checkmark

Valtatie 5:n parantaminen mikkelin kohdalla:

  • 4 kilometriä
  • toinen ajorata, siltoja, eritasoliittymiä, kevyen liikenteen väyliä
  • arvioitu urakka-aika 2014-2017
  • asiakas: Liikennevirasto
checkmark

Liikenne sujuvoituu ja turvallisuus lisääntyy
toisen ajoradan ja nykyaikaisten ajoramppien ansiosta.

checkmark

Meluhaitat vähentyvät ja veden saastumisriski pienenee
melu- ja pohjavesisuojausten ansiosta.

Työtekijät maantieteellisesti

70%

TYÖNTEKIJÖISTÄ
ITÄ-SUOMEN ALUEELTA.

Hanke on vahva alueellinen työllistäjä. Kotimaisen työvoiman osuus on 98,1 prosenttia.

Valtatien välittömässä läheisyydessä Veturi-
tallinlahdella sijaitsevan naurulokkiyhdyskunnan
elinolot huomioitiin jo suunnittelun alkumetreillä

Luonnon monimuotoisuus

LUONNON
MONIMUOTOISUUS
MIELESSÄ

Valtatien välittömässä läheisyydessä Veturitallinlahdella sijaitsevan naurulokkiyhdyskunnan elinolot huomioitiin jo suunnittelun alkumetreillä.

Lue lisää

Luonnon monimuotoisuus mielessä

Naurulokkiyhdyskunta

Valtatie 5:nja Mikkelin junaradan väliin sijoittuva Veturitallinlahden kosteikkoalue on todettu luonnonoloiltaan arvokkaaksi, sillä alueella pesivä naurulokkiyhdyskunta on luokiteltu vaarantuneeksi. Lokkien pesinnän ajaksi rakentaminen rauhoitettiin alueen läheisyydessä. Veturitallinlahdelle pystytettiin suojaverkot estämään nuorten lokkien lentämistä ajoradalle.

Lehtojen biodiversiteetti ja liito-oravien hyppypuut

Mikkelin Karilan lehdoissakasvistoon kuuluvat muun muassa käenkaali, hiirenporras, sudenmarja, tuomi, oravanmarja, metsätähti, punaherukka, metsäalvejuuri, metsäimarre ja kielo. Karilan lehdon vieressä sijaitsevan Pitkäjärven eritasoliittymän alueella tehtiintiesuunnitelmavaiheessa liito-oravahavaintoja.

Pitkäjärven lehdon yhteyteen rakennettiin tielinjan ylitystä helpottavia hyppypuita liito-oraville. Hyppypuut lyhentävät oravan liitomatkaa tien yli ja mahdollistavat niiden elinolosuhteiden säilymisen lehdoissa.

Työturvallisuus

TYÖTURVALLISUUS

Kiinnitimme työturvallisuuteen erityistä huomiota, sillä suuri osa töistä on tehty liikenteen välittömässä läheisyydessä. Hankkeen aikana on sattunut vain yksi poissaoloon johtanut työtapaturma, liukastuminen talvella.

Katso video
Pohjavesien suojaksi

POHJAVESIEN
SUOJAKSI

2,1 km suojauksia

hulevedet pohjavesialueen ulkopuolella

pilaantuneet maat kaivettiin pois

Katso video
Tietomallinnus

Digitaalisuudesta
tarkkuutta ja
kustannushyötyjä

Suunnittelimme ja toteutimme Mikkelin kohdan tieprojektin tietomallipohjaisena hankkeena. Olemme siinä yksi koko toimialan edelläkävijöistä.

katso video
Urpis

URPIS - Valtatie 5:n
Punainen piriste

Urpolankaari eli urpis on Selännekadun ylittävä, yli 60 metrin pituinen kevyen liikenteen silta. Se on osa maisemallisesti hallittua liikenneympäristön suunnittelua ja toteutusta.