Tiedotteet

Tutkintapyyntö ympäristöviranomaisilta

31.01.2013 12:59:00

Ympäristöviranomainen on tehnyt tutkintapyynnön koskien Destian Mäntsälässä sijaitsevaa Harjulan monttua. Kyseessä on Destian omistama maa-ainesalue, jossa Destialla on voimassa oleva ottolupa osaan kiinteistöstä.

Ympäristöviranomainen on tehnyt tutkintapyynnön koskien Destian Mäntsälässä sijaitsevaa Harjulan monttua. Kyseessä on Destian omistama maa-ainesalue, jossa Destialla on voimassa oleva ottolupa osaan kiinteistöstä.

Destia on kesällä 2012 havainnut, että maa-aineksia on otettu luvitetun ottoalueen ulkopuolelta, mutta edelleen Destian kiinteistöltä. Destia on ilmoittanut asiasta ympäristöviranomaisille 1.6.2012 oma-aloitteisesti asian tultua ilmi, ja asiaa on selvitetty yhteistyössä ympäristöviranomaisten kanssa.


< Palaa takaisin