Infraomaisuuden hallinta

Infraomaisuuden hallinnan asiantunteva henkilöstö, nykyaikainen kalusto ja laaja yhteistyöverkosto laadun takeena

Olemme johtava liikenneväylä- ja liikenneympäristöinvestointeihin liittyvien mittaus-, tutkimus- ja laadunhallintapalvelujen tarjoaja. Infraomaisuuden hallinnan asiantunteva henkilöstö, nykyaikainen kalusto ja laaja yhteistyöverkosto takaavat onnistumisen vaativimmissakin mittaus- ja tutkimustehtävissä.

Asiantuntijoillamme on Suomen pitkäaikaisin kokemus teiden kunto- ja liikennemittausten tekemisestä. Käytössämme on monipuoliset mittalaitteet ja testausmenetelmät. Mittaukset ja analyysit toteutetaan yhtenäisin toimintatavoin koko maassa.

Kuntotutkimuksilla saadaan luotettava analyysi tiestön nykytilasta ja tulevaisuuden tarpeista. Kuntotieto on kriittistä lähtötietoa teiden ja katujen parantamiseen suunnatun rahoituksen kohdentamisessa, parantamisen suunnittelussa ja päällysteiden ylläpidossa.

Mittausten ja palvelujen käytettävyys ja hyödynnettävyys

Suunnittelu (lähtötietojen hankinta)

 • Liikennetutkimukset
  - Koneellinen liikennelaskenta
  - Risteyslaskennat
  - Kevyenliikenteenlaskennat
  - Liikenteen toimivuustarkastelut
  - Määräpaikkatutkimukset
 • Ura- ja tasaisuusmittaukset
 • Tieympäristön skannaukset / 360 kuvaukset
 • Päällystevauriokartoitus
 • Melumittaukset

Rakentaminen

 • Tienvarsiteknologian rakentaminen ja huolto
 • Päällysteiden sahauspalvelut

Päällystäminen

 • Ura- ja tasaisuusmittaukset (laatu ja kuntomittaukset)
 • Induktiosilmukoiden sahaukset ja huollot
 • Ajoratamerkintöjen paluuheijastuvuuden mittaukset
 • Ajoratamerkintöjen inventoinnit

Hoito

 • Varuste- ja laiteinventoinnit
 • Valaisininventoinnit
 • Talvihoidon laatumittaukset
 • Soratieinventoinnit
 • Väyläverkon digitaalinen kuvaus

Ota yhteyttä