Vuosikertomus

Verkkovuosikertomus sisältää katsauksen päättyneeseen vuoteen ja tilinpäätöksen tilikaudelta 1.1.–31.12.2016 sekä selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) vuodelta 2016. Vuosikertomus sisältää myös GRI-ohjeiston G4-version core-tason mukaisen raportoinnin yritysvastuusta.

Destia vuosikertomus 2016

Destia selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (pdf)

Destia tilinpäätös 2016 (pdf)