Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Vähemmän ruuhkia

to 26. marraskuuta 2015 14.28.00

Destia toteuttaa maantie 148:n parannustyöt Keravalla. Liikenneviraston, Keravan kaupungin ja Sipoon kunnan yhteisrahoitteisen parannushankkeen tavoite on poistaa ruuhkia kuormittuneelta maantieltä sekä sen liittymistä.

Vuoden 2016 marraskuuhun mennessä valmistuva hanke sisältää tien parantamisen Savion eritasoliittymän ja Lahdentien välisellä tieosuudella noin 2,5 kilometrin matkalta. Maantielle sekä sen liittymiin rakennetaan lisäkaistat ja Alikeravantien liittymäalueelle alikulkukäytävät kevyelle liikenteelle.

Destia sosiaalisessa mediassa