Työturvallisuuden verkkoperehdytys

TURVALLISUUS ON AMMATTITAITOA

Destiassa on otettu käyttöön koko rakennusalan yleinen ePerehdytys. Se korvaa Destian oman turvallisuuden verkkoperehtydyksen.

Aliurakoitsija huolehtii itse omien työntekijöidensä ePerehdytyksestä ja sen kustannuksista.

Aliurakoitsijan työnantaja lisää henkilöstönsä tilaajavastuujärjestelmään ja tilaa ePerehdytyksen työntekijöilleen. Todistuksen suoritetusta ePerehdytyksestä voi tulostaa tentin jälkeen verkko-oppimisympäristöstä. Suoritus näkyy myös Valttikortilla SiteManager-ohjelmasta. Lähettäkää todistus suoritetusta perehdytyksestä Destian työmaan yhteyshenkilölle.

Lisätietoja ePerehdytyksestä Rakennusteollisuuden sivuilta sekä RATEKOn sivuilta.