärinävaurioita sekä nopeuttaa päällysteen ja rakenteen vaurioitumista. Poikkisuuntainen epätasaisuus eli urat aiheuttavat vesiliirron vaaran. Lisäksi urissa seisova vesi vaurioittaa ajan mittaan päällystettä ja rakennetta. Myös kuivatuksen toimivuus heikkenee, kun vesi virtaa uria pitkin kooten suuria vesimääriä vääriin paikkoihin.

Olemme Pohjoismaiden sekä Suomen suurin päällystetyn tieverkon ura- ja tasaisuustiedon tuottaja. Mittaamme vuosittain Suomessa n. 40 000 km sekä valtakunnan tie- että kuntien katuverkolla. Meillä on käytössä Suomen laajin ja nykyaikaisin tutkimuskalusto profiilimittauksiin (PTM).

Yleisimmät tunnusluvut ovat: urasyvyys, epätasaisuus eli IRI, sivukaltevuus ja karkeus eli tekstuuri. Muita profiilitiedoista saatavia tietoja ovat mm. urasyvyys vasen ja oikea (pyöräura), mäkisyys ja kaarteisuus.

Lisäksi meillä on tutkittu tietoja liikenneväylien todellisesta kuntotilasta ja ajoneuvojen dynamiikasta. Tien informaation mittaamisen lisäksi meillä on valmiudet laittaa tielle kulkemaan ajoneuvomalleja ja laskea, miten ne käyttäytyvät. Tällä tavalla saamme tietoa ajoneuvon ja tien vuorovaikutuksesta sekä vuorovaikutuksen keskeisistä mekanismeista, kuten ajotuntumasta ja ajoneuvon hallittavuudesta.