GRI-koonti  

GRI-koonti

Destia noudattaa yritysvastuun raportoinnissaan kansainvälisen Global Reporting Initiativen (GRI) raportointiohjetta ja sen G4-versiota core-tasolla. Yritysvastuuraportointi on osa Destian vuosikertomusta. Lisäksi vuodesta 2014 on toteutettu alla oleva GRI-koonti.