OKTO®-rakennus­tuotteet – teollisuuden sivu­virrasta valmistetut kivi­ainekset

Toimitamme luonnonkiviaineksen ohella myös korkealuokkaisia teollisesti valmistettuja kiviaineksia, OKTO®-rakennustuotteita. Outokumpu Oy:n Tornion tehtailla ferrokromikuonasta valmistetut OKTO-tuotteet soveltuvat erinomaisesti infran alusrakenteisiin. Tuotteiden erityisominaisuuksia ovat muun muassa hyvä eristävyys ja kantavuus. Ne soveltuvat myös vaativimpiin olosuhteisiin.

Infrarakentamisessa hyödynnettäviin OKTO-tuotteisiin kuuluvat OKTO-eriste ja OKTO-murske. Croval-runkoaine on pääasiassa takkateollisuudessa käytetty tuote. Tuotteet ovat ympäristölle turvallisia uusiomateriaaleja, joita käyttämällä säästetään myös ehtyviä neitseellisiä luonnonmateriaaleja. OKTO-tuotteet ovat tuotevastuulain alaisia CE-merkittyjä rakennustuotteita, eikä niiden käytölle tarvita ympäristölupaa tai MARA-ilmoitusta (ilmoitus jätteiden hyödyntämisestä maanrakennuksessa).

Toimitamme OKTO-rakennustuotteita Suomen lisäksi myös Ruotsiin ja Viroon. Suomessa tuotteita on käytetty muun muassa Oulun, Kemi-Tornion ja Rovaniemen päällysteiden runkoaineena sekä tie- ja katurakenteissa.

OKTO-eriste

OKTO-eristeen hyvän lämmöneristyskyvyn, kantavuuden sekä routimattomuuden ansiosta teiden ja katujen rakenteista voidaan tehdä ohuempia. Näin rakentaminen on helpompaa ja nopeampaa. OKTO-eriste on kevyempää kuin luonnonkiviainekset ja noin kolme kertaa eristävämpää kuin luonnonhiekka. OKTO-eristettä on valmistettu ja käytetty vuodesta 1969 sekä pienissä että suurissa käyttökohteissa muun muassa tie-, katu- ja talonrakentamisessa.

OKTO-eriste valmistetaan granuloimalla. Granuloinnissa sula ferrokromikuona juoksutetaan sulatusuunista valutusastioiden kautta suoraan paineelliseen vesisuihkuun, mikä rakeistaa sulan kuonan raekooltaan 0–11 mm tuotteeksi. Tuote on pesuseulottu, joten hienon lajikkeen osuus on hyvin pieni – materiaalista johtuvaa pölyämistä ei käytännössä esiinny eikä sen torjuntaa tarvita.

Käyttökohteita

 • tie- ja katurakenteet
 • piha- ja kenttärakenteet
 • kaatopaikkarakenteet
 • perustusten alustäytöt
 • alapohjan alustäytöt
 • perusmuurin vierustäytöt
 • putki-, johto- ja salaojakaivantojen täytöt
 • kapillaarikatkot

Edut rakentamisessa

 • hyvä lämmöneristävyys ja kantavuus, mikä mahdollistaa ohuemmat rakenteet ja tuotavien materiaalien sekä leikkausmassojen määrien vähenemisen
 • rakentaminen helpottuu ja nopeutuu kaivantosyvyyden pienentyessä
 • kaivannon työnaikainen kuivatus helpottuu
 • alhainen veden imeytymiskorkeus – soveltuu hyvin salaojatäyttöihin ja kapillaarikatkoksi
 • ei kovetu rakenteessa, voidaan käyttää uudelleen
 • soveltuu maanalaisten rakenteiden ympärystäyttömateriaaliksi

OKTO-murske

OKTO-murskeet ovat lujia, kantavia ja eristäviä teollisesti valmistettuja kiviaineksia. Hyvän vedenläpäisevyytensä ansiosta OKTO-murskeita käytetään kapillaarikatkoina, salaojasorana sekä täyttönä vaativissa suodatinkerrosrakenteissa.

OKTO-murske valmistetaan ilmajäähdyttämällä. Ilmajäähdytetty materiaali murskataan ja pesuseulotaan. OKTO-murskeet eivät sisällä hienoainesta eivätkä pölyä, ja niillä on alhainen veden imeytymiskorkeus.

OKTO–murskeiden raekoot ovat 0/4, 4/8, 8/11, 11/16.

Käyttökohteita

 • kapillaarikatkokerrosten rakentaminen
 • betonin ja lämmönkestävän betonin runkoaine

Croval-runkoaine

Croval-runkoaine on takkateollisuudelle valmistettu, lämmönkestäviin rakenteisiin tarkoitettu tuote. Korkean kiteytymisasteen johdosta materiaalin rakenne on erittäin kestävä. Materiaalilla on korkea sulamispiste ja se on rapautumaton sekä elämätön. Tuotetta on käytetty yli 30 vuoden ajan runkoaineena takkojen ja tulisijojen valmistuksessa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Jarkko Leinonen

Myyntipäällikkö

OKTO®-rakennustuotteet

+358 40 663 6577

jarkko.leinonen@destia.fi