Ympäristö­vastuu – tavoitteena ilmasto­positiivisuus 2035

Rakennamme ihmisiä ja yrityksiä palvelevaa, ympäristöystävällistä infraa. Huomioimme luontoarvot ja toimimme kestävän kehityksen mukaisesti. Teemme johdonmukaista työtä ympäristötehokkuutemme parantamiseksi, ympäristöhaittojen minimoimiseksi ja luonnon monimuotoisuuden säilyttämiseksi.

Vuonna 2021 julkistimme infra-alan kunnianhimoisimmat hiilineutraaliustavoitteet. Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali omien päästöjemme osalta vuoteen 2030 ja ilmastopositiivinen vuoteen 2035 mennessä. Lisäksi vähennämme vuoteen 2030 mennessä 30 prosenttia kolmansien osapuolten epäsuoria päästöjä vuoden 2020 tasoon verrattuna. Näitä epäsuoria päästöjä ovat esimerkiksi polttoaineenkulutuksesta sekä betonin, teräksen ja asfaltin tuotannosta syntyvät kasvihuonepäästöt.

Keskitymme ympäristötyössämme erityisesti vähähiilisyyteen, kiertotalouteen sekä biodiversiteettiin. Käytämme parasta mahdollista tekniikkaa ja kehitämme osaamistamme ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi.

Vähähiilisyys

Olemme sitoutuneet olemaan hiilineutraali yhtiö vuoteen 2030 ja ilmastopositiivinen vuoteen 2035 mennessä. Tavoitteen saavuttamiseksi siirryimme vuoden 2021 aikana käyttämään uusiutuvalla energialla tuotettua sähköä. Siirrymme käyttämään fossiilittomia polttoaineita asteittain vuoteen 2030 mennessä.

Kiertotalous

Minimoimme kuljetusten määrää hyödyntämällä lähellä olevaa kivi- ja maa-ainesta, tehostamme mineraalisten materiaalien kierrätystä sekä edistämme rakennusmateriaalien ja -aineiden uudelleenkäyttöä ja kierrätystä. Tavoitteemme on, että pystymme jatkossa hyödyntämään jätteistä valmistettuja materiaaleja entistäkin paremmin ja tehokkaammin sekä ohjaamaan työmailtamme syntyvät mahdolliset jätevirrat uudelleen hyötykäyttöön.

Biodiversiteetti

Vaalimme luonnon monimuotoisuutta. Jätämme suojellut ja luontoarvoiltaan tärkeät alueet toimintamme ulkopuolelle. Luomme keinoja edistää monimuotoisuutta – hyvin suunnitelluilla toimenpiteillä ja maisemoinnilla alueille on mahdollista luoda uusia elinympäristöjä ja vahvistaa niiden lajistoa.

Edistämme ympäristötehokkuutta ISO 14001 -standardin mukaisella ympäristöasioiden hallintajärjestelmällä sekä erillisillä laatu- ja ympäristöasioiden ohjeistuksilla, jotka huomioivat käytännön suunnitelmat, toimenpiteet ja seurannat. Periaatteet, käytännöt ja tavoitteet koskevat myös kaikkia kumppaneitamme ja alihankkijoitamme. Seuraamme onnistumista projektitasolla osana asiakastyötä. Destia Oy:n ja Destia Rail Oy:n palveluilla on kansainvälinen laatu- ja ympäristöasioiden ISO 9001- ja 14001-yhdistelmäsertifikaatti.

Tehokkuutta työkoneautomaatiosta

Olemme edelläkävijä työkoneautomaation hyödyntämisessä. Työkoneautomaatio tehostaa työtä, parantaa tarkkuutta ja pienentää materiaalihukkaa lähes kaikilla soveltuvilla maarakennuspainotteisilla työmaillamme. Projekteissamme kiinnitämme huomiota toimintatapoihin ja logistiikan suunnitteluun materiaalitehokkuuden ja polttoaineenkulutuksen optimoimiseksi. Myös rataliiketoiminnassa seuraamme kaluston käytön tehokkuutta.