Tiedotteet

Uutta kaupunkia

29.12.2015 00:00:00

Helsingin Kalasataman välittömässä läheisyydessä kuhisee kuin muurahaispesässä.

Helsingin Kalasataman välittömässä läheisyydessä kuhisee kuin muurahaispesässä. Noin 350 työntekijää ja yli 100 työkonetta ahkeroi kolmen jalkapallokentän kokoisella työmaalla, jossa maisema muuttuu koko ajan.

Poravaunut ja panostajat louhivat ahneesti kallioperää, jota kaivinkoneet sitten lastaavat poisvietäväksi.

– Kallion louhinnat ovat jo loppusuoralla. Pelkästään huhtikuusta tähän marraskuuhun on louhittu yli 300 000 kiintokuutiota. Kaiken kaikkiaan Destian urakassa on louhittu noin 700 000 kuutiota kalliota, kertoo Destian projektijohtaja Arto Kari.

Olemme työmaamontussa, tai virallisemmin REDI-rakennustyömaan kaivannossa. Sen perustoille nousee lähivuosina Kalasataman kaupunginosan sydän, kahdeksan valkoisen tornitalon ja kaksi kertaa Kampin kauppakeskuksen kokoinen elämyskeskus kauppoineen ja vapaa-ajan palveluineen.

– Pitkälle on tultu siitä, kun alue oli vain havainnekuva esitteissä. Matkaa on kuitenkin vielä siihen, kun vuoden 2018 lopulla aukeava kauppakeskus on totta, Arto Kari sanoo.

Kuudesta asuintornista, yhdestä toimisto- ja yhdestä hotellitornista koostuvan REDIn pilvenpiirtäjät kurottavat yli sadan metrin korkeuteen. Rakennusprojektin on määrä olla valmis vuoteen 2023 mennessä.
Nyt näkyvissä olevat työvaiheet peittyvät tulevaisuudessa kauppakeskuksen ja Itäväylän päälle rakennettavan viherkannen alle. Metro tulee jäämään entiselle paikalleen ja Kalasataman asema sijoittuu liikekeskukseen.

Destian työntekijöitä ja aliurakoitsijoita ovat tänä vuonna pitäneet kiireisinä – ja tulevat vielä pitämään kiireisinä – louhintatöiden lisäksi kalliovaraiset rakennuspohjat. Ne pitää saada valmiiksi vahvistuksineen, samoin kuin ajotunnelit, jotka vaativat massiiviset ja laajat kaivantojen tukemiset suihkuinjektoinneilla. Destian urakkaan ovat kuuluneet edellisten lisäksi muun muassa koko kaivannon vahvistustyöt, metrosillan rakentaminen ja sillansiirto, Itäväylän purkaminen sekä kiertotiensillan ja kiertotien rakentaminen.

Urakka toteutetaan projektinjohtourakkana. Mielenkiintoiseksi urakan tekee se, että SRV toimii sekä tilaajan että itse liikekeskuksen rakentajan roolissa. Tästä johtuen – tiukan talouskurin lisäksi – aikataulujen yhteen sovittaminen ja niistä kiinnipitäminen nousee erittäin tärkeään rooliin.

Siitä selvitään vain jatkuvalla kanssakäymisellä ja avoimella yhteistyöllä.

– Teemme tiiviisti yhteistyötä koko ajan ja kehitämme asioita yhdessä. Se on välttämätön edellytys työmaalle, jossa tehdään limittäin useita eri työvaiheita ja jossa tehtävien aikatauluttaminen on hyvin tarkkaa, sanoo SRV:n projektijohtaja Markku Muhonen.

– Me menemme SRV:n edellä, toisin sanoen SRV voi aloittaa oman antura- ja runkorakentamisensa vasta, kun me olemme suoriutuneet omasta osuudestamme. Se luo meille positiivisia paineita pysyä aikataulussa. Se onnistuu, kun suunnitelmat ja aikataulut omine välitavoitteineen on tarkkaan suunniteltu ja hiottu päivä-, viikko- tai kuukausikohtaisesti. Pienetkin omasta aikataulusta myöhästymiset on kurottava välittömästi kiinni. Tilanteet täällä muuttuvat päivittäin, mutta kokonaisnäkemys projektin etenemisestä on todella hyvin hallinnassa, Kari sanoo.

Työturvallisuuteen ja työmaalogistiikkaan liittyvät asiat korostuvat joka päivä. Työvaiheiden turvallinen läpivienti vaatii sellaista jatkuvaa suunnittelua, jossa on joustovaraa. Päivittäin on mietittävä, minne esimerkiksi nosturi saadaan mahtumaan, kun paljon ihmisiä työskentelee työmaalla pienessä tilassa.

– Täällä pitää olla koko ajan silmät selässäkin ja valppaana. Huomenna voi olla monttu paikassa, jossa eilen oli kulkuväylä, Kari toteaa.

Elina Tirkkonen on Destian työturvallisuusvastaava. Hän kertoo Kalasataman työmaan korkean riskin töistä: on räjäytyksiä metron alla, suihkupaalutuksia talojen vieressä sekä ylipäätään paljon monipuolista toimintaa Helsingin kantakaupungissa. Tähän asti työmaalla on vältytty tapaturmilta.

Turvallisuustyötä Destia tekee yhteistyössä SRV:n kanssa. Yhteistyö on sujunut Elina Tirkkosen mukaan kiitettävästi. Esimerkiksi maa- ja vesirakennusalan työturvallisuutta mittaavat MVR-kierrokset mitataan SRV:n käyttämällä sovelluksella, ja siinä huomioidaan työmaan kaikki toimijat.

– Työturvallisuusvaatimukset määrittää laki, ja niiden valvonta on osa työnjohdon tehtävänkuvaa. Niinpä hommani perustuu pitkälti luottamukseen omiin tositoimijoihin, Elina Tirkkonen sanoo.

Mitä nopeammin Destia saa valmiiksi anturapohjia, sitä nopeammin SRV pääsee aloittamaan tornitalojen rakentamisen. Pohja-anturoita on voitu luovuttaa nopeassa tahdissa pitkin syksyä, joten talojen rakentaminen voi edetä hyvinkin nopeasti.

– Vuoden 2018 loppuun mennessä kauppakeskuksen ja sitä ympäröivien katujen, siltojen ja liikennejärjestelyjen tulee olla kunnossa. Lähivuosina työmaalla työskentelee pitkälti toistatuhatta henkilöä, kun kauppakeskusta ja torneja rakennetaan samaan aikaan. Aikataulut ovat kohtuullisen tiukat ja vaativat, kun samaan aikaan louhitaan huomattavia massamääriä ja vieressä raudoitetaan ja laudoitetaan, SRV:n Markku Muhonen kertoo.

Helsingissä Kampin keskuksen ja Musiikkitalon suururakat onnistuneesti toteuttaneelle SRV:lle Suojasatamasta nimensä saanut REDI on vaativimpia yksittäisiä urakoita tähän asti.

– Meillä on täydellinen vastuu alueen suunnittelusta, markkinoinnista, toteutuksesta ja koko ketjusta, mikä sitoo paljon pääomia. Kyllä tässä saa ihan täysillä mennä, että homma hanskataan hyvin himaan, Muhonen sanoo.

Destian työmaainsinööri Heidi Kekäläinen laatii työ- ja laatusuunnitelmia.

– Uuden työvaiheen alkaessa käymme ensin Destian ja SRV:n työvaiheista vastaavien sekä Kalasataman rakentamislogistiikasta vastaavan Siton suunnittelijoiden kanssa läpi mahdolliset riskit ja määrittelemme laatukriteerit.

Heidi Kekäläinen kertoo myös työmaa-alueen ympäristön seurannasta.

– Työmaan sijainti keskellä toimivaa infraa ja kiinteistöjä asettaa meille omat haasteensa. Käytössä on esimerkiksi etäluettavat tärinämittarit, joilla seurataan räjäytystyöstä aiheutuvaa tärinää. Lisäksi lähitalot katselmoitiin hankkeen alussa. Mikäli kiinteistöissä huomattaisiin työn edetessä halkeamia, niitä verrattaisiin alkukatselmusten tuloksiin.

– Toisena esimerkkinä voisi mainita pohjaveden jatkuvan seurannan, sillä työskentely 15 metriä merenpinnan alapuolella voi vaikuttaa alueen pohjaveden tasoon. Tarvittaessa korjaavat toimenpiteet on valmiiksi mietittyinä, jotta lähitaloille ja -rakenteille ei aiheudu ongelmia.

Vastuullinen, kestävän kehityksen periaatteita noudattava tapa toimia tulee hyvin esiin maa-aineksen kierrättämisessä. Jokainen työmaalta pois ajettava maa-aineskuorma tutkitaan ennen kuljettamista loppusijoituspaikkaan.

”Destia on omalla toiminnallaan edistänyt mahdollisuuttamme saada
LEED-sertifioitu Platina-status.”
– Projektijohtaja Markku Muhonen SRV

Myös moderni kiertotalous toteutuu REDIn työmaalla, kun kaikki kierrätettävä aines menee uusiokäyttöön. Kiviaines menee Helsingin kaupungille, puu menee hakkeeksi, metalli sulattamoihin ja betoni betoninvalmistustehtaalle murskattavaksi. Tehokas kierrättäminen miellyttää SRV:n Markku Muhosta, jonka tavoitteena on saada REDIlle LEED-sertifioitu Platina-status.

– Se edellyttää energiatehokkaita rakennusratkaisuja kestävän kehityksen hengessä, missä myös materiaalien kierrätettävyydellä on tärkeä rooli. Destia on omalla toiminnallaan edistänyt mahdollisuuttamme yltää Platina-statukseen.

Vastuullinen toiminta näkyy monin tavoin. Työntekijöillä on vaaditut suojavarusteet, henkilökortit ja veronumerot hyvin näkyvillä. Kaikilta urakoitsijoilta on vaadittu tilaajavastuulain edellyttämät kriteerit ja tiedot työntekijöistä. Tehtäviin ja työmaahan perehdyttäminen on perusvaatimus, jotta työntekijä saa kulkulupansa.

– Toimimme läpinäkyvästi, kuten työmaalla pitääkin. Tiedot työntekijöistä menevät suoraan verottajalle, eikä pimeätä työvoimaa pääse työmaalle, kertoo Muhonen.

Työturvallisuudesta huolehtiminen ja vastuullinen tapa toimia näkyy myös työmaan ulkopuolella. Kaupunkilaisten tarpeet on huomioitu liikennejärjestelyissä mahdollisimman hyvin. Työmaan ohi liikennöi päivittäin noin 100 000 kaupunkilaista. Myös ohi kulkeva metroliikenne on hyvin tiedossa työmaalla.

– Alueella tehdään räjäytys viidesti arkipäivisin. Ennen jokaista räjäytystä olemme yhteydessä metron kulunvalvomoon ja varmistamme, ettei metro ole räjähdyskohteen välittömässä läheisyydessä, Destian Arto Kari sanoo.

Myös lähinaapuruston melu- ja pölyhaitat pyritään eliminoimaan. Työskentelyaika on rajoitettu aamuseitsemästä iltakuuteen. Pölyämistä vähennetään kastelulla ja suolauksella.

Destialle vastuullisuus merkitseekin sekä asiakkaan, sidosryhmien että kaupunkilaisten huomioimista.

– Teemme sen, minkä olemme asiakkaallemme luvanneet. Vastuullisuus on siis myös avoimuutta rakennuttajaa eli SRV:tä kohtaan. Avoimesta toiminnasta syntyy luottamus, joka vahvistaa asiakassuhdetta. Haluamme, että asiakas on meihin tyytyväinen, Arto Kari sanoo.

Vuoden lopun ja talven työvaiheiden läpivienti mietityttää Arto Karia.

– Ajotunneleissa on olosuhdeherkkää maata, joka kastuessaan muuttuu herkästi liejuksi. Anturapohjien luovutuskuntoon saattaminen on myös helpompaa, jos ei tarvitse joka päivä tehdä lumitöitä.

Optimaalinen talven sää olisi muutama aste pakkasta, mutta ei lunta.

– Syntyy hankaluuksia, jos joka aamu joutuu puhdistamaan anturanpohjia lumesta ja ajamaan sitä kaivannosta pois, Kari pohtii. 

REDIn työmaalla on kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuuteen. Noin 350 työntekijää ja yli sata työkonetta ahkeroi ahtaassa tilassa, sekä korkealla että syvällä kaivannossa.

REDIn työmaalla on kiinnitetty erityistä huomiota työturvallisuuteen. Noin 350 työntekijää ja yli sata työkonetta ahkeroi ahtaassa tilassa, sekä korkealla että syvällä kaivannossa.

Injektointilaitteella betonirakenteesta saadaan vesitiivis. Näin estetään suolojen, kosteuden ja muiden haittatekijöiden pääsy rakenteisiin.

Injektointilaitteella betonirakenteesta saadaan vesitiivis. Näin estetään suolojen, kosteuden ja muiden haittatekijöiden pääsy rakenteisiin.


< Palaa takaisin