Työturvallisuuden verkkoperehdytys

Turvallisuus on ammattitaitoa

Destiassa on käytössä työturvallisuuden verkkoperehdytys, jonka hyväksytysti suorittaminen vaaditaan sekä Destian työntekijöiltä että alihankkijoilta.

Verkkoperehdytys kertoo perustietoa Destiasta ja tavastamme johtaa ja tehdä töitä turvallisesti. Hyväksytysti suoritetun verkkoperehdytyksen jälkeen jokaisen työntekijän ja alihankkijan perehdytys jatkuu projektilla, työmaahan ja työvaiheisiin tutustumisella.

Verkkoperehdytykseen on kaksi vaihtoehtoista tapaa:

 1. Verkkoperehdytys projektilla

  Ensisijaisesti perehdytysaineisto käydään läpi projektijohdon vetämänä työmaalla. Verkkoperehdytys vie aikaa noin 30 minuuttia. Lisäksi mukana on muutamia tehtäviä ja perehdytyksen lopuksi tentti. Tehtäviin ja tenttikysymyksiin vastaukset mietitään projektin tilaisuudessa yhdessä keskustellen.

  Verkkoperehdytyksen läpikäymisen jälkeen työnjohto kirjaa tilaisuuteen osallistuneet henkilöt järjestelmään. Rekisteriin kirjataan jokaisen henkilön nimitiedot, veronumero, työnantaja ja y-tunnus sekä perehdyttäjä. Nämä samat tiedot kirjataan myös projektin ajantasaiseen henkilö- ja kulkulupaluetteloon. Verkkoperehdytys on voimassa kaksi vuotta.

 2. Verkkoperehdytys omatoimisesti ennen työmaalle tuloa

  Vaihtoehtoisesti verkkoperehdytyksen voi tehdä itsenäisesti ennen Destian projektille tuloa.

  Kirjaudu verkkoperehdytysjärjestelmään tästä linkistä ja anna tunnistetiedot: nimi, veronumero, työnantaja ja y-tunnus.

  Käy aineisto itsenäisesti läpi ja vastaa perehdytyksen lopussa olevaan tenttiin. Tentin hyväksytysti suorittamisen jälkeen henkilötiedot kirjautuvat järjestelmän rekisteriin. Työmaalle mennessäsi kerro suorittaneesi verkkoperehdytys netin kautta. Työnjohto tarkistaa tiedot rekisteristä.

  Tietosuojaseloste (pdf)