Turvallisuus

Turvallisuus keskiössä kaikessa toiminnassamme

Destia haluaa taata kaikille työntekijöilleen ja työmaillaan toimiville alihankkijoille turvalliset ja terveelliset työolosuhteet ja huolehtii myös tielläliikkujien liikenneturvallisuudesta. Turvallisuus on keskeinen osa sosiaalista vastuutamme ja tavoitteemme kaikessa toiminnassamme.

Tarkentuvan suunnittelun periaate varmistaa projektien turvallisuuden

Liiketoimintamme on projektiluonteista ja sille ovat ominaisia muuttuvat työkohteet sekä niiden erilaiset ja vaihtelevat olosuhteet. Pyrimme varmistamaan työkohteiden turvallisuuden tarkentuvan suunnittelun periaatteen mukaisesti. Tämä tarkoittaa sitä, että yhteisten turvallisuusmenettelyjemme lisäksi projektikohtaiset turvallisuusasiat otetaan huomioon aluksi koko projektin näkökulmasta ja tarkennetaan sitten edelleen työvaiheittain.

Koska monet projekteistamme toteutetaan liikenneympäristöissä, huolehdimme liikenneturvallisuudesta erityisen tarkasti. Turvallisuus varmistetaan työmaiden oikein suunnitelluilla ja toteutetuilla liikennejärjestelyillä, jotka koskevat sekä ajoneuvoliikennettä että työntekijöitä ja kattavat tarvittaessa myös rautatieliikenteen. Hoito- ja kunnossapitotöissä liikenneturvallisuus varmistetaan esimerkiksi merkitsemällä kalusto hyvin ja toteuttamalla työt oikein ajoitettuna.

Turvallisuutta seurataan ja mitataan tarkasti

Työturvallisuuteen liittyvät toimenpiteet ja vastuutahot päätetään vuosittain työsuojelutoimikunnassa, jonka puheenjohtajana toimii Destian toimitusjohtaja. Työsuojelutoimikunta vastaa myös työturvallisuuteen vaikuttavien toimenpiteiden seurannasta toteutusvastuun ollessa koko linjajohdolla. Johtoryhmissämme turvallisuusasioita käsitellään säännöllisesti ja niistä raportoidaan kuukausittain.

Neljästi vuodessa koko henkilöstöllemme lähetetään turvallisuustiedote, jossa muun muassa välitetään työsuojelutoimikunnan ajankohtaiset viestit, seurataan tärkeimpien turvallisuuteen liittyvien tunnuslukujen kehitystä, kerrotaan sattuneista tapaturmista ja turvallisuushavainnoista sekä annetaan neuvoja tapaturmien välttämiseksi.

Pakollinen verkkoperehdytys

Rakennusalalla on erityisen tärkeää perehdyttää työntekijät huolellisesti työtehtäviinsä ja niiden suorituspaikkoihin, jotta heillä on edellytykset tehdä työnsä turvallisesti. Varmistamme monin eri tavoin, että kaikki työmaillamme työskentelevät ovat perillä turvallisuusperiaatteistamme.

Destiassa on otettu käyttöön koko rakennusalan yleinen ePerehdytys. Se korvaa Destian oman turvallisuuden verkkoperehdytyksen.

Lue lisää ePerehdytyksestä 

Nolla tapaturmaa rakennusalla 2020 -sitoumus

Destia on allekirjoittanut Rakennusteollisuuden Nolla tapaturmaa rakennusalalla 2020 -sitoumuksen.
Johdon työturvallisuussitoumus ja turvallisen työn periaatteet ovat:

Meidän yrityksessämme:
Tapaturmaton työmaa/tehdas on meille kunnia-asia.
Tavoitteemme on, että tapaturmat vähenevät 30 prosenttia joka vuosi.
Parannamme työturvallisuutta järjestelmällisesti.
Tutkimme kaikki tapaturmat ja vaaratilanteet.
Käytössämme on tarvittavat resurssit työturvallisuusasioiden hoitoon.
Tilastoimme ja ilmoitamme tapaturmat yhteisen ohjeistuksen mukaisesti.
Edellytämme näiden tavoitteiden ja vaatimuksien noudattamista myös sopimuskumppaneiltamme.