Kunnossa­pito

Kunnossapitoa turvallisen ja sujuvan liikenteen puolesta

Olemme kunnossapitopalvelujen moniosaaja. Valttejamme ovat parhaat mahdolliset sää- ja keliennusteet, kokenut ja osaava henkilöstö sekä uudenaikaiset työmenetelmät ja kalusto. Palvelumme kattavat liikenneväylien ja -alueiden talvihoidon sekä sorateiden, siltojen sekä koko liikenneympäristön hoidon ja kunnossapidon.

Oikea-aikaiset ja tehokkaat toimemme luovat edellytykset turvalliselle ja sujuvalle liikennöinnille kaikkina vuorokauden aikoina ympäri vuoden. Meillä on vankkaa käytännön kokemusta talvisäistä ja teiden talvihoidosta, joten osaamme tehdä ennakoivia hoitotoimia jo ennen kuin ongelmallisia olosuhteita syntyy.

Tarjoamme liikenneympäristöjen ja väylien hoidon palveluita pitkäkestoisilla sopimuksilla, joilla varmistetaan jatkuvasti asianmukaiset liikenneolosuhteet kustannustehokkaasti.

Tutustu myös muihin tarjoamiimme kunnossapitopalveluihin:

Palautetta teiden kunnossapidosta?

Haluatko antaa palautetta teiden kunnossapidosta? Palautetta varten maanteiden, kuntien ja kaupunkien osalta on erilliset palautekanavat. Voit tutustua palautekanaviin sekä usein kysyttyihin kysymyksiin kunnossapidosta.

Maanteiden hoitourakat

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten (ELY-keskusten) ja Väyläviraston alueurakat muodostuvat alueellisesti rajatuista kohteista, joissa hoitourakoitsija vastaa alueeseen kuuluvien maanteiden ympärivuotisesta hoidosta. Urakoiden kesto on pääsääntöisesti 5 vuotta.

Alueurakat koostuvat talvihoitotöistä, sorateiden hoidosta ja liikenneympäristön hoitotöistä, kuten viheralueiden, kuivatusjärjestelmän sekä liikennemerkkien ja muiden laitteiden ja rakenteiden hoidosta ja ylläpidosta. Teemme hoitotyöt tilaajien asettamien laatuvaatimusten mukaisesti.

Kuntien ja kaupunkien alueurakat

Kuntien ja kaupunkien alueurakoilla ylläpidetään turvallisen liikennöinnin lisäksi viihtyisää kaupunkiympäristöä, joka tuottaa iloa kaupunkien asukkaille. Kuntien ja kaupunkien alueurakat muodostuvat muun muassa talvihoidosta, puhtaanapidosta, rakenteiden, varusteiden ja kalusteiden sekä leikkipuistojen ja liikunta-alueiden hoidosta sekä istutuksien ja puistoalueiden hoidosta.

Tällä hetkellä meillä on alueurakoita mm. Turussa, Helsingissä, Lahdessa ja Kuopiossa.

Teollisuuden alueurakat

Teollisuuden alueurakoissa korostuvat teollisuusalueen turvallisuus sekä teollisuuden vaatima ympärivuorokautinen liikkumisen ja logistiikan sujuminen. Pienetkin katkokset ja onnettomuudet voivat aiheuttaa suuria vahinkoja sekä teollisuusyrityksen henkilöstölle, ympäristölle että tuloksentekokyvylle. Urakoiden sisältö ja vaatimukset vaihtelevat, mutta käsittävät tyypillisesti talvihoitotyöt, puhtaanapitoa ja viheralueiden hoitotöitä. Räätälöimme palvelun joustavasti asiakkaan tarpeiden ja vaatimusten mukaisesti.

Yksityistiet suunnittelusta toteutukseen

Toteutamme vuosittain kymmeniä yksityisteiden perusparannuksia, sidomme sorateiden pölyä ja toimitamme kiviaineksia sekä sorateille että rakennuskohteille. Yksityisteiden perusparantamisessa ja kunnossapidossa yhdistyvät oma laaja osaamisemme sekä paikallisten yhteistyöurakoitsijoidemme vahvuudet. Toimimme hankkeissa vastuullisena kokonaistoimittajana ja tuomme mukanamme suunnittelun, rakentamisen, ylläpidon ja projektijohdon ydinosaamisen sekä kustannuksiltaan kilpailukykyiset materiaalitoimitukset.

Kelikeskuspalvelut

Mitä tarkemmin pystymme ennakoimaan tulevaa säätä ja keliä, sitä paremmin pystymme vaikuttamaan teiden olosuhteisiin ja vähentämään liikenteen vaaratilanteita. Destian ja Ilmatieteen laitoksen yhteinen hälytys- ja sääpalveluja tarjoava Kelikeskus tukee hoito- ja kunnossapitopalveluitamme. Lisäksi Kelikeskus tarjoaa hälytys- ja sääpalveluja kunnille ja kaupungeille, kiinteistöyhtiöille sekä muille sää- tai kelitietoa tarvitseville.

Kunnossapitourakoidemme tiedotuskanavat

Urakoistamme saa ajankohtaista tietoa niiden omilta tiedostuskanavilta somesta tai urakoiden WhatsApp-tiedotusryhmistä.

Alihankkijaksi meille?

Teemme kunnossapitoa paikallisten palveluntuottajien kanssa. Haluaisitko olla uusi alihankkijamme?