Vuosikertomus 2015

Korjaus vuosikertomuksen sivulle 23

Destian 3.3.2016 julkaisemassa vuosikertomuksessa vuodelta 2015, kerrotaan sivulla 23 olevassa Melua hahmottamassa -artikkelissa virheellisesti, että yhtiön melusuunnittelijat käyttävät työssään luomaansa CadnaA-melulaskentaohjelmaa selvittääkseen paljonko kiviaineksen otosta ja murskauksesta syntyy melua. CadnaA-ohjelman on kehittänyt ja omistaa kuitenkin Datakustik-yhtiö. Lisätietoja ohjelmasta löytyy yhtiön verkkosivuilta.

Destian vuosikertomus vuodelta 2015 julkaistu

Verkkovuosikertomus sisältää katsauksen päättyneeseen vuoteen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2015 sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) vuodelta 2015. Vuosikertomus sisältää myös GRI-ohjeiston G4-version core-tason mukaisen raportoinnin yritysvastuusta.

Destia vuosikertomus 2015

Destia selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (pdf)

Destia tilinpäätös 2015 (pdf)

Korjaus vuosikertomuksen sivulle 23

Destian 3.3.2016 julkaisemassa vuosikertomuksessa vuodelta 2015, kerrotaan sivulla 23 olevassa Melua hahmottamassa -artikkelissa virheellisesti, että yhtiön melusuunnittelijat käyttävät työssään luomaansa CadnaA-melulaskentaohjelmaa selvittääkseen paljonko kiviaineksen otosta ja murskauksesta syntyy melua. CadnaA-ohjelman on kehittänyt ja omistaa kuitenkin Datakustik-yhtiö. Lisätietoja ohjelmasta löytyy yhtiön verkkosivuilta.