Viestinnän yhteystiedot

Ota yhteyttä Destian viestintään lähettämällä sähköpostia tiedotus(at)destia.fi.  

Urakka pinnan alla

ma 27. kesäkuuta 2016 11.00.00

Destian urakkaan Imatrankoskella kuuluu säännöstelypadon korjaus sekä yli kilometrin verran korjattavaa kivi- ja betonimuuria veden alla ja päällä. Tietomallinuksen pohjalta tehtiin tarkat suunnitelmat koko projektista, jotta Destian suunnittele ja toteuta -urakka olisi tarkasti, tehokkaasti ja turvallisesti toteutettavissa.

– Kaikuluotainkuvien perusteella saadaan hyvä tieto vedenalaisten pintojen kunnosta suunnittelun avuksi, kertoo Destian työpäällikkö Ilkka Kaarakainen.

Vuonna 1929 valmistuneen säännöstelypadon ja reunamuurien vesivuodot injektoidaan erikoisbetonilla.
Se, miten hyvin lähes sata vuotta vanha pato oli aikoinaan rakennettu, yllätti destialaiset. Säännöstelypato heitti tarkkojen kaikuluotauskuvien perusteella ainoastaan kolme millimetriä pystysuunnassa.

1. Läntinen valssipato korjataan. 
2. Itäinen valssipato korjataan. 
3. Sektoripato uusitaan. 
4. Tästä johdetaan koskipuiston puroon vesi.

Säännöstelypadolla säädellään vedenpintaa, jos vesi Vuoksessa nousee liian korkealle. Padon yleisönäytöksissä lasketaan viidentoista minuutin ajan vettä koskeen viisisataa kuutiometriä sekunnissa. Vapautuva energia vastaa yhden omakotitalon sähkönkulutusta vuodessa.

Yli sata metriä pitkän säännöstelypadon kaikki betonirakenteet ja padot korjataan tai uusitaan.

Urakkaan sisältyy 1,1 kilometriä korjattavaa kivi- ja betonimuuria sekä veden alla että vedenpinnan yläpuolella.

1. Urakka-alue on kuvattu veden alla kaikuluotaimella. Sen tiedostoista on muodostettu kaksiulotteiset kuvat. Kuvien perusteella saadaan tietoa vedenalaisten rakenteiden pintojen kunnosta.

2. Kuvatiedostoista pystytään ottamaan suurennoksia. Niiden avulla voidaan tarkasti suunnitella, mitä korjataan ja miten.

3. Sukeltajat laskeutuvat turvahäkeissä suorittamaan korjaukset. Virtaukset ovat niin suuria, että työtä pystyvät tekemään vain koulutetut, erittäin kokeneet ammattisukeltajat.

 

Veden juoksutus säännöstelypadossa

Valssipadon poikkileikkaus (A-A)

1. Uusi huoltotie helpottaa korjaus- ja huolto­toimenpiteitä.
2. Vanha kulkusilta
3. Uusi neulapato
4. Vanha neulapato
5. Uusi neulapatokynnys
6. Vanha neulapatokynnys
7. Huoltokäytävä
8. Valssipato liikkuu hammasrattaiden ja ketjujen avulla ylöspäin, jolloin vesi kulkee alapuolelta.
9. Säännöstelypatoon kuuluu kaksi valssipatoa sekä sektoripato.
10. Uusi huoltotie

Sektoripadon poikkileikkaus (B-B)

1. Sektoripato laskeutuu alas, jolloin vesi kulkee padon yläpuolelta.
2. Vaijerit puristetaan 160 000 kg:n voimalla kiinni kallioon.
3. Järeät vaijerit porataan neljän metrin syvyyteen kallioon.
4. Patojen laskualtaiden profiilit on suunniteltu siten, että kun vettä juoksutetaan, se kulkee tasaisena koskena eikä muodosta vasta-aallokkoa eli niin sanottua akanvirtaa.

Näin padot korjataan

Valssipadon korjaus

Valssipato normaalikäytössä. Vesimassan paine on niin suuri, että pato pysyy tiukasti kiinni.

Alas lasketun neulapadon avulla vesi saadaan pysymään poissa korjattavalta alueelta.

1. Uusi neulapatokynnys ankkuroidaan terästangoilla patoon kiinni vanhan kynnyksen päälle.
2. Patorakenteiden saumat korjataan ja sisäiset valumakohdat injektoidaan.
3. Neulapato

Sektoripadon korjaus

Sektoripato normaalitilanteessa.
1. Huoltokäytävä

Urakan aikana neulapato ja koko sektoripato uusitaan. Patorakenteiden saumat korjataan ja sisäiset valumakohdat injektoidaan.

Destia sosiaalisessa mediassa